Hoërskool Swartland 25 Oktober 2018

Nuusbrief vir 25 Oktober 2018
Hoërskool Swartland

NUUS

Uit die skoolhoof se kantoor (1)
25 Oktober 2018
Begroting 2019:
By die begrotingsvergadering wat vir ouers op 24 Oktober 2018 gehou is, is die volgende tariewe vir 2019 voorgestel, goedgekeur en
aanvaar en is bindend op alle ouers van ons skool:
Skoolfonds: R16 300 per jaar per leerder. Indien die volle bedrag vir die jaar voor of op 28 Februarie 2019 betaal word, sal dit R15 400
beloop (R900 afslag).
Koshuislosies: R27 700 per jaar per leerder. Geen subsidie of afslag is op koshuislosies van toepassing nie.
Busvervoergeld bly tans onveranderd op R8000 per jaar per leerder vir die vol roete. Enige verandering sal aan die betrokke ouers
deurgegee word.
Baie dankie aan die handjievol betrokke ouers wat die begrotingsvergadering bygewoon het. U teenwoordigheid is waardeer.

Uit die skoolhoof se kantoor (2)
25 Oktober 2018
Ons wil graag van hierdie medium gebruik maak om elke ouer, donateur, oudleerder en vriend van ons skool te bedank vir alle bydraes
wat vir ons seunstoilette bewillig is. Ons was bevoorreg om Maandag met groot vreugde die toilette in gebruik te neem. Dit is 'n reuse
verbetering op wat dit was, en sonder elke bydrae sou dit definitief nie moontlik gewees het nie. Ons is seker dat die seuns dit ook
waardeer en baie mooi sal oppas. Nogmaals baie, baie dankie!

Uit die skoolhoof se kantoor (3)
25 Oktober 2018
Baie geluk aan die volgende leerders wat tot leiersposisies in die skool vir 2019 verkies is: (alfabeties volgens vanne)
Seniorraad graad 12:
Seuns: Tiaan Britz, Joubert du Bois, Estean Herman, Willbur Jasson (hoofseun), Zeek Lategan, Storm Liedeman, Frank Mouton, Eduard
Nel, Hanru Pool, Benjamin van Rhyn (onderhoofseun) en Aldo Walters.
Dogters: Liza Eksteen (onderhoofdogter), Tatum Isaacs, René Joubert, Chrismarié Malan, Meagan May, Thea Nel (hoofdogter), Gabriëlla
Petersen, Annaliese Smal, Kaylynn Stallenberg, Melissa Tharratt en Liezel van der Merwe.
VRL graad 11:
Louis de Jager, Julian Fortuin, Jay-Cee Kotze, Marnic Ligthart, Anri Malherbe en Kelsey Ziegers.
Graad 10: Bianca Kotze, Lize Rheeder en Tiaano Walters.
Graad 9: Tiaan le Roux, AW Steyn en Martine Versfeld.

Uit die skoolhoof se kantoor (4)
25 Oktober 2018
Baie geluk aan die volgende koshuisleerders wat tot die onderskeie Huiskomitees vir 2019 verkies is:
Huis van Zyl: Anchen Fisch (onderhoofdogter), Gladys Matewa, Nazo Mlalandle (hoofdogter), Annerie Smit en Gabrielle Steyn.
Huis van Imhoff: Lyle Booyse, Cwenga Mgolombane (hoofseun), Jayrayden November en Reinhald Vogt (onderhoofseun).

Finansies: Skoolfonds
25 Oktober 2018
U sal van nou af meer gereeld skoolfondsstate ontvang om u te herinner aan die uitstaande skoolfonds vir 2018 wat voor 30 November
2018 ten volle vereffen moet wees.
Die state wat u nou ontvang het, is gerekonsilieer tot 30 September. Geen direkte deposito's by die bank of EFT's sal hierop verskyn
nie, Dit sal ná die ontvangs van die Oktober-bankstate gerekonsilieer word.
Sommige uitstaande saldo's na die 30 September rekonsiliasie is meer as 'n kwartaal se paaiement. Tref asseblief reëlings dat dit teen
die sperdatum ten volle betaal word om oorhandiging aan die prokureur te voorkom.
Weereens 'n groot dankie aan ouers wie gereeld hul verpligting teenoor die skool en ons kinders nakom.

