Nuusbrief vir 3 Augustus 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor3 Augustus 2017Beheerliggaam tussenverkiesing:Die verkiesing van laasweek kon toe nie gefinaliseer word nie, aangesien daar nie 'n kworum teenwoordig was nie. Die verkiesing saldus nou plaasvind op Maandag 7 Augustus om 18:00 in die OLOK-saal. Een lid moet tot…
Nuusbrief vir 27 Julie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)27 Julie 2017U is seker al bewus van die tragiese heengaan van een van ons leerders, Pieter Truter. Hy het Maandagmiddag tydens 'n rugbyopwarmingsessie ineengestort en het nie weer sy bewussyn herwin nie. Die nadoodse ondersoek het getoon…
Nuusbrief vir 29 Junie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor29 Junie 2017Ons stel u in kennis dat mnr Brandon du Plessis vanaf 1 Julie 2017 'n adjunkhoofpos by Cloetesville sekondêr aanvaar het. Alhoewel ditvir ons moeilik is om van hom afskeid te neem, gun ons hom hierdie voortuitgang…
Nuusbrief vir 22 Junie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor22 Junie 2017Beheerliggaam tussenverkiesing:Ons herinner u aan hierdie verkiesing wat sal plaasvind op 27 Julie om 18:00 by die skoolsaal. Indien daar nie 'n kworum teenwoordig isnie, sal die tweede verkiesing op 7 Augustus om 18:00 gehou word. Nominasies…
Nuusbrief vir 15 Junie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor15 Junie 2017Beheerliggaam:Ons herinner u aan die vakante pos wat by die beheerliggaam ontstaan het. Die tussenverkiesing word beplan vir 27 Julie om 18:00 indie skoolsaal. U kan solank kandidate nomineer deur nominasie-vorms by die kantoor te kom afhaal…
Nuusbrief vir 8 Junie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor8 Junie 2017Beheerliggaam:Ons herinner u aan die vakante posisie in die beheerliggaam. Indien u solank iemand wil nomineer kan u nominasie-vorms by diekantoor kom afhaal. 'n Datum vir die verkiesing sal nog aan u deurgegee word.Eksamen:Ons leerders het begin…
Nuusbrief vir 1 Junie 2017Hoërskool Swartland NUUSUit die skoolhoof se kantoor1 Junie 2017Beheerliggaam:Ons wil graag vir mnr Nelis Lotz wat uit die beheerliggaam bedank het, baie dankie sê vir sy kosbare insette, tyd en opoffering teenoorons skool -nie net gedurende die tyd wat hy lid van die beheerliggaam was nie,…
Nuusbrief vir 25 Mei 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor25 Mei 2017ARTHSS: Ek wil graag al ons finaliste van die ARTHSS gelukwens met hul puik vertoning van Woensdagaand. Dit was werklik 'n pragtigegeleentheid en almal het hul baie goed van hul taak gekwyt. 'n Spesiale woord van gelukwensing…
Nuusbrief vir 18 Mei 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor18 Mei 2017Mnr Rowan McClachlan is aangestel as hokkie Astro-bestuurder en hokkie-afrigter en ons verwelkom hom graag by HoërskoolSwartland. Ons hokkiespelers en -belangstellendes kan gerus gebruik maak van die geleenthede wat hy van tyd tot tyd met betrekkingtot hokkie…
Nuusbrief vir 11 Mei 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor11 Mei 2017Baie dankie aan elke leerder wat so getrou sport beoefen en Saterdae so mooi op die sportveld vertoon. Baie dankie aan elke afrigteren ouer wat dit vir ons leerders moontlik maak om hul sport te beoefen. Komende…
Nuusbrief vir 4 Mei 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor4 Mei 2017Ons vra net weer dat u ons ondersteun met die Emo Adams konsert. Emo tree saam met HS en LS Swartland se kore op, op 17 Mei om19:00 in die Malmesbury stadsaal. Die kaartjies beloop R100 per…
Nuusbrief vir 26 April 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor26 April 2017Ons doen 'n beroep op u om tog die onderstaande saak te oorweeg en ondersteun:Emo Adams tree saam met HS en LS Swartland se kore op, op 17 Mei om 19:00 in die Malmesbury stadsaal. Die kaartjies…
Nuusbrief vir 20 April 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor20 April 2017Baie welkom terug aan elkeen van u so aan die begin van 'n opwindende en baie besige tweede kwartaal wat vir ons wag. Ons sien uitna baie hoogtepunte en suksesse, en ons leerders sal nie teleurstel nie.…
Nuusbrief vir 30 Maart 2017Hoërskool Swartland NUUSUit die skoolhoof se kantoor30 Maart 2017Aan die einde van 'n baie besige eerste kwartaal wil ek graag 'n ieder en elk bedank wat op een of ander manier 'n bydrae gelewer hetom al die funksies en gebeurlikhede op ons kalender vlot te laat…
Nuusbrief vir 23 Maart 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor23 Maart 2017Opedag:Op hierdie stadium wil ek graag 'n ieder en elk bedank wat bygedra het, en steeds bydra tot die skoonmaak en opgradering van onsskool vir die opedag. Baie dankie aan ons ouers, kinders, personeel, grondpersoneel, alle ondersteuners…
Nuusbrief vir 16 Maart 2017Hoërskool Swartland NUUS Opedag 23 Maart16 Maart 2017Ons jaarlikse opedag is op 23 Maart. Die registrasie by die OLOK-saal (Sportsentrum) is van 16:30 tot 17:50. Na 'n gesellige verkeerbeweeg almal met 'n spesifieke roete deur die skool tot by die saal waar die program vir ouers…
Nuusbrief vir 9 Maart 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor9 Maart 2017Ons wil net u aandag daarop vestig dat Vrydag 10 Maart 'n gewone skooldag sal wees met die normale program wat, soos elke dag bydie skool, gevolg word. Ons het kennis geneem van 'n vreedsame optog wat…
Nuusbrief vir 2 Maart 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor2 Maart 2017Ek wil graag baie dankie sê aan elkeen van u wat ons skool die afgelope week op Sosiale media op 'n positiewe wyse ondersteun enbemark het. Dit is tot voordeel van ons skool as positiewe nuus so…
Nuusbrief vir 23 Februarie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor23 Februarie 2017Ons beheerliggaam het op Saterdag 18 Februarie 'n baie suksesvolle strategiese beplanning gehad. Van my kant af, net baie dankie virelkeen se aandeel aan hierdie sessie, en die opofferinge wat deur lede gemaak is om dit by…
Nuusbrief vir 16 Februarie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor16 Februarie 2017Ek wil graag al ons ouers bedank wat die graad 12 oueraand bygewoon het, en op hierdie wyse hul betrokkenheid by hul kindersbevestig het. Ook 'n hartlike dank aan alle ouers en vriende van ons skool wat…
Page 5 of 15

Malmesbury Advertising