Hoërskool Swartland 22 November 2018

Nuusbrief vir 22 November 2018
Hoërskool Swartland

NUUS

Finansies - algemeen
22 November 2018
Ouers en voogde word daaraan herinner dat alle gelde wat vir 2018 aan die skool, busdiens of koshuise verskuldig is, teen 30
November 2018 vereffen moet wees. U kan alleenlik 'n uitsondering op hierdie reël maak indien u reëlings met die kantoor of
finanskomitee getref het. Baie dankie aan al ons ouers wie se betalings op datum gedoen is.

Tweedehandse handboeke verkope
22 November 2018
Daar sal 'n verkoping van tweedehandse handboeke plaasvind op 27, 28, 29 November vanaf 13:00 - 15:00 in die skool se biblioteek.
Die voorraad is baie beperk maar u sal dalk gelukkig wees om 'n winskopie raak te loop.

Klerebanktye
22 November 2018
Die normale dae en tye wat ons klerebank oop is, is Maandae, Woensdae en Vrydae 09:30 - 14:30.
Let asseblief egter op die volgende verandering in die tye:
Vanaf 5 November steeds dieselfde dae, maar 09:00 - 14:00
12 Desember (skool sluit): 09:00 - 13:00
Dan eers weer 7 en 8 Januarie 2019: 09:00 - 13:00
Indien u bewus is van nuwe leerders wat in 2019 by ons sal aansluit, sal ons dit waardeer indien u dit so aan hulle sal oordra.

Graad 9 boeke om te verkoop?
22 November 2018
Ons het 'n graad 9-leerder (2019) wat van 'n ander provinsie af Malmesbury toe verhuis wat op soek is na tweedehandse graad 9
handboeke om oor te koop. Indien u nog met boeke sit wat in 'n goeie toestand is, en wat u eiendom is wat u self aangekoop het, kan u
as ouer, of u kind vir mev De Klerk by die skool kontak.

Voortrekkers presteer
22 November 2018
Anri Malherbe en Carien van Wyk van Swartland Voortrekkers is as die 2019 Kaaplandse Gebiedsjeugleiers verkies. Baie geluk, en baie
sterkte met hierdie belangrike taak wat julle moet verrig!

Gr 12 inhandiging van handboeke
22 November 2018
Gedurende die week Maandag 19 November tot Vrydag 23 November moet die matrieks hul departementele handboeke by die skool
kom inhandig. Hulle moet dit alles bymekaar in 'n hopie bind, met 'n rekkie om, of in 'n plastieksak, met die lys van die boeke heel boop.
Hulle kan dit by mnr Turner, by die boekestoor, inhandig. Die boeke word dan gekontroleer. Vir elke boek wat ontbreek of beskadig
is, sal R150 van die deposito afgetrek word. Deposito's word terugbetaal op 26 en 28 November vanaf 11:30-12:30. Enige skuld aan die
skool sal eers verhaal word alvorens die geld terugbetaal word. Leerders moet hul deposito-kwitansie saambring finanskantoor toe as
hul die deposito kom haal. Boeke wat later as komende week ingehandig word, se deposito's sal eers 6 en 7 Desember 09:00-10:00
uitbetaal word.

Gr 12 Landbou handboeke
22 November 2018
Graad 12's wat by mev Koen Landbou geneem het, moet hul "Slaag Landbou graad 12" handboek saam met hul departementele boeke,
in die pakkie, inhandig.

Gr 12 Eng Huistaal boeke
22 November 2018
Leerders wat by mevv Kreuiter en Turner Engels Huistaal geneem het, moet die volgende twee boeke saam met hulle handboeke
inhandig:
- "HAMLET"
- "Poetry Notes"
Dankie.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2019
22 November 2018
Die volgende tariewe is vir 2019 goedgekeur:
Skoolfonds: R16 300 per jaar per leerder. Indien die volle bedrag vir die jaar voor of op 28 Februarie 2019 betaal word, sal dit R15 400
beloop (R900 afslag).
Koshuislosies: R27 700 per jaar per leerder. Geen subsidie of afslag is op koshuislosies van toepassing nie.
Busvervoergeld bly tans onveranderd op R8000 per jaar per leerder vir die vol roete. Enige verandering sal aan die betrokke ouers
deurgegee word.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2018
22 November 2018
Skoolfonds: R14 900 per jaar per leerder.
Per kwartaal: R3 725 per kwartaal, betaal binne die eerste 2 weke van elke kwartaal;
Maandeliks: R1 490 per maand oor 10 maande, betaal voor die 25ste van elke maand.
Koshuislosies: R25 600 per jaar per leerder, per kwartaal: R6 400; maandeliks: R2 560 per maand oor 10 maande.
Busvervoer: R2 000 per kwartaal of R800 per maand oor 10 maande.
Vir enige navrae kan mev Van der Westhuijzen (skoolfonds) en mev De Klerk (koshuislosies en busgeld) by die skool gekontak word.
Alle gelde betaalbaar aan die skool, koshuis of busdiens moet teen 30 November 2018 vereffen wees.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
22 November 2018
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.

KALENDER vir 22 November 2018 - 29 November 2018

22nd November 2018
Ons matrieks skryf
Besigheidstudies

23rd November 2018
Personeelfunksie

23rd November 2018
Ons matrieks skryf Afrikaans
vraestel 3

26th November 2018
Ons matrieks skryf Engels vraestel
3

26th November 2018
Ons matrieks skryf Dansstudies

27th November 2018
Ons matrieks skryf Musiek vraestel
1

27th November 2018
Ons matrieks skryf Musiek vraestel
2

28th November 2018
Beheerliggaam afsluiting
19:00

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
November 16 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5bed58adf2e4a436747083.pdf

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.

Hoërskool Swartland

Malmesbury Advertising