Weeklikse Nuusbrief 15/2015 1. Algemeen Pitkos ter voorbereiding vir die eksamen Laat jou brein vir jou werkOm te lewe is om te leer. Elke nuwe ervaring is ‘n leerproses. Jy leer die beste wanneer jy natuurlik en sonder dat jy dit agterkom, nuwe inligting inneem. Boonop moet dit vir jou…
Weeklikse Nuusbrief 14/2015 1. Algemeen Matrieksertifikate Ons vra dat u ons help en die nuus versprei dat die matrieksertifikate van 2014 by die skool beskikbaar is om afgehaal te word. Die kind self, of ‘n ouer van die kind mag dit kom afhaal, en die persoon moet ‘n ID-dokument saambring.…
Weeklikse Nuusbrief 13/2015 1. Uit die hoof se kantoor Leerderafwesigheid Dit is ‘n bron van kommer om te sien hoeveel leerders sonder ‘n geldige rede afwesig is van skoolbywoning. Hierdie leerders mis kosbare akademiese tyd, asook punte in die proses. Ons wil u versoek om ons hierin te ondersteun en…
Weeklikse Nuusbrief 12/2015 1. Algemeen WinterskooldragOns leerders het van vandag af, Maandag 4 Mei oorgeskakel na winterskooldrag. Let asseblief daarop dat die skoolbaadjie (“blazer”) ‘n verpligte deel van die wintersdrag is. Ouer inligting by skoolOns sekretaresses kry by herhaling telefoniese navrae oor inligting wat wel in die nuusbriewe, per Bulk…
Weeklikse Nuusbrief 11/2015 1. Uit die hoof se kantoor OpedagOns het op Woensdag 22 April weer ons jaarlikse opedag aangebied. Ek wil vir mnr Johann Spies as hoof-organiseerder van die dag, ons personeel, ouers en vriende van ons skool asook ons leerders wat harde werk en baie tyd ingesit het,…
Weeklikse Nuusbrief 10/2015 1. Uit die hoof se kantoor Oudleerder Oom Elvon (Alk) Heyns, ‘n matriekleerder van 1951, is op 11 April oorlede. Hy het met sy groot finansiële ondersteuning destyds gesorg vir die totstandkoming van die muur voor ons skool en was nog ‘n gereelde besoeker by die skool…
Kwartaalbrief Maart 2015 UIT DIE HOOF SE KANTOOR Baie dankie Die tyd het gevlieg en die eerste kwartaal van 2015 het tot ‘n einde gesnel. Die suksesse en prestasies wat ons leerders op verskeie gebiede behaal het, is te danke aan verskillende rolspelers. Daarom wil ons elke ouer, borg, ondersteuner…
Weeklikse Nuusbrief 09/2015 1. Uit die hoof se kantoor Graad 8 VRL-ledeDie volgende graad 8-leerders is tot die Verteenwoordigende Raad van Leerders verkies (alfabeties):- Liza Eksteen, Wilbur Jasson en Liezel van der Merwe.Baie geluk aan hierdie leerders en hul ouers met hierdie eer om ons skool op hierdie manier te…
Weeklikse Nuusbrief 08/2015 1. Uit die hoof se kantoor Beheerliggaam By die beheerliggaamvergadering van 10 Maart is Vanya Botha as voorsitter, Tania Botha as ondervoorsitter en Werner Schreiber as tesourier van die beheerliggaam verkies. Baie geluk aan hierdie lede met die ampte waartoe hulle verkies is. DJ MARAIS 2. Finansies…
Weeklikse Nuusbrief 07/2015 1. Uit die hoof se kantoor Beheerliggaam By die beheerliggaamverkiesing van 4 Maart is die volgende persone tot lede van die komitee verkies (alfabeties):Mevv Tania Botha, Vanya Botha, mnre André de Jager, Nelis Lotz, Werner Schreiber, Pieter Strydom en Gert van Staden. Ons wil graag vir hierdie…
