Hoërskool Swartland 21 November 2019

Nuusbrief vir 21 November 2019
Hoërskool Swartland

NUUS

Algemeen
21 November 2019
Die jaar spoed na sy einde toe. Vanoggend op RSG sê die omroeper daar is nog 40 dae oor tot die einde van die jaar. Daar is baie dinge
wat nog moet gebeur. Ons leerders maak eersdaags klaar met eksamen en die onderwysers se werklading is onrusbarend. Nietemin,
met elke Rockie se samewerking en positiewe gesindheid kan ons na 2019 kyk as 'n jaar vol hoogtepunte en is ons trots op wat ons
leerders bereik het. Ons hoop die akademiese uitslae is ook vir ons leerders 'n positiewe hoogtepunt!

Leerders wat beplan om skool te verlaat
21 November 2019
Indien u sou besluit om u kind uit ons skool te haal, om welke rede ookal, moet u die kennisgewing op skrif aan die skool gee. Daar is
dokumentasie wat uitgereik en geprosesseer moet word rondom 'n kind wat 'n skool verlaat, en die heel eerste stap is die kennisgewing
van die ouer se kant af. Dit is die Onderwysdepartement se beleid wat ons moet volg. Dankie!

Wie se baadjie is dit?
21 November 2019
Ons het 'n Hoërskool Swartland oudleerderbaadjie (navy) hier by ons in die kantoor. Dit het by Laerskool Swartland se Dankie-sê funksie
agtergebly. Indien u so 'n baadjie vermis, kan u ons ontvangssekretaresse kontak. (022-4821469)

Kommunikasie tussen huis en skool
21 November 2019
Ons wil net weer beklemtoon dat die kommunikasie tussen huis en skool van kardinale belang is. Ons wil vra dat u toesien dat u
kontakbesonderhede, e-pos adres en woon- en posadres wat ons op ons databasis het, korrek is. Indien dit verander, moet u asseblief
die skool bel en die korrekte inligting aan ons deurgee.
Ons wil verder vra dat u ons help om hierdie Communicator-program (D6) onder ons ouers, ook ons nuwe ouers van 2020, te 'bemark'.
'n Groot getal huisgesinne het nog nie toegang tot hierdie program nie. Die skakel / 'link' hiervoor is:
http://school-communicator.com/download.php
Indien u ouers teëkom of ken, wat nie 'n e-pos adres het nie, moet u ons asseblief help om hulle in te lig dat hulle self gereeld die skool
moet kontak om 'n maandelikse staat en 'n nuusbrief af te haal.

Jaarblad 2019
21 November 2019
U of u kind kan van nou af 'n jaarblad van 2019 bestel en betaal. Dit beloop R100 per jaarblad, en dit kan by ons finanskantoor gedoen
word.
Dis belangrik aangesien ons min of meer 'n idee wil vorm oor hoeveel om te laat druk. Die matrieks kry elkeen een gratis as hulle
Januarie 2020 die skool besoek om hul uitslae te ontvang. Hulle hoef dus nie te bestel en betaal nie.

Beplanningskalender 2020
21 November 2019
Kwartale vir 2020:
Eerste kwartaal: 15 Januarie - 20 Maart
Tweede kwartaal: 31 Maart - 12 Junie
Derde kwartaal: 7 Julie - 18 September
Vierde kwartaal: 29 September - 2 Desember

My School kaart
21 November 2019
Ons wil u graag herinner en aanmoedig om gereeld u My School / My Village / My Planet kaart te gebruik. Die volgende besighede is
ingekorporeer by die projek en ons skool baat finansieel hierby:
-Woolworths winkels landwyd; asook Woolworths online en versekering;
-Engen Quickshop @ Engen Smuts & Koch;
-Wimpy @ Engen Malmesbury;
-Prima Bande - Tyremart Malmesbury;
-Bidvest Waltons Paarl, alle Waltons winkels landwyd en Waltons online;
-Engen Paarl Village & Engen Darling & Quickshops landwyd, asook Engen Darling vir diesel;
-Tafelberg meubels in Paarl en takke landwyd;
-Loot by www.loot.co.za;
-Altech Netstar;
-Flight Centre Paarl - the Captain's Red Label Holidays;
-Worksheet Cloud - www.worksheetcloud.com;
-Viljoen juweliers in Paarl Mall;
-Henk Moolman oogkundiges in Wellington.

