Nuusbrief vir 3 November 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die Hoof se kantoor3 November 2016Ons graad 8-11 leerders begin op Maandag 14 November met eksamen. Die skool begin in die eksamen om 08:00 en sluit daagliks om13:00. Let asseblief daarop dat enige afwesigheid gedurende die eksamen met 'n mediese sertifikaat opgevolg…
Nuusbrief vir 27 October 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor27 October 2016Matrieks: Ons matrieks se eindeksamen het goed afgeskop en verloop glad. Ons wil net 'n versoek tot ons ander leerders rig dat hullekonsidererend moet wees en baie stil rondom die saalarea moet beweeg op die dae wanneer…
Nuusbrief vir 20 October 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor20 October 2016Op die begrotingsvergadering wat met die ouers op 18 Oktober 2016 gehou is, is die volgende skoolfonds- en koshuistariewe vir 2017bevestig en goedgekeur:Skoolfonds: R13 000 per jaar per leerder, as volg betaalbaar:Eenmalig voor 28 Februarie 2017 met…
Nuusbrief vir 13 October 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor13 October 2016Op Vrydag 14 Oktober beleef ons matrieks hul laaste skooldag. Ons vier dit saam met hulle. Die skool, vir al ons leerders, begin om07:30 by die NG Swartland Moedergemeente. Daarna beweeg ons leerders skool toe vir 'n…
Nuusbrief vir 29 September 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor28 September 2016Dis die laaste nuusbriefie van die kwartaal en daarom wil ek aan al ons leerders en personeel 'n geseënde rustydjie toewens. Mag uelkeen volgende kwartaal terugkom met nuwe ywer, moed en motivering vir die laaste en besige…
Nuusbrief vir 22 September 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor22 September 2016Matriekafskeid 29 September:Ons vestig u aandag op die onderstaande berig op die Communicator oor die besigtiging van die saal, en die aankoms van die matrieks.Presteerders:Ons wens weer ons leerders baie geluk met hul puik prestasies - hetsy…
Nuusbrief vir 15 September 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor15 September 2016Gelukwense:Ons leerders presteer op verskillende gebiede. Hierdie week is dit weer Eisteddfod, pluimbal en stap - ek wil vir ons leerders hartlikgelukwens met hul prestasies waarvan ons so gereeld verneem. Ons is werklik trots op julle!Matrieks:Ter wille…
Nuusbrief vir 8 September 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor8 September 2016Sosiale media:Ons het die afgelope kwartaal reeds 2 insidente gehad waar leerders die sosiale media misbruik. Daarby bedoel ons Facebook, Twitter,Instagram en selfone met al hul funksies in die algemeen. Ons wil u, en ons leerders, se…
Nuusbrief vir 8 September 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor8 September 2016Sosiale media:Ons het die afgelope kwartaal reeds 2 insidente gehad waar leerders die sosiale media misbruik. Daarby bedoel ons Facebook, Twitter,Instagram en selfone met al hul funksies in die algemeen. Ons wil u, en ons leerders, se…
Nuusbrief vir 1 September 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor1 September 2016Matrieks:Ons matrieks begin Vrydag 2 September met hul September rekord-eksamen. Ons wil ons ander leerders vriendelik versoek om dit terespekteer en stil in die gange en rondom die skool te beweeg. Kom ons werk saam om die…
Nuusbrief vir 25 Augustus 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor25 Augustus 2016Ek wil net van my kant af vir al ons leerders dankie sê vir die groot geskenk aan my deur Interskole 2016 vir HSS te wen! Dit was 'n feesom langs die velde te staan en die…
Nuusbrief vir 18 Augustus 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor18 Augustus 2016Interskole 2016 het uiteindelik aangebreek, en baie voorbereiding en tyd is op verskeie terreine ingesit om dit te laat realiseer. Ek wilaan u elkeen wat op die sportveld, langs die baan, en op die pawiljoen u kant…
Nuusbrief vir 11 Augustus 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor11 Augustus 2016Volgende week is die week voor Interskole en man en muis is druk besig met voorbereidings. Ons wens al ons organiseerders enleerders sterkte toe met al die verskillende aktiwiteite. Op Maandag 15 Augustus speel ons gholfspan teen…
Nuusbrief vir 4 Augustus 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor4 Augustus 2016Ons vra ons ouers en leerders se samewerking met die volgende aangeleentheid:Indien 'n leerder hom- of haarself aan 'n sportsoort, kultuuraktiwiteit of Eisteddfod verbind het, het daardie leerder 'n verpligtingteenoor 'n span en/of teenoor die skool om…
Nuusbrief vir 28 Julie 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor28 Julie 2016Akademie:U het verlede Vrydag u kind se tweede kwartaal rapport ontvang. Indien u kind nie die gewenste akademiese uitkomste bereik het nie,het u 'n uitnodiging op die rapport ontvang om die oueraand by te woon waar ons…
Nuusbrief vir 21 Julie 2016Hoërskool SwartlandNUUS Uit die skoolhoof se kantoor21 Julie 2016Baie welkom aan 'n ieder en elk so aan die begin van die derde, en baie besige kwartaal wat voorlê. Ek glo dat ons weer as 'n span aldie aktiwiteite op ons kalender sal laat realiseer en dit…
Nuusbrief vir 23 Junie 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor23 Junie 2016Ons vestig graag u aandag op die sport wat gedurende die vakansie by ons skool sal plaasvind:Vanaf Maandag 27 Junie tot Woensdag 29 Junie, daagliks vanaf 07:30 is hier 'n O/14 seunshokkie streekstoernooi. Dieselfde toernooi,wat deur Boland…
Nuusbrief vir 15 Junie 2016Hoërskool SwartlandNUUS Uit die skoolhoof se kantoor15 Junie 2016Neem asseblief kennis daarvan dat die skool op Vrydag 24 Junie om 12:00 sluit. Soos altyd mag die skool vir geen leerder toestemminggee om enige dag in die laaste week by die huis te bly en te studeer…
Nuusbrief vir 9 Junie 2016Hoërskool SwartlandNUUS Uit die skoolhoof se kantoor9 Junie 2016Simpatie: Twee van ons skool se huisgesinne het die afgelope week 'n pa en eggenoot verloor. Ons as leerkragte en leerders wil hierdiegesinne verseker van ons volgehoue gebede in die moeilike tyd wat hulle nou moet beleef. Ons…
Nuusbrief vir 2 Junie 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor2 Junie 2016Eksamentyd: Ons wil net weer beklemtoon dat dit 'n Wes-Kaapse Onderwysdepartement regulasie is dat die skool vir geen leerdertoestemming mag gee om by die huis te bly en te leer op dae wat sodanige kind nie 'n…
Page 6 of 14

Malmesbury Advertising