Nuusbrief vir 12 October 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor12 October 2017Die begrotingsvergadering vir al ons ouers vind plaas op 17 Oktober om 19:00 in die OLOK-saal. Tydens hierdie vergadering sal dievoorgestelde begroting vir 2018 goedgekeur word, asook die skoolfondsbedrag en koshuislosies vir 2018 vir goedkeuring voorgelêword. Hierdie…
Nuusbrief vir 28 September 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor28 September 2017Ons kyk weer met dankbaarheid terug op 'n suksesvolle derde kwartaal. Baie dankie aan 'n ieder en elk wat bygedra het tot elkefunksie en geleentheid op ons kalender. Sonder verskillende rolspelers se insette sou ons suksesse nie…
Nuusbrief vir 21 September 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)21 September 2017Ek wil net bevestig dat daar die laaste week van die kwartaal, 26-29 September wel verpligte skoolbywoning van al ons leerders vereisword. Daar sal voortgegaan word met normale akademiese werk en spesifiek die afhandeling van die…
Nuusbrief vir 14 September 2017Hoërskool Swartland NUUS Begrotingsvergadering met ouers14 September 2017Hiermee gee ons kennis van die begrotingsvergadering wat op 17 Oktober 2017 om 19:00 in die OLOK-saal sal plaasvind. Al ons ouersword hartlik uitgenooi om dit by te woon.Tydens hierdie vergadering sal die voorgestelde begroting vir 2018 goedgekeur word,…
Nuusbrief vir 7 September 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor7 September 2017Ek wil net graag ons groep ouers en ondersteuners bedank wat so getrou behoeftige mense in ons gemeenskap, sowel as kinders in onsskool help. U sal weet as u in hierdie kategorie val, want dis mense wat…
Nuusbrief vir 31 Augustus 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)31 Augustus 2017Akademie en afwesigheid:Daar is 'n tendens onder leerders om na afloop van 'n toetsperiode uit te teken. Dit word nou onmiddellik gestaak en sal nie meertoegelaat word nie, tensy daar 'n geval van ernstige mediese ongesteldheid…
Nuusbrief vir 24 Augustus 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor24 Augustus 2017Vanuit die kantoor wil ek net vir ons leerders, afrigters, ouers, personeel, oudleerders en enige ander ondersteuners en borge opregdankie sê vir enige deelname, betrokkenheid en hulpverlening van watter aard ookal met die afgelope Interskole. Sonder elkeen…
Nuusbrief vir 17 Augustus 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor17 Augustus 2017Interskole, een van die hoogtepunte op ons skool se kalender, het aangebreek. Verskeie rolspelers het reeds baie moeite en tyd ingesitter voorbereiding van hierdie groot dag. Ek wil net elkeen, op die veld, langs die veld, agter…
Nuusbrief vir 10 Augustus 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor10 Augustus 2017Interskole voorbereidings:Man en muis is druk besig met voorbereidings vir die Interskole. Ek wil elkeen wat nou al sy/haar deel bydra sterkte toewens. Dit isvoorwaar 'n Rockie spanpoging - hetsy op die velde, die bane, die pawiljoen,…
Nuusbrief vir 3 Augustus 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor3 Augustus 2017Beheerliggaam tussenverkiesing:Die verkiesing van laasweek kon toe nie gefinaliseer word nie, aangesien daar nie 'n kworum teenwoordig was nie. Die verkiesing saldus nou plaasvind op Maandag 7 Augustus om 18:00 in die OLOK-saal. Een lid moet tot…
Nuusbrief vir 27 Julie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)27 Julie 2017U is seker al bewus van die tragiese heengaan van een van ons leerders, Pieter Truter. Hy het Maandagmiddag tydens 'n rugbyopwarmingsessie ineengestort en het nie weer sy bewussyn herwin nie. Die nadoodse ondersoek het getoon…
Nuusbrief vir 29 Junie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor29 Junie 2017Ons stel u in kennis dat mnr Brandon du Plessis vanaf 1 Julie 2017 'n adjunkhoofpos by Cloetesville sekondêr aanvaar het. Alhoewel ditvir ons moeilik is om van hom afskeid te neem, gun ons hom hierdie voortuitgang…
Nuusbrief vir 22 Junie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor22 Junie 2017Beheerliggaam tussenverkiesing:Ons herinner u aan hierdie verkiesing wat sal plaasvind op 27 Julie om 18:00 by die skoolsaal. Indien daar nie 'n kworum teenwoordig isnie, sal die tweede verkiesing op 7 Augustus om 18:00 gehou word. Nominasies…
Nuusbrief vir 15 Junie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor15 Junie 2017Beheerliggaam:Ons herinner u aan die vakante pos wat by die beheerliggaam ontstaan het. Die tussenverkiesing word beplan vir 27 Julie om 18:00 indie skoolsaal. U kan solank kandidate nomineer deur nominasie-vorms by die kantoor te kom afhaal…
Nuusbrief vir 8 Junie 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor8 Junie 2017Beheerliggaam:Ons herinner u aan die vakante posisie in die beheerliggaam. Indien u solank iemand wil nomineer kan u nominasie-vorms by diekantoor kom afhaal. 'n Datum vir die verkiesing sal nog aan u deurgegee word.Eksamen:Ons leerders het begin…
Nuusbrief vir 1 Junie 2017Hoërskool Swartland NUUSUit die skoolhoof se kantoor1 Junie 2017Beheerliggaam:Ons wil graag vir mnr Nelis Lotz wat uit die beheerliggaam bedank het, baie dankie sê vir sy kosbare insette, tyd en opoffering teenoorons skool -nie net gedurende die tyd wat hy lid van die beheerliggaam was nie,…
Nuusbrief vir 25 Mei 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor25 Mei 2017ARTHSS: Ek wil graag al ons finaliste van die ARTHSS gelukwens met hul puik vertoning van Woensdagaand. Dit was werklik 'n pragtigegeleentheid en almal het hul baie goed van hul taak gekwyt. 'n Spesiale woord van gelukwensing…
Nuusbrief vir 18 Mei 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor18 Mei 2017Mnr Rowan McClachlan is aangestel as hokkie Astro-bestuurder en hokkie-afrigter en ons verwelkom hom graag by HoërskoolSwartland. Ons hokkiespelers en -belangstellendes kan gerus gebruik maak van die geleenthede wat hy van tyd tot tyd met betrekkingtot hokkie…
Nuusbrief vir 11 Mei 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor11 Mei 2017Baie dankie aan elke leerder wat so getrou sport beoefen en Saterdae so mooi op die sportveld vertoon. Baie dankie aan elke afrigteren ouer wat dit vir ons leerders moontlik maak om hul sport te beoefen. Komende…
Nuusbrief vir 4 Mei 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor4 Mei 2017Ons vra net weer dat u ons ondersteun met die Emo Adams konsert. Emo tree saam met HS en LS Swartland se kore op, op 17 Mei om19:00 in die Malmesbury stadsaal. Die kaartjies beloop R100 per…
Page 4 of 14

Malmesbury Advertising