Hoërskool Swartland 3 Oktober 2019

Nuusbrief vir 3 Oktober 2019
Hoërskool Swartland

NUUS

Begroting 2020
3 Oktober 2019
Begroting 2020: Ons vestig u aandag daarop dat die begrotingsvergadering met ons ouers op 7 Oktober om 19:00 in die FSsportsentrum
sal plaasvind. Tydens dié vergadering sal die voorgestelde begroting vir 2020 goedgekeur word, asook die
skoolfondsbedrag en koshuislosies vir 2020 vir goedkeuring voorgelê word. Hierdie besluit sal dan op alle ouers bindend wees. Alle
ouers is welkom om hierdie vergadering by te woon.

Matriekafskeid 2019
3 Oktober 2019
Baie dankie aan elke ouer, leerder, personeellid en ondersteuner wat van ons matriekafskeid so 'n reuse-sukses gemaak het. Die dekor
was 'n fees vir die oog, die matrieks het baie mooi gelyk en die kos en die hele aanbieding was onverbeterlik! Daar is baie tyd en
opoffering ingesit en dit was alles die moeite werd en ons matrieks sal dit altyd kan koester. Baie dankie!

Handboekbestellings
3 Oktober 2019
Ons uitgewers, Books 24/7 kom weekliks die bestellings en bewys van betalings by die skool haal. Hulle beplan om die laaste week van
Oktober reeds handboeke te kom aflewer. Onthou asb die volgende: Plaas die bestelling met die regte bedrag kontant in 'n toegeplakte
koevert met die leerder se naam en u as ouer se kontakbesonderhede voor op die koevert OF heg die bewys van betaling aan die
bestelling vas en bring dit na mev Van der Westhuijzen by ons finanskantoor.

Handboeke 2020 - belangrik!
3 Oktober 2019
Elke leerder het 'n handboeklys vir 2020, sowel as 'n instruksieblad ontvang. Die instruksieblad sit duidelik uiteen hoe u die
handboekkwessie moet hanteer.
U moet net asseblief daarop let dat die graad 9, 10 en 11 Wiskunde (nie Wiskunde Geletterdheid nie! - net Wiskunde), sowel as die
graad 11 Lewensoriënteringboeke verander vir 2020. Die kooplyste wat u kind ontvang het, dui die korrekte boeke aan. U kan net nie
hierdie bogenoemde handboeke tweedehands van 'n ander jaargroep oorkoop nie. Kyk in alle gevalle altyd na die ISBN-nommer van 'n
boek sodat u doodseker kan wees dat dit die regte boek is.

Verlore item na afloop van matriekafskeid gesoek!
3 Oktober 2019
Tydens die matriekafskeid het een van die graad 11-kelnerseuns 'n satyngevoerde, swart suede sjaal van een van die onderwyseresse
se stoel se rugleuning afgehaal. Seker met die bedoeling dat dit 'n swart lap of tafeldoek was (deel van hul uitrusting of dekor?). Die
dame het sentiment daaraan en wil dit vreeslik graag terughê. As enigiemand dalk bewus is hiervan of so 'n item per ongeluk in u huis
beland het, sal ons dit baie waardeer as u dit sal inbring kantoor toe. Dankie!

Gebedsaksie
3 Oktober 2019
Daar is 'n groepie mense wat op gereelde basis bymekaarkom en vir ons dorp se skole bid. Dis op Dinsdae 08:00-09:00. Vir enige
verdere navrae kan Anina by 0828204525 geskakel word.

Gholfprestasies
3 Oktober 2019
Tian van Lill het in Junie reeds by die Boland junior gholf ope in Stellenbosch gespeel en in die O/19-afdeling derde geëindig met 'n
telling van 75. Hy en Auden Julies het verder op 15 September by die Boland junior gholf ope in De Zalze gespeel. Tian het in die O/19-
afdeling die beste netto telling gehad van 72. Auden was eerste in die O/15-afdeling met 'n telling van 80. Baie geluk seuns!

Nasorg fasiliteit koshuise
2 Oktober 2019
Ons kry van tyd tot tyd navrae oor 'n nasorgfasiliteit vir ons leerders. Ons het tans so 'n fasiliteit by Huis van Zyl vir dogters en Huis van
Imhoff vir seuns. Hierdie nasorgdiens is slegs vir ingeskrewe leerders van Hoërskool Swartland. Dit beloop R35 per middag - middagete,
nasorg en studeerfasiliteite ingesluit. Indien 'n leerder nie die middagete wil nuttig nie, beloop dit R15 per middag. Vir enige navrae kan
mev De Klerk gedurende skoolure by die skool gekontak word by 022-4821469 of e-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Foto bestellings
2 Oktober 2019
Enige persone wat nog enige foto bestellings wil plaas, kan dit direk by die fotograwe doen by:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ses-aan-'n-kant somerhokkieliga
2 Oktober 2019
HSS bied tydens die 4de kwartaal, van 7 Oktober tot 25 Oktober, 'n ses-aan-'n-kant somerhokkieliga aan. Dit sal Maandae en Woensdae
vanaf 19:00 by die Astro-hokkiebaan plaasvind, met die finale afsluiting op Vrydag 25 Oktober. Die kostes vir die liga is R200 per speler.
Spanne sal bestaan uit ten minste 5 veldspelers en 'n doelwagter. Nie meer as 8 spelers per span word toegelaat nie. Elke span moet
bestaan uit ten minste twee O.15-spelers en daar moet seuns en dogters in elke span wees. Elke span verdien 4 punte vir 'n wen, 2
punte vir gelykop en 1 bonuspunt vir wen met meer as 5, of verloor met net 1 doel.
Vir die skakel / 'link' om 'n span (of as individu) in te skryf, of vir die reëls wat sal geld, of enige ander navrae, kan die sportkantoor of
mnr Lourens gekontak word.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2019
2 Oktober 2019
Die volgende tariewe is vir 2019 goedgekeur:
Skoolfonds: R16 300 per jaar per leerder.
Koshuislosies: R27 700 per jaar per leerder. Geen subsidie of afslag is op koshuislosies van toepassing nie.
Busvervoergeld bly tans onveranderd op R8000 per jaar per leerder vir die vol roete. Enige verandering sal aan die betrokke ouers
deurgegee word.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
2 Oktober 2019
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.

KALENDER vir 3 Oktober 2019 - 10 Oktober 2019

3rd Oktober 2019
Prysuitdeling
Stadsaal 19:00
5th Oktober 2019
Toutrek te Strand
7th Oktober 2019
Begrotingsvergadering met ouers
FSS
FSS om 19:00
7th Oktober 2019
OOV Jaarverslag
FSS 19:45
8th Oktober 2019
Toneelopvoering
9th Oktober 2019
Tennis 1ste S vs Hopefield (tuis)
10th Oktober 2019
Atletiek graadbyeenkoms
HSS

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
Handboeke koop graad 12 - 2020
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5d91bce8b9301554895618.pdf
Handboeke koop graad 11 - 2020
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5d91bcd247693967707238.pdf
Handboeke koop graad 10 - 2020
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5d91bcbb6b516521355146.pdf
Handboeke koop graad 9 - 2020
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5d91bc9f81fef371876478.pdf
Handboeke koop graad 8 - 2020
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5d91bc374db6d411348617.pdf

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.
Hoërskool Swartland