Weeklikse Nuusbrief 07/2015 1. Uit die hoof se kantoor Beheerliggaam By die beheerliggaamverkiesing van 4 Maart is die volgende persone tot lede van die komitee verkies (alfabeties):Mevv Tania Botha, Vanya Botha, mnre André de Jager, Nelis Lotz, Werner Schreiber, Pieter Strydom en Gert van Staden. Ons wil graag vir hierdie…
Weeklikse Nuusbrief 06/2015 1. Uit die hoof se kantoor Beheerliggaamverkiesing Ons vestig u aandag weer op die beheerliggaamverkiesing op Woensdag 4 Maart om 18:00 in die skoolsaal. U word ook daaraan herinner om ‘n vorm van identifikasie saam te bring alvorens u toegelaat sal word om te stem. U teenwoordigheid…
Weeklikse Nuusbrief 05/2015 1. Algemeen Beheerliggaamverkiesing Elke leerder in ons skool het reeds ‘n skrywe oor die beheerliggaamverkiesing ontvang. Ons vestig net weer u aandag daarop dat dit op Woensdag 4 Maart om 18:00 in die skoolsaal sal plaasvind. U word ook daaraan herinner om ‘n vorm van identifikasie saam…
Weeklikse Nuusbrief 04/2015 1. Uit die hoof se kantoor Ons leerders se prestasiesSoos u deur hierdie nuusbrief lees, sal u oplet dat ons leerders baie goeie prestasies in die verskillende sportsoorte behaal. Ons is saam met u as ouers trots op hierdie pragtige uitslae en geniet hierdie byeenkomste net soveel…
Weeklikse Nuusbrief 03/2015 1. Uit die hoof se kantoor Ouerbetrokkenheid Soos maar altyd aan die begin van die jaar het ons tans baie sportbyeenkomste wat kort op mekaar volg en daarvoor is daar altyd baie hande nodig. Ek wil op hierdie stadium elke ouer, personeellid en vriende van ons skool…
Weeklikse Nuusbrief 02/2015 1. Uit die hoof se kantoor Uitteken van leerders in skooltyd Soos alreeds in ons eerste nuusbrief van die jaar vermeld, is akademiese tyd vir ons groot prioriteit. Daarom wil ons die tendens van leerders wat gedurende die skooldag uitteken vir watter rede ookal, tot die minimum…
Weeklikse Nuusbrief 01/2015Hierdie weeklikse nuusbrief verskyn elke Vrydag. Dit bevat belangrike akademiese inligting, sportuitslae, ander sportnuus, prestasies van ons leerders en onderwysers, datums en ander inligting rakende ons skool en leerders. U kan dit ook aanlyn lees deur ons webwerf te besoek by www.swartlandhs.co.za Ons beskou dit as 'n belangrike…
Kwartaalbrief Desember 2014 UIT DIE HOOF SE KANTOOR Die personeel en beheerliggaam van Hoërskool Swartland wens u elkeen 'n baie geseënde Feestyd saam met u dierbares toe. Mag u hierdie komende Christusfees weer opnuut bewus word van Jesus se liefde en kosbare nabyheid.Geniet die rustyd en ry altyd veilig! Baie…
Weeklikse Nuusbrief 36/2014 1. Uit die hoof se kantoor Nuus vanaf die Munisipaliteit Ons het 'n skrywe van die Munisipaliteit ontvang waarin hulle aandui dat hulle Dirkie Uysstraat tussen Vrede- en Imhoffstraat gaan herseël. Hulle beplan om hierdie werk gedurende die eerste twee weke van Desember uit te voer. Ouers…
Weeklikse Nuusbrief 35/20141. Uit die hoof se kantoor Skooltye in die eksamen Vanaf Vrydag 14 November geld die volgende skooltye: 08:00 – 13:00. Eksamenreëlings Ons vestig u aandag op die volgende belangrike aspekte rakende die eksamen:- Indien 'n leerder op 'n dag wat hy/sy 'n vak skryf afwesig is, moet…
Weeklikse Nuusbrief 34/2014 1. Uit die hoof se kantoor Begroting 2015 Op 4 November het ons die jaarlikse begrotingsvergadering met ons ouers gehad. Baie dankie vir die ouers wat wel die geleentheid bygewoon het. Die volgende fooie is vir 2015 goedgekeur: SKOOLFONDS R 10 500,00 eenmalig per jaar OF R…
Weeklikse Nuusbrief 33/2014 1. Uit die hoof se kantoor Begroting 2015 Ons vestig u aandag op die jaarlikse begrotingsvergadering wat op Dinsdag 4 November om 19:00 in die OLOK-saal met ons ouers gehou sal word. Direk daarna, ongeveer om 19:45, kry die OOV geleentheid vir hul jaarverslag. U is natuurlik…
Weeklikse Nuusbrief 32/2014 1. Uit die hoof se kantoor PrysuitdelingNa afloop van hierdie jaarlikse spoggeleentheid wil ek net 'n opregte woord van dank rig aan al ons borge, donateurs, gaste, ouers, personeel en almal wat by die reëlings betrokke was. Dit was weereens 'n heerlike en gepaste geleentheid waar ons…
Weeklikse Nuusbrief 31/2014 1. Uit die hoof se kantoor Matrieks Vrydag 17 Oktober is ons matrieks se laaste formele skooldag. Ons wil graag vir ons matriekgroep en hul ouers bedank vir die pad wat ons kon saamstap en vir al die positiewe insette wat u ten opsigte van ons skool…
Kwartaalbrief Oktober 2014UIT DIE HOOF SE KANTOOR Baie dankie Aan die einde van 'n besige derde kwartaal wil ek graag dankie sê aan elke ouer, ondersteuner, borg en vriend van ons skool wat ons hande gevat en saamgewerk het om hierdie kwartaal ons skool se program vlot te laat verloop.…
Weeklikse Nuusbrief 30/2014 Dit is die laaste weeklikse nuusbrief van die kwartaal. Die volgende nuus verskyn in die kwartaalbrief wat saam met die leerders se rapporte uitgegee word. 1. Uit die hoof se kantoor Laaste week van kwartaalVolgende week is die laaste week van die derde kwartaal. Soos elke kwartaal…
Weeklikse Nuusbrief 29/2014 1. Uit die hoof se kantoor School CommunicatorOns wil net die belangrikheid van die Communicator beklemtoon. Ons gaan eersdaags nie meer harde kopieë van die nuusbrief uitgee nie. Ons wil poog om al ons ouers op die School Communicator sisteem te kry vanwaar u die nuusbrief met…
Weeklikse Nuusbrief 28/2014 1. Uit die hoof se kantoor School CommunicatorMet die doel om kostes te bespaar, wil ons poog om nie meer voortaan harde kopieë / fotostate van hierdie nuusbriefie uit te gee nie, maar om al ons ouers op die School Communicator sisteem te kry vanwaar u die…
Weeklikse Nuusbrief 27/2014 1. Algemeen Skool se hoofingang Ons het in 'n mate samewerking gekry en wil graag ouers wat gehoor aan ons versoek gegee het, daarvoor bedank. Ons wil egter weer vra dat, indien u kinders wil op- of aflaai, u dit buite die skool se hoofhek sal doen.…
Weeklikse Nuusbrief 26/2014 1. Uit die hoof se kantoor Interskole laaste woord Ek wil graag my dank uitspreek teenoor elkeen wat betrokke was by die reëlings, afrigting, vervoer van leerders en ondersteuning met ons pas afgelope interskole. Dit was 'n geseënde dag, al die wedstryde is in 'n goeie gees…
Page 10 of 15

Malmesbury Advertising