Finansies: Koshuislosies en busvervoer
25 Oktober 2018
U sal van nou af meer as die gewone state, sowel as oproepe ontvang om u te herinner aan uitstaande losiesgeld en busvervoergeld.
Alle gelde van 2018 moet voor of op 30 November 2018 verefffen wees tensy u alreeds vooraf 'n reëling met die finanskomitee getref
het. Leerders wie se losiesgeld en busgeld van 2018 nie ten volle vereffen is teen die sperdatum nie, sal nie in 2019 toegelaat word om
weer van koshuisakkommodasie of busvervoer gebruik te maak nie. Baie dankie vir almal wat so getrou hierdie verpligting teenoor ons
kinders nakom.

Wie se inbetaling is dit?
25 Oktober 2018
Die volgende inbetalings is ontvang, maar is onbekend aan ons:
Op 04/10/2018: Deuth Fortuin - R1 500
Op 28/09/2018: 0 (die syfer nul) - R3 335
Indien u hiermee kan help, kan u mev P van der Westhuijzen by ons finanskantoor kontak.

Klerebanktye
25 Oktober 2018
Die normale dae en tye wat ons klerebank oop is, is Maandae, Woensdae en Vrydae 09:30 - 14:30.
Let asseblief egter op die volgende verandering in die tye:
Vanaf 5 November steeds dieselfde dae, maar 09:00 - 14:00
12 Desember (skool sluit): 09:00 - 13:00
Dan eers weer 7 en 8 Januarie 2019: 09:00 - 13:00
Indien u bewus is van nuwe leerders wat in 2019 by ons sal aansluit, sal ons dit waardeer indien u dit so aan hulle sal oordra.

Handboeke - bestellings vir 2019
25 Oktober 2018
Ons uitgewers, Books 24/7 beplan om op 1 November vanaf 12:00 die handboeke wat reeds bestel en betaal is vir 2019 te kom uitdeel.
Vir diegene wat die boodskap aan ons voornemende graad 8-leerders kan versprei: Die graad 8-handboeke wat reeds bestel en betaal
is, sal vanaf 14:00 op dieselfde dag uitgedeel word. Dit sal in die dogtersvoorportaal gedoen word.

Groot dankie aan ouers
25 Oktober 2018
Baie dankie aan ons ouers en vriende van ons skool wat met so 'n mooi gesindheid broodjies aan ons matrieks verskaf, asook
kospakkies aan ander leerders op gereelde basis. Hierdie mooi gebaar word beslis raakgesien en waardeer.
Onthou asseblief om julle bakke, skinkborde, houers of mooi sakke weer by mevv Hamman en De Klerk af te haal.

Jaarblaaie bestellings
25 Oktober 2018
Die 2018-jaarblaaie kan teen R100 elk by mev P van der Westhuijzen bestel word. Die matrieks sal elkeen een gratis ontvang. Die
sluitingsdatum vir hierdie bestellings is 31 Oktober 2018.

Matriekafskeid DVD
25 Oktober 2018
Daar is nog geleentheid vir leerders om 'n matriekafskeid DVD @ R70 by mev P van der Westhuijzen by die finanskantoor te bestel.
Plaas net die korrekte bedrag geld in 'n koevert met jou naam en kontaknommer voorop, en handig so in. Die laaste datum vir
bestellings is 5 November 2018.

Toerusting van matriekafskeid op soek
25 Oktober 2018
Na afloop van die matriekafskeid het daar 2 swart Damask tafeldoeke en 'n warm skinkbord ("hot tray") uit die kriekethuisie verdwyn.
As enigiemand kennis dra hiervan, kom sê asseblief vir mev P van der Westhuijzen by die finanskantoor.

WOW- spelkompetisie wenners
25 Oktober 2018
Meer as 300 leerders van 129 skole het aan die jaarlikse WOW-spelkompetisie deelgeneem. Ons leerders het as volg presteer:
- Shawn Day is die nasionale wenner in Afrikaans huistaal in graad 10;
- Mihle Bentele is die nasionale wenner in Engels Addisionele taal in graad 9;
- Anna-Nelle Smuts is die nasionale wenner in Engels, Addisionele taal in graad 8;
- Gladys Matewa het 'n sesde plek behaal in Engels Addisionele taal in graad 9.
Baie geluk aan hierdie leerders met hul besondere prestasies!

