Nuusbrief vir 26 April 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor26 April 2017Ons doen 'n beroep op u om tog die onderstaande saak te oorweeg en ondersteun:Emo Adams tree saam met HS en LS Swartland se kore op, op 17 Mei om 19:00 in die Malmesbury stadsaal. Die kaartjies…
Nuusbrief vir 20 April 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor20 April 2017Baie welkom terug aan elkeen van u so aan die begin van 'n opwindende en baie besige tweede kwartaal wat vir ons wag. Ons sien uitna baie hoogtepunte en suksesse, en ons leerders sal nie teleurstel nie.…
Nuusbrief vir 30 Maart 2017Hoërskool Swartland NUUSUit die skoolhoof se kantoor30 Maart 2017Aan die einde van 'n baie besige eerste kwartaal wil ek graag 'n ieder en elk bedank wat op een of ander manier 'n bydrae gelewer hetom al die funksies en gebeurlikhede op ons kalender vlot te laat…
Nuusbrief vir 23 Maart 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor23 Maart 2017Opedag:Op hierdie stadium wil ek graag 'n ieder en elk bedank wat bygedra het, en steeds bydra tot die skoonmaak en opgradering van onsskool vir die opedag. Baie dankie aan ons ouers, kinders, personeel, grondpersoneel, alle ondersteuners…
Nuusbrief vir 16 Maart 2017Hoërskool Swartland NUUS Opedag 23 Maart16 Maart 2017Ons jaarlikse opedag is op 23 Maart. Die registrasie by die OLOK-saal (Sportsentrum) is van 16:30 tot 17:50. Na 'n gesellige verkeerbeweeg almal met 'n spesifieke roete deur die skool tot by die saal waar die program vir ouers…
Nuusbrief vir 9 Maart 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor9 Maart 2017Ons wil net u aandag daarop vestig dat Vrydag 10 Maart 'n gewone skooldag sal wees met die normale program wat, soos elke dag bydie skool, gevolg word. Ons het kennis geneem van 'n vreedsame optog wat…
Nuusbrief vir 2 Maart 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor2 Maart 2017Ek wil graag baie dankie sê aan elkeen van u wat ons skool die afgelope week op Sosiale media op 'n positiewe wyse ondersteun enbemark het. Dit is tot voordeel van ons skool as positiewe nuus so…
Nuusbrief vir 23 Februarie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor23 Februarie 2017Ons beheerliggaam het op Saterdag 18 Februarie 'n baie suksesvolle strategiese beplanning gehad. Van my kant af, net baie dankie virelkeen se aandeel aan hierdie sessie, en die opofferinge wat deur lede gemaak is om dit by…
Nuusbrief vir 16 Februarie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor16 Februarie 2017Ek wil graag al ons ouers bedank wat die graad 12 oueraand bygewoon het, en op hierdie wyse hul betrokkenheid by hul kindersbevestig het. Ook 'n hartlike dank aan alle ouers en vriende van ons skool wat…
Nuusbrief vir 9 Februarie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor9 Februarie 2017Sport:Ek wil graag elke afrigter, skeidsregter, ouer en ondersteuner bedank wat dit vir ons leerders moontlik maak om hul sport te beoefen.Ons skool het die afgelope tyd pragtige prestasies in atletiek, krieket, swem, tennis, toutrek, en selfs…
Nuusbrief vir 2 Februarie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor2 Februarie 2017Akademie:So tussen die pragtige sportuitslae en die getroue bywoning van sportoefeninge moet ons leerders ook onthou dat die akademie nieagterweë moet bly nie. Die toetsreeks begin eersdaags en daarom moet leerders ook die nodige tyd aan akademie…
Nuusbrief vir 26 Januarie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor26 Januarie 2017Dis lekker om te sien hoe getrou ons leerders aan ons somersportsoorte deelneem. Ons atletiek, swem, krieket en toutrek is goed opdreef en die oefeninge, sowel as wedstryde en kompetisies word goed ondersteun en bygewoon. Baie dankie…
Nuusbrief vir 19 Januarie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor19 Januarie 2017Atletiek:Ek wil graag almal wat by die atletiekafrigtingskliniek betrokke was, opreg bedank vir hul aandeel aan die sukses van die dag. Vangrondpersoneel, tot ouers by die Snoepie, ons reëlingskomitee, ons afrigters, gaste en leerders. Dit was 'n…
Nuusbrief vir 12 Januarie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor13 Januarie 2017Welkom terug na die lekker lang vakansie. Nou is dit weer skouer aan die wiel vir almal! Baie dankie vir die hartlike ontvangs as nuweskoolhoof by Hoërskool Swartland. Die vriendelike ruimhartige ontvangs was oorweldigend. Swartland kan net…
Nuusbrief vir 8 Desember 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die Hoof se kantoor8 Desember 2016Ek wil net hiermee aan elkeen van u wat ons nuusbrief lees, en wat op die Communicator ingeskakel is, 'n baie geseënde Kerstyd enrustyd met u gesin toewens. Dit is my bede dat u die vrede en…
Nuusbrief vir 1 Desember 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die Hoof se kantoor1 Desember 2016Ons graad 8 tot 11-leerders maak ook Vrydag amptelik klaar met eksamen. Net 'n paar laaste reëlings:Skooltye tot 6 Desember: 08:00-13:00. Op Woensdag 7 Desember: 08:00-10:30.Rapporte sal op Vrydag 9 Desember tussen 09:00 en 10:00 in die…
Nuusbrief vir 24 November 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die Hoof se kantoor24 November 2016Skoolhoof 2017:Van my kant af, net 'n hartlike welkom aan die nuwe skoolhoof, mnr Justus Schoonraad, wat vanaf 1 Januarie 2017 diens aanvaar het.Ons hoop regtig dat hy gelukkig in die Swartland sal wees en gou sy…
Nuusbrief vir 17 November 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die Hoof se kantoor17 November 2016Eksamenreëlings:Skooltye tot 6 Desember: 08:00 tot 13:00. Let asseblief daarop dat enige afwesigheid gedurende die eksamen met 'n mediesesertifikaat opgevolg moet word. U as ouer is verantwoordelik daarvoor om toe te sien dat u kind elke dag…
Nuusbrief vir 10 November 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die Hoof se kantoor10 November 2016Eksamenreëlings:Ons graad 8-11 leerders begin op Maandag 14 November met eksamen. Skooltye is as volg: 14 November tot 6 Desember: 08:00 tot13:00. Let asseblief daarop dat enige afwesigheid gedurende die eksamen met 'n mediese sertifikaat opgevolg moet…
Nuusbrief vir 3 November 2016Hoërskool Swartland NUUS Uit die Hoof se kantoor3 November 2016Ons graad 8-11 leerders begin op Maandag 14 November met eksamen. Die skool begin in die eksamen om 08:00 en sluit daagliks om13:00. Let asseblief daarop dat enige afwesigheid gedurende die eksamen met 'n mediese sertifikaat opgevolg…
Page 5 of 14

Malmesbury Advertising