Hoërskool Swartland 2 Augustus 2019

Nuusbrief vir 1 Augustus 2019
Hoërskool Swartland
 
NUUS
 
Uit die skoolhoof se kantoor
1 Augustus 2019
Ons het komende Saterdag 3 Augustus 'n sportdag teen HS Tygerberg by hulle gronde. U is natuurlik welkom om ons leerders op die
sportveld te kom ondersteun en die dag saam met ons te geniet.
Die leerders wat van die skool se busvervoer gebruik maak, moet reeds teen 06:15 aanmeld sodat die busse stiptelik teen 06:30 kan
vertrek.
 
Sportdag vs Tygerberg program
1 Augustus 2019
Sien die program van 3 Augustus onder Bronne / "Resources" op hierdie Communicator.
Let wel: Die hokkie vind op Astro plaas in Voortrekkerweg, Bellville.
 
Finanskantoor gesluit
1 Augustus 2019
Let asseblief daarop dat ons skool se finanskantoor van 5 tot 8 Augustus gesluit sal wees. U sal dus vir hierdie paar dae geen kontant of
betalings by die skool kan kom doen nie.
 
Wie se inbetaling is dit?
1 Augustus 2019
Die volgende inbetalings is in die skool se rekening gedoen, maar ons kan dit nie allokeer nie, want ons weet nie vir wie dit bedoel is
nie.
- Op 25 Julie 2019 - R500 met die verwysing "Swartland Hoërskool Fooie"
- Op 31 Julie 2019 - R1 630 met die verwysing "INVESTCORPBCCSA"
- Op 1 Augustus 2019 - R3 260 met die verwysing "skoolgeld"
Indien u enige van hierdie betalings herken, kan u ons finanskantoor skakel sodat ons dit aan die korrekte rekening kan allokeer.
 
Finansies - algemene inligting (1)
1 Augustus 2019
Dit is reeds Augustusmaand. Daar is dus slegs 4 maande oor waarin uitstaande skoolfonds betaal moet word. Maak asseblief seker dat
die totale skoolfonds voor 30 November 2019 betaal is.
Daar is ‘n aantal ouers wie nog 2018 se paaiement, naamlik R1490 gebruik. Die bedrag per maand vir 2019 is R1630. U moet asseblief
daarop let dat aan die einde van November 2019 daar dus nog ‘n addisionele R1400 betaal moet wees. Daar is ander ouers wat ander
verminderde bedrae ook betaal.
Let asseblief op na die staat wat u nog verskuldig is en deel dit in die oorblywende betaalmaande.
 
Finansies - algemene inligting (2)
1 Augustus 2019
Indien u aftrekorder vir die laaste dag van die maand gestel is, of as u ‘n betaling doen op die laaste dag van die maand of as die
betaling oor ‘n naweek geskied, neem dit gemiddeld vier werksdae om op ons bankstate te verskyn, veral as dit boonop vanuit ‘n ander
bank gemaak word. Dan sal die betaling eers op die volgende maand se staat verskyn.
Op die maandelikse staat staan altyd die datum tot wanneer die betalings en ontvangstes gerekonsilieer is.
Moenie na die datum heel bo regs kyk nie. Dit is die datum waarop die staat aan u gestuur word.
Moenie die twee datums verwar nie.
 
Finansies - algemene inligting (3)
1 Augustus 2019
Laastens: Onthou om u kind se leerdernommer, van en voorletters as verwysing te gebruik, bv 29876PampoenTK. As daar nog plek oor
is, kan u ook die graad en seksie byvoeg, bv 8E.
29876PampoenTK8E - sommer sonder spasies sodat ons soveel as moontlik karakters en inligting kan hê.
Baie dankie vir ‘n hele aantal ouers wat getrou vir u kind se onderrig en opvoeding betaal.
 
Rugby uitslae
1 Augustus 2019
HSS vs Hopefield:
O/19A verloor 19-38, O/19B wen 25-22, O/19C gelykop 12-12, O/16A wen 21-7, O/15A verloor 12-14, O/15B verloor 12-29, O/14A wen
24-5.
 
Netbal uitslae
1 Augustus 2019
HSS vs Hopefield:
O/18A wen 37-18, O/18B wen 27-18, O/18C verloor 11-15, O/17A wen 27-9, O/17B verloor 9-10, O/17C gelykop 13-13;
O/16A verloor 12-14, O/16B verloor 11-25; O/16C verloor 12-23;
O/15A wen 26-20, O/15B verloor 10-28, O/14A verloor 13-15, O/14B wen 19-8, O/14C wen 14-6, O/14D verloor 12-17.
 