Damesoggend met Leandie Du Randt Bosch
25 Oktober 2018
As 'n fondsinsamelingspoging vir ons 2019 matriekafskeid word bogenoemde funksie aangebied.
Datum en tyd: 27 Oktober 2018, 09:00 vir 09:30
Plek: NG kerk Swartland-Noord kerksaal
Drag: Vrolik Vroulik
Kaartjies: volwassenes R150, kinders R100
Kaartjies is by ons skool se finanskantoor by mev P van der Westhuijzen beskikbaar.

Kleure-atletiek uitslae
25 Oktober 2018
Met ons skool se kleure-atletiekbyeenkoms het die spanne die volgende punte behaal:
Witspan 902; Blouspan 638; Goudspan 472.
Baie geluk aan die witspan wat hierdie keer gewen het!

André presteer in krieket
25 Oktober 2018
André Pienaar is in die O/15-Boland krieketspan opgeneem. Baie geluk met hierdie besondere prestasie, André!
Ons is trots op jou!

Krieket O/15A uitslae
25 Oktober 2018
HSS vs HTS Drostdy op 20 Oktober 2018:
Swartland haal Drostdy uit vir 55 lopies na 24 boulbeurte.
Reuben Tharratt vat 5 paaltjies vir 9 lopies in 6 boulbeurte en André Pienaar vat 3 paaltjies vir 19 lopies in 7 boulbeurte.
Swartland teken die vereiste 56 lopies aan sonder verlies van 'n paaltjie na 12 boulbeurte. Erwin Meyer behaal 29 nie uit nie. Swartland
wen met 10 paaltjies.

Krieket O/15B uitslae
25 Oktober 2018
HSS vs HS Hopefield se O/15A-span op 16 Oktober 2018.
Hopefield behaal 82/7 na 20 boulbeurte. André Beukes vat 4 paaltjies vir 7 lopies in 4 boulbeurte.
Swartland word beperk tot 72/8 na 20 boulbeurte. Cal Harmse behaal 33 lopies.
Swartland verloor dus met 10 lopies.

Funza Lushaka beurse vir onderwys
25 Oktober 2018
Die aansoeke vir hierdie beurse het op 5 Oktober geopen. Daar is 'n beperkte aantal beurse beskikbaar. Persone wat reeds aansoek
gedoen het, en heraansoek doen kan dit tot 16 November 2018 doen. Nuwe aansoeke sluit 11 Januarie 2019. Vir meer inligting kan die
webtuiste www.funzalushaka.doe.gov.za besoek word.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2018
25 Oktober 2018
Skoolfonds: R14 900 per jaar per leerder.
Per kwartaal: R3 725 per kwartaal, betaal binne die eerste 2 weke van elke kwartaal;
Maandeliks: R1 490 per maand oor 10 maande, betaal voor die 25ste van elke maand.
Koshuislosies: R25 600 per jaar per leerder, per kwartaal: R6 400; maandeliks: R2 560 per maand oor 10 maande.
Busvervoer: R2 000 per kwartaal of R800 per maand oor 10 maande.
Vir enige navrae kan mev Van der Westhuijzen (skoolfonds) en mev De Klerk (koshuislosies en busgeld) by die skool gekontak word.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
25 Oktober 2018
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.

KALENDER vir 25 Oktober 2018 - 1 November 2018

25th Oktober 2018
Swem Bridge House

25th Oktober 2018
SGOS vergadering

25th Oktober 2018
Ons matrieks skryf Toerisme

26th Oktober 2018
Ons matrieks skryf Wiskunde en
Wisk geletterdheid vraestel 1

26th Oktober 2018
Bloedskenk

26th Oktober 2018
Uitnaweek

27th Oktober 2018
Krieket O/19A (tuis)
vs New Orleans

27th Oktober 2018
AA-hulp opleiding
08:00

27th Oktober 2018
Krieket O/15A (tuis)
vs De Villiers Graaff

29th Oktober 2018
Ons matrieks skryf Visuele kunste

29th Oktober 2018
Ons matrieks skryf Wiskunde en
Wisk geletterdheid vraestel 2

29th Oktober 2018
Tennis 1e, 2e seuns en dogters vs
Porterville (tuis)

31st Oktober 2018
Ons matrieks skryf Geskiedenis
vraestel 1

1st November 2018
Ons matrieks skryf Afrikaans
Vraestel 1

1st November 2018
Ons matrieks skryf Ekonomie
vraestel 1

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae

Oktober 19 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5bc84724c7678450916074.pdf

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.
Hoërskool Swartland

Malmesbury Advertising