Nuusbrief vir 21 Junie 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)21 Junie 2018Ons vestig u aandag daarop dat die skool op Vrydag 22 Junie om 11:00 sal sluit. Die verwerking van punte en die rapporte sal eersgedurende die tweede week van die derde kwartaal afgehandel word.As ons terugkyk…
Nuusbrief vir 14 Junie 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)14 Junie 2018Laaste week van die kwartaal:Ons vestig u aandag daarop dat die skool op Vrydag 22 Junie om 12:30 sal sluit en verpligte skoolbywoning tot die laaste skooldag isvan kardinale belang. Ons graad 9-groep skryf byvoorbeeld Psigometriese…
Nuusbrief vir 7 Junie 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)7 Junie 2018Eksamen:Baie dankie aan al ons ouers en leerders wat positief is en saamwerk om ons eksamen sonder haakplekke te laat verloop. Ons wil netbeklemtoon dat leerders hul selfone aan die begin van die dag moet inhandig.…
Nuusbrief vir 31 Mei 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)31 Mei 2018Eksamen:Ons vestig graag ons ouers en leerders se aandag op die volgende belangrike eksamenreëls:- Alle selfone moet by die kantoor ingehandig word, en kan weer aan die einde van die skooldag afgehaal word;- Leerders mag nie…
Nuusbrief vir 24 Mei 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor24 Mei 2018Komende Saterdag, 26 Mei het ons 'n tuissportdag teen Robertson. U word hartlik uitgenooi om ons leerders te kom ondersteun en diedag saam met ons te geniet.Die program vir die dag is onder "Resources" / Bronne op…
Nuusbrief vir 17 Mei 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor: Sport17 Mei 2018Sport vs Langenhoven Gimnasium:Op Saterdag 19 Mei het ons 'n tuissportdag teen Langenhoven Gimnasium. Ons nooi u elkeen hartlik uit om hierdie dag saam met onste kom geniet en ons leerders te kom ondersteun. Baie dankie…
Nuusbrief vir 10 Mei 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)10 Mei 2018Sportdag:Ons het komende Saterdag 12 Mei 'n sportdag by Charlie Hofmeyr in Ceres. Baie sterkte aan al ons leerders wat deelneem en baiedankie aan ons afrigters, borge en ouers wat ons leerders ondersteun en aanmoedig om…
Nuusbrief vir 3 Mei 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor3 Mei 2018Sport vs De Kuilen:Komende Saterdag, 5 Mei, het ons 'n tuis sportdag teen De Kuilen. Ons nooi u elkeen uit om ons leerders te kom ondersteun en die dagsaam met ons te geniet. Sterkte aan elke leerder…
Nuusbrief vir 26 April 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)26 April 2018Ouervergaderings:Baie dankie aan ouers wat die afgelope tyd verskillende sportvergaderings gehou het. U positiewe insette en betrokkenheid wordwerklik waardeer. Opvolgvergaderings word beplan en u sal op hoogte gehou word.Afwesigheid van leerders:Daar is tans 'n gemiddeld van…
Nuusbrief vir 19 April 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor19 April 2018Tuis sportdae:Saterdag 21 April het ons 'n sportdag teen Hermanus, en Dinsdag 24 April het ons rugby en netbal teen Schoonspruit. Albei hierdie daese sport vind tuis op ons bane plaas. Ons nooi u elkeen uit om…
Nuusbrief vir 12 April 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor12 April 2018Baie welkom terug aan u elkeen vir die tweede kwartaal van 2018. Hierdie kwartaal is gelaai met akademie, sport en kultuur en ons wilvir u as ouers vra om u kind te help met beplanning en tydsbesteding.…
Nuusbrief vir 6 April 2018Hoërskool Swartland NUUS Algemeen6 April 2018Die skool heropen vir die tweede kwartaal op Dinsdag 10 April 2018 om 07:30 met Dag 8 se rooster.Skooldrag: Somersdrag met baadjies vir saalbyeenkomste. Atletiek prestasies6 April 2018Soos u reeds in die media verneem het, het Christiaan Bester by die SA…
Nuusbrief vir 28 Maart 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor28 Maart 2018Aan die einde van die eerste kwartaal kan ons net terugkyk en dankie sê aan elke ouer, personeellid, donateurs en al ons vriende enondersteuners wat bygedra het tot ons leerders se prestasies en suksesse op verskillende vlakke.…
Nuusbrief vir 22 Maart 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor (1)22 Maart 2018Laaste deel van die kwartaal:Daar word van leerders verwag om elke dag, tot die laaste dag van die kwartaal, 28 Maart, by die skool aanwesig te wees. Onderwyserssal met normale klasonderrig voortgaan en met akademiese werk…
Nuusbrief vir 16 Maart 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor15 Maart 2018Opedag:Ons het weereens 'n baie suksesvolle opedag agter die rug. Ek wil elke ouer, personeellid, leerder en vriend van die skool bedank watdeel gevorm het van die span en gehelp het om dit te organiseer, en te…
Nuusbrief vir 8 Maart 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor8 Maart 2018Beheerliggaam:Baie dankie aan al ons betrokke ouers wat die verkiesing bygewoon en ons ondersteun het. Ons was verras en ons is werklik dankbaarvir u belangstelling. Die persone wat verkies is, is as volg:Ouers (alfabeties volgens vanne): Mnre…
Nuusbrief vir 1 Maart 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor1 Maart 2018Ek herinner u aan ons skool se baie belangrike beheerliggaamverkiesing op Maandag 5 Maart vanaf 18:00 in die skoolsaal. Op hierdiestadium benodig ons dringend nominasies van ouers. Ek wil u vriendelik versoek om regtig erns te maak…
Nuusbrief vir 22 Februarie 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor22 Februarie 2018Ons skool se beheerliggaamverkiesing vind plaas op Maandag 5 Maart vanaf 18:00 in die skoolsaal. Ons het dringend u ondersteuningen stem nodig vir hierdie proses. Nominasievorms is by die kantoor beskikbaar en kan weer daar ingehandig word.…
Nuusbrief vir 22 Februarie 2018Hoërskool Swartland NUUS Uit die skoolhoof se kantoor22 Februarie 2018Ons skool se beheerliggaamverkiesing vind plaas op Maandag 5 Maart vanaf 18:00 in die skoolsaal. Ons het dringend u ondersteuningen stem nodig vir hierdie proses. Nominasievorms is by die kantoor beskikbaar en kan weer daar ingehandig word.…
Nuusbrief vir 15 Februarie 2018Hoërskool SwartlandNUUS Uit die skoolhoof se kantoor15 Februarie 2018Krieket interskole:Komende Saterdag speel ons krieket teen Hugenote op ons veld. Die leerders sal dit werklik waardeer indien u hulle kan komondersteun. Dit beloof om 'n baie interessante dag te wees.Akademie:Ons toetsreeks het reeds begin en ons verwag…
Page 3 of 15

Malmesbury Advertising