Hoërskool Swartland 6 Junie 2019

Nuusbrief vir 6 Junie 2019
Hoërskool Swartland

NUUS

Uit die skoolhoof se kantoor

6 Junie 2019
Ons leerders is druk besig met eksamen - die laaste vakke word 14 Junie geskryf. Ons herhaal net weer dat skoolbywoning verpligtend
bly vir alle leerders van graad 8 tot 11, al skryf die leerder nie 'n vak nie. Slegs graad 12-leerders het die vergunning ontvang om te
blok.

ARTHSS foto's beskikbaar
6 Junie 2019
Klein weergawes van die ARTHSS foto's is in die dogtersportaal aangebring. U of u kind kan dit kom besigtig, die korrekte bedrag geld in
'n koevert sit, met die kind se naam en bestelling voorop, en dit by mev De Klerk (sekretaresse) inhandig. Die gewone Jumbo
(koevertgrootte) foto's is R15 elk, en daar is ook vergrotings beskikbaar teen hoër pryse. Die instruksies en verskillende pryse is ook
daar aangedui. Die sluitingsdatum vir hierdie bestellings is 14 Junie 2019.

Rugby prestasies
6 Junie 2019
Baie geluk aan die volgende rugbymanne met hul prestasies:
Mnr Martin Dyason is aangewys as die hoofafrigter van Boland Akademie.
Fernnin Arendse is gekies vir die Cravenweek O/18-span.
Marlo Bester en Estean Herman is gekies vir die O/18-Boland Akademie-span
Romeal Swartz en Reuben Tharratt is gekies vir die O/16-Grant Khomo-span.
Pragtige prestasies, ons is trots op julle!

Klerebank tye
6 Junie 2019
Van Maandag 27 Mei af sal die klerebank op die volgende tye oop wees:
Maandae, Woensdae, Vrydae: 08:30 - 13:30

Matrieksertifikate 2018
6 Junie 2019
Die matrieksertifikate van 2018 het gearriveer en kan by die skool se ontvangs afgehaal word. Die persoon wat dit kom afhaal, moet
net 'n identiteitsdokument saambring. U kan ons help deur hierdie nuus te versprei. Dankie!

Eisteddfod sluitingsdatums
6 Junie 2019
10 Julie: Paarl Vallei inskrywings - alle kunswerke en skryfstukke ingelewer by mev Hunlun-van Zyl

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2019
6 Junie 2019
Die volgende tariewe is vir 2019 goedgekeur:
Skoolfonds: R16 300 per jaar per leerder.
Koshuislosies: R27 700 per jaar per leerder. Geen subsidie of afslag is op koshuislosies van toepassing nie.
Busvervoergeld bly tans onveranderd op R8000 per jaar per leerder vir die vol roete. Enige verandering sal aan die betrokke ouers
deurgegee word.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
6 Junie 2019
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.

School Communicator Mobile App
6 Junie 2019
Besoek hierdie skakel op u selfoon en laai die skool se Communicator af. Blackberry, iPhone en Android toestelle.
http://school-communicator.com/download.php
Indien u liewer verkies om elke Vrydag 'n harde kopie van die nuusbrief op papier te ontvang, kan u kind hierdie nuusbrief elke Vrydag
by mev De Klerk se kantoor gaan afhaal. Slegs 'n beperkte aantal harde kopieë word gemaak.

KALENDER vir 6 Junie 2019 - 13 Junie 2019

6th Junie 2019
Interskole vergadering (tuis)
13:30

10th Junie 2019
Mev De Klerk verlof
Mev De Klerk se kantoor is gesluit vir die
dag. Navrae: mev Hamman by ontvangs.

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
Mei 31 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5cef7ffd87bf2293364157.pdf

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.
Hoërskool Swartland

Malmesbury Advertising