Hoëskool Swartland 8 November 2019

Hoërskool Swartland 8 November 2019

NUUS

Leerders wat beplan om skool te verlaat
7 November 2019
Indien u sou besluit om u kind uit ons skool te haal, om welke rede ookal, moet u die kennisgewing op skrif aan die skool gee. Daar is
dokumentasie wat uitgereik en geprosesseer moet word rondom 'n kind wat 'n skool verlaat, en die heel eerste stap is die kennisgewing
van die ouer se kant af. Dit is die Onderwysdepartement se beleid wat ons moet volg. Dankie!

Skoolfonds inbetalings
7 November 2019
Baie dankie aan al ons ouers wat gereeld skoolfonds betaal en wie se gelde vir 2019 ten volle vereffen is. Daar was 'n vraag of u kan
voortgaan met betalings, al is die skoolfonds vir 2019 volledig betaal. Ja, u kan so maak. Solank die leerder in die skool is, word die geld
in sy/haar rekening ontvang en as krediet vir die volgende jaar oorgedra. Sodoende verlig dit dus die jaarlikse las op sulke ouers.
Rekeninge wat egter nié ten volle vereffen is nie, word vir invordering oorhandig sodat sodanige rekening op R0,00 kan begin en die
spesifieke jaar se heffing gedoen kan word.
Dieselfde reël hierbo geld vir koshuislosiesgeld ook.

Klerebank tye
7 November 2019
Die klerebank sal vanaf Maandag 11 November op die volgende dae en tye oop wees:
Maandae, Woensdae, Vrydae: 09:00-14:00

Handboekbestellings
7 November 2019
Plaas asb die bestelling met die regte bedrag kontant in 'n toegeplakte koevert met die leerder se naam en u as ouer se
kontakbesonderhede voor op die koevert OF heg die bewys van betaling aan die bestelling vas en bring dit na ons finanskantoor.
Let asseblief daarop dat u nie by die skool EN by Books 24/7 kan bestel nie - dan is dit 'n duplisering en gaan daar dubbele pakkies
opgemaak word!
Indien u 'n bewys van betaling van die handboeke wil hê, moet u die bewys van u elektroniese betaling uitdruk as bewys. 'n Afskrif
hiervan word dan saam met die bestelvorm ingegee. Indien u direk in die bank deponeer, kan u 'n afskrif van daardie depositostrokie
saam met die bestelvorm ingee. As u kontant skool toe stuur, kan ons egter nie 'n kwitansie gee nie, want dit gaan direk aan
Books24/7.

Ekstra Wiskunde-klasse
7 November 2019
Daar is 'n geleentheid beskikbaar vir ekstra Wiskunde-klasse vir graad 8 - 12 deur 'n gekwalifiseerde onderwyseres. Vir meer inligting
en kostes daaraan verbonde, skakel Elsie Oosthuizen by 082 378 6830.

Prysuitdeling foto's
7 November 2019
Die proewe van die foto's wat tydens die prysuitdeling geneem is, is by mev De Klerk in haar kantoor. Leerders en/of ouers kan dit kom
besigtig en bestel. U skryf bloot die nommer van die foto, die kind se naam en graad voorop 'n koevert, en sit die korrekte bedrag geld
in die koevert. U handig dit weer by mev De Klerk in. Kostes is as volg: Jumbo (±16cm x 11cm) - R15 elk, A5 vergrotings - R25 elk, A4
vergrotings - R40 elk. Die sluitingsdatum vir hierdie bestellings is 17 November 2019.

Matriekafskeidfoto's van 2019 beskikbaar
7 November 2019
Die matriekafskeidfoto's van 2019 is nou beskikbaar vir bestelling. Volg asb die volgende skakel / "link" :
https://hssmatriekfotos.pixieset.com/matricfarewell2019/

Korrels en Kaf skoolkoerant
7 November 2019
Die skakel ("link") wat u kan gebruik om die nuwe Korrels en Kaf skoolkoerant te kan besigtig, is:
https://korrelsenkaf.edublogs.org
U kan gerus gaan kyk - daar is pragtige artikels wat baie werk en moeite gekos het om dit te laat realiseer.

Skoolfonds vir 2020
7 November 2019
Op ons jaarlikse begrotingsvergadering met ons ouers wat op 7 Oktober plaasgevind het, is die volgende skoolfonds en resolusies
bevestig en goedgekeur:
Skoolfonds van R17 900 per jaar per leerder. Dit word eenmalig vooruit gehef en is vooruitbetaalbaar.
U kan op drie maniere betaal:
R17 000 voor 28 Februarie 2020, OF R4 475 binne die eerste 14 dae van elke kwartaal, OF R1 790 per maand oor 10 maande met die
laaste paaiement vóór 30 November 2020.
Alle nié-betalers tot en met die 31 Maart 2020-rekonsiliasie word outomaties vir invordering aan ons prokureurs oorhandig.
Alle rekeninge wat vir 60 dae en langer dormant en onbetaald is, word outomaties vir invordering aan ons prokureurs oorhandig.
Let wel- spesiale betaalreëlings mag slegs deur beheerliggaam (skriftelik) goedgekeur word.

Koshuislosies vir 2020
7 November 2019
Op die begrotingsvergadering met ons ouers op 7 Oktober is die volgende koshuislosies en resolusies vir 2020 bevestig en goedgekeur:
Losies: R30 100 per jaar per kind - vooruitbetaalbaar op drie maniere:
Eenmalig vir die jaar voor die einde van die eerste kwartaal, naamlik 31 Maart 2020; OF
R7 525 per kwartaal binne die eerste twee weke van elke kwartaal; OF
R3 010 per maand oor 10 maande, voor die 25ste van elke maand, met die laaste betaling vóór 30 November 2020.
Oorhandiging aan prokureurs van 'n kwartaal agterstallige rekening en uitsetting van sodanige kosganger uit die koshuis vanaf die
daaropvolgende kwartaal. Die ouer bly aanspreeklik vir agterstallige losies, al is die leerder in so 'n geval uit die koshuis uit.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2019
7 November 2019
Die volgende tariewe is vir 2019 goedgekeur:
Skoolfonds: R16 300 per jaar per leerder.
Koshuislosies: R27 700 per jaar per leerder. Geen subsidie of afslag is op koshuislosies van toepassing nie.
Busvervoergeld bly tans onveranderd op R8000 per jaar per leerder vir die vol roete. Enige verandering sal aan die betrokke ouers
deurgegee word.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
7 November 2019
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.

KALENDER vir 7 November 2019 - 14 November 2019

8th November 2019
Huis van Zyl huisnaweek

 

8th November 2019
Night Parkrun

8th November 2019
Ons matrieks skryf
Lewenswetenskappe V1
09:00

8th November 2019
Klerebank gesluit vir dag

11th November 2019
Ons matrieks skryf
Lewenswetenskappe V2
09:00

11th November 2019
Ons matrieks skryf IGO V1
14:00

12th November 2019
Ons matrieks skryf
Verbruikerstudie
14:00

12th November 2019
Voedingskema tee
FSS om 10:00

13th November 2019
Ons matrieks skryf Afrikaans V2
09:00

14th November 2019
Ons matrieks skryf Ekonomie V2
09:00

14th November 2019
Dankie-sê funksie

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
November 01 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5dbbce024c336599726019.pdf

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.

Hoërskool Swartland