Hoërskool Swartland 28 November 2019

Nuusbrief vir 28 November 2019
Hoërskool Swartland

NUUS

Algemene reëlings
28 November 2019
Die skool sluit op Woensdag 4 Desember om 10:30 vir die leerders, en open weer op 15 Januarie 2020 om 07:30. Die leerders dra
somerskooldrag met baadjies. Baadjies is verpligtend vir saalbyeenkomste.
Ons wens u hiermee 'n geseënde, gelukkige en vreedsame Feesgety saam met u familie toe. Rus lekker uit en wees altyd veilig.

Leerders wat beplan om skool te verlaat
28 November 2019
Indien u sou besluit om u kind uit ons skool te haal, om welke rede ookal, moet u die kennisgewing op skrif aan die skool gee. Daar is
dokumentasie wat uitgereik en geprosesseer moet word rondom 'n kind wat 'n skool verlaat, en die heel eerste stap is die kennisgewing
van die ouer se kant af. Dit is die Onderwysdepartement se beleid wat ons moet volg. Dankie!

Beplanningskalender 2020
28 November 2019
Kwartale vir 2020:
Eerste kwartaal: 15 Januarie - 20 Maart
Tweede kwartaal: 31 Maart - 12 Junie
Derde kwartaal: 7 Julie - 18 September
Vierde kwartaal: 29 September - 2 Desember

Klerebank tye
28 November 2019
Die klerebank sal vanaf Maandag 11 November op die volgende dae en tye oop wees:
Maandae, Woensdae, Vrydae: 09:00-14:00
In 2020 sal die klerebank op Maandag 13 Januarie en Dinsdag 14 Januarie van 09:00-13:00 oop wees.
Matriek: Handboekuitbetalings
28 November 2019
Matriek handboekdeposito's kan slegs aan matrieks uitbetaal word as daar geen gelde aan die skool verskuldig is nie. Indien u van 'n
aftrekorderstelsel gebruik maak, maak asseblief seker die laaste paaiement gaan dan vroeg in November af sodat dit reeds op ons
stelsel wys wanneer die handboekuitbetalings gedoen word. Dit is dus raadsaam vir die graad 12-ouers om hul skoolfonds van Januarie
tot Oktober te betaal om teleurstelling te voorkom aan die einde van November.

Jaarblad 2019
28 November 2019
U of u kind kan van nou af 'n jaarblad van 2019 bestel en betaal. Dit beloop R100 per jaarblad, en dit kan by ons finanskantoor gedoen
word.
Dis belangrik aangesien ons min of meer 'n idee wil vorm oor hoeveel om te laat druk. Die matrieks kry elkeen een gratis as hulle
Januarie 2020 die skool besoek om hul uitslae te ontvang. Hulle hoef dus nie te bestel en betaal nie.

My School kaart
28 November 2019
Ons wil u graag herinner en aanmoedig om gereeld u My School / My Village / My Planet kaart te gebruik. Die volgende besighede is
ingekorporeer by die projek en ons skool baat finansieel hierby:
-Woolworths winkels landwyd; asook Woolworths online en versekering;
-Engen Quickshop @ Engen Smuts & Koch;
-Wimpy @ Engen Malmesbury;
-Prima Bande - Tyremart Malmesbury;
-Bidvest Waltons Paarl, alle Waltons winkels landwyd en Waltons online;
-Engen Paarl Village & Engen Darling & Quickshops landwyd, asook Engen Darling vir diesel;
-Tafelberg meubels in Paarl en takke landwyd;
-Loot by www.loot.co.za;
-Altech Netstar;
-Flight Centre Paarl - the Captain's Red Label Holidays;
-Worksheet Cloud - www.worksheetcloud.com;
-Viljoen juweliers in Paarl Mall;
-Henk Moolman oogkundiges in Wellington.
Matriekafskeidfoto's van 2019 beskikbaar
28 November 2019

Die matriekafskeidfoto's van 2019 is nou beskikbaar vir bestelling. Volg asb die volgende skakel / "link" :
https://hssmatriekfotos.pixieset.com/matricfarewell2019/

Skoolfonds vir 2020
28 November 2019
Op ons jaarlikse begrotingsvergadering met ons ouers wat op 7 Oktober plaasgevind het, is die volgende skoolfonds en resolusies
bevestig en goedgekeur:
Skoolfonds van R17 900 per jaar per leerder. Dit word eenmalig vooruit gehef en is vooruitbetaalbaar.
U kan op drie maniere betaal:
R17 000 voor 28 Februarie 2020, OF R4 475 binne die eerste 14 dae van elke kwartaal, OF R1 790 per maand oor 10 maande met die
laaste paaiement vóór 30 November 2020.
Alle nié-betalers tot en met die 31 Maart 2020-rekonsiliasie word outomaties vir invordering aan ons prokureurs oorhandig.
Alle rekeninge wat vir 60 dae en langer dormant en onbetaald is, word outomaties vir invordering aan ons prokureurs oorhandig.
Let wel- spesiale betaalreëlings mag slegs deur beheerliggaam (skriftelik) goedgekeur word.

Koshuislosies vir 2020
28 November 2019
Op die begrotingsvergadering met ons ouers op 7 Oktober is die volgende koshuislosies en resolusies vir 2020 bevestig en goedgekeur:
Losies: R30 100 per jaar per kind - vooruitbetaalbaar op drie maniere:
Eenmalig vir die jaar voor die einde van die eerste kwartaal, naamlik 31 Maart 2020; OF
R7 525 per kwartaal binne die eerste twee weke van elke kwartaal; OF
R3 010 per maand oor 10 maande, voor die 25ste van elke maand, met die laaste betaling vóór 30 November 2020.
Oorhandiging aan prokureurs van 'n kwartaal agterstallige rekening en uitsetting van sodanige kosganger uit die koshuis vanaf die
daaropvolgende kwartaal. Die ouer bly aanspreeklik vir agterstallige losies, al is die leerder in so 'n geval uit die koshuis uit.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2019
28 November 2019
Die volgende tariewe geld vir 2019:
Skoolfonds: R16 300 per jaar per leerder.
Koshuislosies: R27 700 per jaar per leerder. Geen subsidie of afslag is op koshuislosies van toepassing nie.
Busvervoergeld bly tans onveranderd op R8000 per jaar per leerder vir die vol roete. Enige verandering sal aan die betrokke ouers
deurgegee word.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
28 November 2019
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.

KALENDER vir 28 November 2019 - 5 Desember 2019

28th November 2019
Wiskunde vergadering graad 11-
ouers
Skoolsaal
Wiskunde (NIE geletterdheid nie)
vergadering vir graad 11-ouers 18:00
Skole sluit vir leerders 10:30

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
November 22 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5dd6791c9faaf199537908.pdf

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.
Hoërskool Swartland