Klerebank tye
21 November 2019
Die klerebank sal vanaf Maandag 11 November op die volgende dae en tye oop wees:
Maandae, Woensdae, Vrydae: 09:00-14:00

Matriekafskeidfoto's van 2019 beskikbaar
21 November 2019
Die matriekafskeidfoto's van 2019 is nou beskikbaar vir bestelling. Volg asb die volgende skakel / "link" :
https://hssmatriekfotos.pixieset.com/matricfarewell2019/

Skoolfonds vir 2020
21 November 2019
Op ons jaarlikse begrotingsvergadering met ons ouers wat op 7 Oktober plaasgevind het, is die volgende skoolfonds en resolusies
bevestig en goedgekeur:
Skoolfonds van R17 900 per jaar per leerder. Dit word eenmalig vooruit gehef en is vooruitbetaalbaar.
U kan op drie maniere betaal:
R17 000 voor 28 Februarie 2020, OF R4 475 binne die eerste 14 dae van elke kwartaal, OF R1 790 per maand oor 10 maande met die
laaste paaiement vóór 30 November 2020.
Alle nié-betalers tot en met die 31 Maart 2020-rekonsiliasie word outomaties vir invordering aan ons prokureurs oorhandig.
Alle rekeninge wat vir 60 dae en langer dormant en onbetaald is, word outomaties vir invordering aan ons prokureurs oorhandig.
Let wel- spesiale betaalreëlings mag slegs deur beheerliggaam (skriftelik) goedgekeur word.

Koshuislosies vir 2020
21 November 2019
Op die begrotingsvergadering met ons ouers op 7 Oktober is die volgende koshuislosies en resolusies vir 2020 bevestig en goedgekeur:
Losies: R30 100 per jaar per kind - vooruitbetaalbaar op drie maniere:
Eenmalig vir die jaar voor die einde van die eerste kwartaal, naamlik 31 Maart 2020; OF
R7 525 per kwartaal binne die eerste twee weke van elke kwartaal; OF
R3 010 per maand oor 10 maande, voor die 25ste van elke maand, met die laaste betaling vóór 30 November 2020.
Oorhandiging aan prokureurs van 'n kwartaal agterstallige rekening en uitsetting van sodanige kosganger uit die koshuis vanaf die
daaropvolgende kwartaal. Die ouer bly aanspreeklik vir agterstallige losies, al is die leerder in so 'n geval uit die koshuis uit.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2019
21 November 2019
Die volgende tariewe geld vir 2019:
Skoolfonds: R16 300 per jaar per leerder.
Koshuislosies: R27 700 per jaar per leerder. Geen subsidie of afslag is op koshuislosies van toepassing nie.
Busvervoergeld bly tans onveranderd op R8000 per jaar per leerder vir die vol roete. Enige verandering sal aan die betrokke ouers
deurgegee word.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
21 November 2019
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.
KALENDER vir 21 November 2019 - 28 November 2019

22nd November 2019
Personeelfunksie

22nd November 2019
Ons matrieks skryf Afrikaans V3
09:00

22nd November 2019
Matrieks skryf vandag IT V2 teorie
14:00

25th November 2019
Ons matrieks skryf Geskiedenis V2
14:00

26th November 2019
Ons matrieks skryf Engels V3
09:00

26th November 2019
Ons matrieks skryf Dansstudies
14:00

27th November 2019
Matrieks skryf vandag
Musiekteorie V1
09:00

27th November 2019
Matrieks skryf vandag Musiek
begrip V2
14:00
28th November 2019
Wiskunde vergadering graad 11-
ouers
Skoolsaal
Wiskunde (NIE geletterdheid nie)
vergadering vir graad 11-ouers 18:00

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
November 15 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5dcd308d5ca91163811052.pdf

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.

Hoërskool Swartland