Hoërskool Swartland 29 November 2018

Nuusbrief vir 29 November 2018
Hoërskool Swartland

NUUS

E-posse verander
29 November 2018
Let asseblief daarop dat die e-posse aan die skool waar org.za aan die einde staan, van vandag af verander het na co.za
Mev De Klerk se e-pos van This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. verander heeltemal na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tweedehandse handboeke verkope
29 November 2018
Daar sal 'n verkoping van tweedehandse handboeke plaasvind op 27, 28, 29 November vanaf 13:00 - 15:00 in die skool se biblioteek.
Die voorraad is baie beperk maar u sal dalk gelukkig wees om 'n winskopie raak te loop.

Finansies - algemeen
29 November 2018
Ouers en voogde word daaraan herinner dat alle gelde wat vir 2018 aan die skool, busdiens of koshuise verskuldig is, teen 30
November 2018 vereffen moet wees. U kan alleenlik 'n uitsondering op hierdie reël maak indien u reëlings met die kantoor of
finanskomitee getref het. Baie dankie aan al ons ouers wie se betalings op datum gedoen is.

Klerebanktye
29 November 2018
Die normale dae en tye wat ons klerebank oop is, is Maandae, Woensdae en Vrydae 09:30 - 14:30.
Let asseblief egter op die volgende verandering in die tye:
Vanaf 5 November steeds dieselfde dae, maar 09:00 - 14:00
12 Desember (skool sluit): 09:00 - 13:00
Dan eers weer 7 en 8 Januarie 2019: 09:00 - 13:00
Indien u bewus is van nuwe leerders wat in 2019 by ons sal aansluit, sal ons dit waardeer indien u dit so aan hulle sal oordra.

Kwartaaldatums 2019
29 November 2018
Eerste kwartaal: 9 Januarie - 15 Maart
Tweede kwartaal: 2 April - 14 Junie
Derde kwartaal: 9 Julie - 20 September
Vierde kwartaal: 1 Oktober - 4 Desember

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2019
29 November 2018
Die volgende tariewe is vir 2019 goedgekeur:
Skoolfonds: R16 300 per jaar per leerder. Indien die volle bedrag vir die jaar voor of op 28 Februarie 2019 betaal word, sal dit R15 400
beloop (R900 afslag).
Koshuislosies: R27 700 per jaar per leerder. Geen subsidie of afslag is op koshuislosies van toepassing nie.
Busvervoergeld bly tans onveranderd op R8000 per jaar per leerder vir die vol roete. Enige verandering sal aan die betrokke ouers
deurgegee word.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2018
29 November 2018
Skoolfonds: R14 900 per jaar per leerder.
Per kwartaal: R3 725 per kwartaal, betaal binne die eerste 2 weke van elke kwartaal;
Maandeliks: R1 490 per maand oor 10 maande, betaal voor die 25ste van elke maand.
Koshuislosies: R25 600 per jaar per leerder, per kwartaal: R6 400; maandeliks: R2 560 per maand oor 10 maande.
Busvervoer: R2 000 per kwartaal of R800 per maand oor 10 maande.
Vir enige navrae kan mev Van der Westhuijzen (skoolfonds) en mev De Klerk (koshuislosies en busgeld) by die skool gekontak word.
Alle gelde betaalbaar aan die skool, koshuis of busdiens moet teen 30 November 2018 vereffen wees.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
29 November 2018
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.

KALENDER vir 29 November 2018 - 6 Desember 2018

Geen kalender gebeurtenisse is bygevoeg vir die komende week

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
November 23 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5bf68195a43da084628470.pdf

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.

Hoërskool Swartland

Malmesbury Advertising