Hokkie uitslae
1 Augustus 2019
HSS vs Hopefield:
Seuns: 19A wen 4-0, 19B wen 3-0.
Dogters: 19A wen 7-0, 19B wen 6-0, 16A wen 7-0, 16B wen 7-0.
 
Wiskunde Lenteskool vir graad 12
1 Augustus 2019
Daar word gedurende September 'n Wiskunde Lenteskool vir graad 12-leerders aangebied en wel vanaf Maandag 23 September tot
Vrydag 27 September.
Die kursus behels 2 ure per dag vir die 5 dae. Tye sal ooreengekom word. Volledige opsommings, aantekeninge en oefeninge word
verskaf wat leerders tuis moet voltooi. Vir goeie resultate is dit baie belangrik dat leerders hul volle samewerking in dié verband gee. Vir
verdere besonderhede en detail kan me Elsie Oosthuizen by 082 378 6830 gekontak word. Bevestig asseblief voor of op Donderdag 12
September 2019.
 
My School en Woolworths (1)
1 Augustus 2019
U is reeds bewus van die My School fondsinsameling waarvan ons deel is. As u by deelnemende besighede koop, 'swipe' u bloot u My
School kaart en ons skool kry dan 'n insentief. U moet egter seker maak dat die begunstigde op u kaart wel Hoërskool Swartland is. As
dit nie is nie, kan u dit verander deur hul webtuiste te besoek by: www.myschool.co.za
Indien u vir 'n nuwe kaart wil aansoek doen, kan u dit ook via hierdie webtuiste van hulle doen of by mev De Klerk by die skool hulp vra.
Ons wil u vriendelik vra om ook deel te vorm van hierdie My School projek.
 
My School en Woolworths (2)
1 Augustus 2019
Lys van deelnemende besighede in Malmesbury area (My School):
• Woolworths Foods Malmesbury, Woolworths Wellington, Woolworths Paarl Mall & alle Woolworths winkels landwyd, asook Woolworths
Online en Versekering.
• Engen Quickshop & Woolworths Foods @ Engen Smuts & Koch, Malmesbury
• Wimpy @ Engen Smuts & Koch, Malmesbury
• Primatyre Malmesbury
• Bidvest Waltons Paarl, alle Waltons winkels landwyd & Waltons Online.
• Henk Moolman Oogkundiges in Wellington.
• Engen Paarl Village & Engen Darling & Quickshops landwyd
• Engen Darling - diesel
• Loot www.loot.co.za
• Flight Centre Paarl – Red Label Holidays
• WorksheetCloud www.worksheetcloud.com
 
Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2019
1 Augustus 2019
Die volgende tariewe is vir 2019 goedgekeur:
Skoolfonds: R16 300 per jaar per leerder.
Koshuislosies: R27 700 per jaar per leerder. Geen subsidie of afslag is op koshuislosies van toepassing nie.
Busvervoergeld bly tans onveranderd op R8000 per jaar per leerder vir die vol roete. Enige verandering sal aan die betrokke ouers
deurgegee word.
 
Skool, koshuise, bus, rekening nommers
1 Augustus 2019
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.
 
KALENDER vir 1 Augustus 2019 - 8 Augustus 2019
 
1st Augustus 2019
Interskole sokkie
19:00 - 21:00
2nd Augustus 2019
Slaglamkompetisie
3rd Augustus 2019
Landlope te Worcester
3rd Augustus 2019
Sportdag vs Tygerberg (weg)
Parow
5th Augustus 2019
Erekleuretoekennings
5th Augustus 2019
Beheerliggaam vergader 18:00
6th Augustus 2019
Sportvasvra
6th Augustus 2019
Gr 8-12 Afrikaans vraestel 3
7th Augustus 2019
SGOS vergader 14:30
7th Augustus 2019
Rugby O/19A vs HTS Bellville (weg)
Bellville
8th Augustus 2019
Koshuiskomitee vergader 13:00
8th Augustus 2019
Gr 8-12 skryf Engels vraestel 3
 
HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
Eksamen en toetsrooster 3de kwartaal 2019
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5d416fac5eeae174738595.pdf
Sportdag vs Tygerberg (weg) netbal
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5d4001a1b0d22763808630.docx
Sportdag vs Tygerberg (weg) rugby
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5d40016d69aee807174122.docx
Sportdag vs Tygerberg (weg) hokkie
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5d400135e10fd014813020.docx
Julie 26 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5d3965c30fb88604137853.pdf
 
Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.
Hoërskool Swartland