Hoërskool Swartland 6 Desember 2018

Nuusbrief vir 6 Desember 2018
Hoërskool Swartland

NUUS

Uit die skoolhoof se kantoor
6 Desember 2018
Dit is ons laaste amptelike nuusbrief van 2018.
Ek wil graag elke individu, groep en span wat deur die loop van die jaar enige bydrae gelewer het tot die sukses van ons leerders en
skool, van harte bedank. Ons is werklik dankbaar vir elkeen wat op enige vlak 'n inset gelewer het.
Ek wens u elkeen 'n geseënde Kerstyd en rustyd saam met familie en vriende toe.
Mag ons as Rockie-familie weer 2019 met nuwe ywer en motivering aanpak tot voordeel van ons kinders, ons gemeenskap en ons skool.

Laaste dag van skool 2018
6 Desember 2018
Die program vir Woensdag 12 Desember is as volg:
08:00 Personeel open en vergader in personeelkamer
09:00-10:00 Leerders haal rapporte af in dogters se voorportaal
Skool sluit
10:00 Rapporte wat nie afgehaal is nie, word gepos

E-posse verander
6 Desember 2018
Let asseblief daarop dat die e-posse aan die skool waar org.za aan die einde staan, van 29 November af verander het na co.za
Mev De Klerk se e-pos van This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. verander heeltemal na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klerebanktye
6 Desember 2018
Die normale dae en tye wat ons klerebank oop is, is Maandae, Woensdae en Vrydae 09:30 - 14:30.
Let asseblief egter op die volgende verandering in die tye:
Vanaf 5 November steeds dieselfde dae, maar 09:00 - 14:00
12 Desember (skool sluit): 09:00 - 13:00
Dan eers weer 7 en 8 Januarie 2019: 09:00 - 13:00
Indien u bewus is van nuwe leerders wat in 2019 by ons sal aansluit, sal ons dit waardeer indien u dit so aan hulle sal oordra.

Kwartaaldatums 2019
6 Desember 2018
Eerste kwartaal: 9 Januarie - 15 Maart
Tweede kwartaal: 2 April - 14 Junie
Derde kwartaal: 9 Julie - 20 September
Vierde kwartaal: 1 Oktober - 4 Desember

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2019
6 Desember 2018
Die volgende tariewe is vir 2019 goedgekeur:
Skoolfonds: R16 300 per jaar per leerder. Indien die volle bedrag vir die jaar voor of op 28 Februarie 2019 betaal word, sal dit R15 400
beloop (R900 afslag).
Koshuislosies: R27 700 per jaar per leerder. Geen subsidie of afslag is op koshuislosies van toepassing nie.
Busvervoergeld bly tans onveranderd op R8000 per jaar per leerder vir die vol roete. Enige verandering sal aan die betrokke ouers
deurgegee word.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2018
6 Desember 2018
Skoolfonds: R14 900 per jaar per leerder.
Per kwartaal: R3 725 per kwartaal, betaal binne die eerste 2 weke van elke kwartaal;
Maandeliks: R1 490 per maand oor 10 maande, betaal voor die 25ste van elke maand.
Koshuislosies: R25 600 per jaar per leerder, per kwartaal: R6 400; maandeliks: R2 560 per maand oor 10 maande.
Busvervoer: R2 000 per kwartaal of R800 per maand oor 10 maande.
Vir enige navrae kan mev Van der Westhuijzen (skoolfonds) en mev De Klerk (koshuislosies en busgeld) by die skool gekontak word.
Alle gelde betaalbaar aan die skool, koshuis of busdiens moet teen 30 November 2018 vereffen wees.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
6 Desember 2018
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.

KALENDER vir 6 Desember 2018 - 13 Desember 2018

12th Desember 2018
Skole sluit vir leerders 10:00
Rapporte aan ouers

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
November 30 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5bffc470d0369681165292.pdf

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.

Hoërskool Swartland

Malmesbury Advertising