Nuusbrief vir 6 April 2018Hoërskool Swartland NUUS Algemeen6 April 2018Die skool heropen vir die tweede kwartaal op Dinsdag 10 April 2018 om 07:30 met Dag 8 se rooster.Skooldrag: Somersdrag met baadjies vir saalbyeenkomste. Atletiek prestasies6 April 2018Soos u reeds in die media verneem het, het Christiaan Bester by die SA…
Nuusbrief vir 28 Maart 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor28 Maart 2018Aan die einde van die eerste kwartaal kan ons net terugkyk en dankie sê aan elke ouer, personeellid, donateurs en al ons vriende enondersteuners wat bygedra het tot ons leerders se prestasies en suksesse op verskillende vlakke.…
Nuusbrief vir 22 Maart 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)22 Maart 2018Laaste deel van die kwartaal:Daar word van leerders verwag om elke dag, tot die laaste dag van die kwartaal, 28 Maart, by die skool aanwesig te wees. Onderwyserssal met normale klasonderrig voortgaan en met akademiese werk…
Nuusbrief vir 16 Maart 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor15 Maart 2018Opedag:Ons het weereens 'n baie suksesvolle opedag agter die rug. Ek wil elke ouer, personeellid, leerder en vriend van die skool bedank watdeel gevorm het van die span en gehelp het om dit te organiseer, en te…
Nuusbrief vir 8 Maart 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor8 Maart 2018Beheerliggaam:Baie dankie aan al ons betrokke ouers wat die verkiesing bygewoon en ons ondersteun het. Ons was verras en ons is werklik dankbaarvir u belangstelling. Die persone wat verkies is, is as volg:Ouers (alfabeties volgens vanne): Mnre…
Nuusbrief vir 1 Maart 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor1 Maart 2018Ek herinner u aan ons skool se baie belangrike beheerliggaamverkiesing op Maandag 5 Maart vanaf 18:00 in die skoolsaal. Op hierdiestadium benodig ons dringend nominasies van ouers. Ek wil u vriendelik versoek om regtig erns te maak…
Nuusbrief vir 22 Februarie 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor22 Februarie 2018Ons skool se beheerliggaamverkiesing vind plaas op Maandag 5 Maart vanaf 18:00 in die skoolsaal. Ons het dringend u ondersteuningen stem nodig vir hierdie proses. Nominasievorms is by die kantoor beskikbaar en kan weer daar ingehandig word.…
Nuusbrief vir 22 Februarie 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor22 Februarie 2018Ons skool se beheerliggaamverkiesing vind plaas op Maandag 5 Maart vanaf 18:00 in die skoolsaal. Ons het dringend u ondersteuningen stem nodig vir hierdie proses. Nominasievorms is by die kantoor beskikbaar en kan weer daar ingehandig word.…
Nuusbrief vir 15 Februarie 2018Hoërskool SwartlandNUUS Uit die skoolhoof se kantoor15 Februarie 2018Krieket interskole:Komende Saterdag speel ons krieket teen Hugenote op ons veld. Die leerders sal dit werklik waardeer indien u hulle kan komondersteun. Dit beloof om 'n baie interessante dag te wees.Akademie:Ons toetsreeks het reeds begin en ons verwag…
Nuusbrief vir 8 Februarie 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)8 Februarie 2018Deelname aan buitemuurse aktiwiteite:Ek wil elke leerder aanmoedig om aan sport en kultuur deel te neem, waar ookal jou belangstelling lê. Daar is nog te veel talent onderons leerders wat weggesteek word, en leerders moet vrymoedigheid…
Nuusbrief vir 1 Februarie 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor1 Februarie 2018Die Sone-atletiek vind vanjaar plaas op Vrydag 9 Februarie 2018 vanaf 10:00 op ons bane. Ons benodig baie dringend mans / pa's watons by die hekkontrole behulpsaam kan wees. Dis 'n dringende en ernstige versoek. Die atletiek…
Nuusbrief vir 25 Januarie 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor25 Januarie 2018Ons het vinnig met 2018 se aktiwiteite en program weggespring. Baie dankie aan al ons betrokke ouers se positiewe gesindhede enwoorde van bemoediging en aanmoediging wat ons ontvang het. Dankie aan almal wat reeds by ons sport…
Nuusbrief vir 18 Januarie 2018Hoërskool Swartland NUUS Van die skoolhoof en beheerliggaam (1)18 Januarie 2018Ons skool het 'n geweldige toename in aansoeke vir graad 8-plasings gedurende 2017 (vir inname 2018) gehad. Weens beperktekapasiteit en hulpbronne is daar 'n beperking op die aantal leerders wat ons jaarliks kan toelaat. Die toelatingsbeleid…
Nuusbrief vir 5 Desember 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor5 Desember 2017Dit is die laaste amptelike nuusbrief van 2017. 'n Opregte dank aan elke individu, span of groep wat deur die loop van die jaar bygedrahet tot die suksesse van ons leerders en ons skool. Spanwerk en samewerking…
Nuusbrief vir 23 November 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor23 November 2017Ons vestig u aandag daarop dat die leerders se rapporte op Woensdag 6 Desember van 09:00-10:00 in die dogters se voorportaalbeskikbaar sal wees waar die leerders dit kan kom afhaal. Die skool sluit amptelik vir leerders op…
Nuusbrief vir 16 November 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor16 November 2017Die personeel en beheerliggaam van ons skool het op Dinsdag 14 November by 'n onthullingseremonie nuwe kleur aan onssportsentrum gegee deur dit te herdoop na die "Freek Stander sportkompleks." Dit was vir een en almal 'n riem…
Nuusbrief vir 9 November 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor9 November 2017Matrieks se uitslae:Volgens 'n skrywe van die Onderwysdepartement sal die matrieks se Senior Sertifikaat uitslae op 5 Januarie 2018 om 12:00 by die skoolbeskikbaar wees.Ouervergadering:Terugvoering oor die ouervergadering wat op 18 Oktober by die skool gehou is,…
Nuusbrief vir 2 November 2017Hoërskool Swartland NUUS Finansies - wie se inbetaling?2 November 2017Die volgende inbetalings kan steeds nie na 'n rekening geallokkeer word nie, omdat ons nie weet wie se inbetaling dit is nie:- op 23/01/2017 - R200 - verwysing: 1234M- op 16/02/2017 - R250 - verwysing: A Loubser-…
Nuusbrief vir 26 October 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor26 October 2017Ek wil net graag 'n ieder en elk bedank wat 'n bydrae gelewer het om van ons Dankie-sê funksie 'n groot sukses te maak. 'n Grootdankie aan al ons borge, donateurs en ondersteuners wat die funksie kon…
Nuusbrief vir 19 October 2017Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor19 October 2017Ons begrotingsvergadering het plaasgevind op 17 Oktober 2017. Baie dankie aan die 24 ouers van ons skool wat dit bygewoon het eninsette gelewer het. Die skoolfonds en koshuisgeld is as volg vir 2018 goedgekeur:Skoolfonds: R14 900 per…
Page 3 of 14

Malmesbury Advertising