Weeklikse Nuusbrief 06/2015 1. Uit die hoof se kantoor Beheerliggaamverkiesing Ons vestig u aandag weer op die beheerliggaamverkiesing op Woensdag 4 Maart om 18:00 in die skoolsaal. U word ook daaraan herinner om ‘n vorm van identifikasie saam te bring alvorens u toegelaat sal word om te stem. U teenwoordigheid…
Weeklikse Nuusbrief 05/2015 1. Algemeen Beheerliggaamverkiesing Elke leerder in ons skool het reeds ‘n skrywe oor die beheerliggaamverkiesing ontvang. Ons vestig net weer u aandag daarop dat dit op Woensdag 4 Maart om 18:00 in die skoolsaal sal plaasvind. U word ook daaraan herinner om ‘n vorm van identifikasie saam…
Weeklikse Nuusbrief 04/2015 1. Uit die hoof se kantoor Ons leerders se prestasiesSoos u deur hierdie nuusbrief lees, sal u oplet dat ons leerders baie goeie prestasies in die verskillende sportsoorte behaal. Ons is saam met u as ouers trots op hierdie pragtige uitslae en geniet hierdie byeenkomste net soveel…
Weeklikse Nuusbrief 03/2015 1. Uit die hoof se kantoor Ouerbetrokkenheid Soos maar altyd aan die begin van die jaar het ons tans baie sportbyeenkomste wat kort op mekaar volg en daarvoor is daar altyd baie hande nodig. Ek wil op hierdie stadium elke ouer, personeellid en vriende van ons skool…
Weeklikse Nuusbrief 02/2015 1. Uit die hoof se kantoor Uitteken van leerders in skooltyd Soos alreeds in ons eerste nuusbrief van die jaar vermeld, is akademiese tyd vir ons groot prioriteit. Daarom wil ons die tendens van leerders wat gedurende die skooldag uitteken vir watter rede ookal, tot die minimum…
Weeklikse Nuusbrief 01/2015Hierdie weeklikse nuusbrief verskyn elke Vrydag. Dit bevat belangrike akademiese inligting, sportuitslae, ander sportnuus, prestasies van ons leerders en onderwysers, datums en ander inligting rakende ons skool en leerders. U kan dit ook aanlyn lees deur ons webwerf te besoek by www.swartlandhs.co.za Ons beskou dit as 'n belangrike…
Kwartaalbrief Desember 2014 UIT DIE HOOF SE KANTOOR Die personeel en beheerliggaam van Hoërskool Swartland wens u elkeen 'n baie geseënde Feestyd saam met u dierbares toe. Mag u hierdie komende Christusfees weer opnuut bewus word van Jesus se liefde en kosbare nabyheid.Geniet die rustyd en ry altyd veilig! Baie…
Weeklikse Nuusbrief 36/2014 1. Uit die hoof se kantoor Nuus vanaf die Munisipaliteit Ons het 'n skrywe van die Munisipaliteit ontvang waarin hulle aandui dat hulle Dirkie Uysstraat tussen Vrede- en Imhoffstraat gaan herseël. Hulle beplan om hierdie werk gedurende die eerste twee weke van Desember uit te voer. Ouers…
Weeklikse Nuusbrief 35/20141. Uit die hoof se kantoor Skooltye in die eksamen Vanaf Vrydag 14 November geld die volgende skooltye: 08:00 – 13:00. Eksamenreëlings Ons vestig u aandag op die volgende belangrike aspekte rakende die eksamen:- Indien 'n leerder op 'n dag wat hy/sy 'n vak skryf afwesig is, moet…
Weeklikse Nuusbrief 34/2014 1. Uit die hoof se kantoor Begroting 2015 Op 4 November het ons die jaarlikse begrotingsvergadering met ons ouers gehad. Baie dankie vir die ouers wat wel die geleentheid bygewoon het. Die volgende fooie is vir 2015 goedgekeur: SKOOLFONDS R 10 500,00 eenmalig per jaar OF R…
Page 9 of 14

Malmesbury Advertising