Nuusbrief vir 8 Februarie 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)8 Februarie 2018Deelname aan buitemuurse aktiwiteite:Ek wil elke leerder aanmoedig om aan sport en kultuur deel te neem, waar ookal jou belangstelling lê. Daar is nog te veel talent onderons leerders wat weggesteek word, en leerders moet vrymoedigheid…
Nuusbrief vir 1 Februarie 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor1 Februarie 2018Die Sone-atletiek vind vanjaar plaas op Vrydag 9 Februarie 2018 vanaf 10:00 op ons bane. Ons benodig baie dringend mans / pa's watons by die hekkontrole behulpsaam kan wees. Dis 'n dringende en ernstige versoek. Die atletiek…
Nuusbrief vir 25 Januarie 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor25 Januarie 2018Ons het vinnig met 2018 se aktiwiteite en program weggespring. Baie dankie aan al ons betrokke ouers se positiewe gesindhede enwoorde van bemoediging en aanmoediging wat ons ontvang het. Dankie aan almal wat reeds by ons sport…
Nuusbrief vir 18 Januarie 2018Hoërskool Swartland NUUS Van die skoolhoof en beheerliggaam (1)18 Januarie 2018Ons skool het 'n geweldige toename in aansoeke vir graad 8-plasings gedurende 2017 (vir inname 2018) gehad. Weens beperktekapasiteit en hulpbronne is daar 'n beperking op die aantal leerders wat ons jaarliks kan toelaat. Die toelatingsbeleid…
Nuusbrief vir 5 Desember 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor5 Desember 2017Dit is die laaste amptelike nuusbrief van 2017. 'n Opregte dank aan elke individu, span of groep wat deur die loop van die jaar bygedrahet tot die suksesse van ons leerders en ons skool. Spanwerk en samewerking…
Nuusbrief vir 23 November 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor23 November 2017Ons vestig u aandag daarop dat die leerders se rapporte op Woensdag 6 Desember van 09:00-10:00 in die dogters se voorportaalbeskikbaar sal wees waar die leerders dit kan kom afhaal. Die skool sluit amptelik vir leerders op…
Nuusbrief vir 16 November 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor16 November 2017Die personeel en beheerliggaam van ons skool het op Dinsdag 14 November by 'n onthullingseremonie nuwe kleur aan onssportsentrum gegee deur dit te herdoop na die "Freek Stander sportkompleks." Dit was vir een en almal 'n riem…
Nuusbrief vir 9 November 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor9 November 2017Matrieks se uitslae:Volgens 'n skrywe van die Onderwysdepartement sal die matrieks se Senior Sertifikaat uitslae op 5 Januarie 2018 om 12:00 by die skoolbeskikbaar wees.Ouervergadering:Terugvoering oor die ouervergadering wat op 18 Oktober by die skool gehou is,…
Nuusbrief vir 2 November 2017Hoërskool Swartland NUUS Finansies - wie se inbetaling?2 November 2017Die volgende inbetalings kan steeds nie na 'n rekening geallokkeer word nie, omdat ons nie weet wie se inbetaling dit is nie:- op 23/01/2017 - R200 - verwysing: 1234M- op 16/02/2017 - R250 - verwysing: A Loubser-…
Nuusbrief vir 26 October 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor26 October 2017Ek wil net graag 'n ieder en elk bedank wat 'n bydrae gelewer het om van ons Dankie-sê funksie 'n groot sukses te maak. 'n Grootdankie aan al ons borge, donateurs en ondersteuners wat die funksie kon…
Nuusbrief vir 19 October 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor19 October 2017Ons begrotingsvergadering het plaasgevind op 17 Oktober 2017. Baie dankie aan die 24 ouers van ons skool wat dit bygewoon het eninsette gelewer het. Die skoolfonds en koshuisgeld is as volg vir 2018 goedgekeur:Skoolfonds: R14 900 per…
Nuusbrief vir 12 October 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor12 October 2017Die begrotingsvergadering vir al ons ouers vind plaas op 17 Oktober om 19:00 in die OLOK-saal. Tydens hierdie vergadering sal dievoorgestelde begroting vir 2018 goedgekeur word, asook die skoolfondsbedrag en koshuislosies vir 2018 vir goedkeuring voorgelêword. Hierdie…
Nuusbrief vir 28 September 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor28 September 2017Ons kyk weer met dankbaarheid terug op 'n suksesvolle derde kwartaal. Baie dankie aan 'n ieder en elk wat bygedra het tot elkefunksie en geleentheid op ons kalender. Sonder verskillende rolspelers se insette sou ons suksesse nie…
Nuusbrief vir 21 September 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)21 September 2017Ek wil net bevestig dat daar die laaste week van die kwartaal, 26-29 September wel verpligte skoolbywoning van al ons leerders vereisword. Daar sal voortgegaan word met normale akademiese werk en spesifiek die afhandeling van die…
Nuusbrief vir 14 September 2017Hoërskool Swartland NUUS Begrotingsvergadering met ouers14 September 2017Hiermee gee ons kennis van die begrotingsvergadering wat op 17 Oktober 2017 om 19:00 in die OLOK-saal sal plaasvind. Al ons ouersword hartlik uitgenooi om dit by te woon.Tydens hierdie vergadering sal die voorgestelde begroting vir 2018 goedgekeur word,…
Nuusbrief vir 7 September 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor7 September 2017Ek wil net graag ons groep ouers en ondersteuners bedank wat so getrou behoeftige mense in ons gemeenskap, sowel as kinders in onsskool help. U sal weet as u in hierdie kategorie val, want dis mense wat…
Nuusbrief vir 31 Augustus 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)31 Augustus 2017Akademie en afwesigheid:Daar is 'n tendens onder leerders om na afloop van 'n toetsperiode uit te teken. Dit word nou onmiddellik gestaak en sal nie meertoegelaat word nie, tensy daar 'n geval van ernstige mediese ongesteldheid…
Nuusbrief vir 24 Augustus 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor24 Augustus 2017Vanuit die kantoor wil ek net vir ons leerders, afrigters, ouers, personeel, oudleerders en enige ander ondersteuners en borge opregdankie sê vir enige deelname, betrokkenheid en hulpverlening van watter aard ookal met die afgelope Interskole. Sonder elkeen…
Nuusbrief vir 17 Augustus 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor17 Augustus 2017Interskole, een van die hoogtepunte op ons skool se kalender, het aangebreek. Verskeie rolspelers het reeds baie moeite en tyd ingesitter voorbereiding van hierdie groot dag. Ek wil net elkeen, op die veld, langs die veld, agter…
Nuusbrief vir 10 Augustus 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor10 Augustus 2017Interskole voorbereidings:Man en muis is druk besig met voorbereidings vir die Interskole. Ek wil elkeen wat nou al sy/haar deel bydra sterkte toewens. Dit isvoorwaar 'n Rockie spanpoging - hetsy op die velde, die bane, die pawiljoen,…
Page 4 of 15

Malmesbury Advertising