Hoërskool Swartland 18 Oktober 2018

Nuusbrief vir 18 Oktober 2018
Hoërskool Swartland

NUUS

Uit die skoolhoof se kantoor: Begroting 2019
18 Oktober 2018
Ons vestig u aandag op die begrotingsvergadering van ouers wat vir 24 Oktober 2018 beplan word. Dit sal om 19:00 in die FSsportsentrum
plaasvind. Tydens hierdie vergadering sal die voorgestelde begroting vir 2019 goedgekeur word, en sal die
skoolfondsbedrag en koshuislosies vir 2019 ook vir goedkeuring voorgelê word. Let asseblief daarop dat hierdie besluit dan op alle
ouers bindend sal wees. Die begroting vir 2019 is tot 24 Oktober by die skoolhoof se kantoor indien u insae daarin wou hê. U
teenwoordigheid by die vergadering sal hoog op prys gestel word.

Studiekursus vir leerders saam met ouers
18 Oktober 2018
Die studiekursus wat Woensdag 17 Oktober sou plaasvind, word verskuif na 24 Oktober.
Handel oor eksamentegnieke. Leerders en ouers is welkom, toegang gratis vir HSS, ander R20 per persoon.

Finansies - bewyse
18 Oktober 2018
Ons wil u vriendelik versoek om u kwitansies of bewys van betalings te bewaar sodat u rekord daarvan het.
Daar kan dalk net 'n fout insluip met die invoer van leerdernommers, maar dan moet u 'n bewys kan toon dat u wel betaal het sodat ons
die regstelling kan maak.
Ons vertrou u verstaan hierdie versoek met die nodige begrip.

Handboeke - bestellings vir 2019
18 Oktober 2018
Die bestellings vir 2019 se handboeke kan by mev Van der Westhuijzen se kantoor ingehandig word.
U kan die bewys van u elektroniese inbetaling, saam met die bestelvorm, in 'n koevert, of die korrekte bedrag in kontant en die
bestelvorm in 'n koevert in die houer by die finanskantoor plaas. Onthou asseblief om u kind se naam en van op die bestelling en
inbetaling aan te dui.
Hoe vroeër u bestel, hoe vroeër sal die leerders die boeke vir die 2019 akademiese jaar kan ontvang.
Baie dankie vir u samewerking.

Damesoggend met Leandie Du Randt Bosch
18 Oktober 2018
As 'n fondsinsamelingspoging vir ons 2019 matriekafskeid word bogenoemde funksie aangebied.
Datum en tyd: 27 Oktober 2018, 09:00 vir 09:30
Plek: NG kerk Swartland-Noord kerksaal
Drag: Vrolik Vroulik
Kaartjies: volwassenes R150, kinders R100
Kaartjies is by ons skool se finanskantoor by mev P van der Westhuijzen beskikbaar.

Funza Lushaka beurse vir onderwys
18 Oktober 2018
Die aansoeke vir hierdie beurse het op 5 Oktober geopen. Daar is 'n beperkte aantal beurse beskikbaar. Persone wat reeds aansoek
gedoen het, en heraansoek doen kan dit tot 16 November 2018 doen. Nuwe aansoeke sluit 11 Januarie 2019. Vir meer inligting kan die
webtuiste www.funzalushaka.doe.gov.za besoek word.

Krieket O/19A uitslae
18 Oktober 2018
Saterdag 13 Oktober 2018 : HSS o/19 A vs HS Porterville
HSP kolf eerste en teken 133 lopies aan almal uit na 40 boulbeurte.
Athabile Breakfast neem 5 paaltjies vir 32 lopies in sy 10 boulbeurte.
HSS behaal 135 lopies vir 5 paaltjies plat na 29 boulbeurte.
Bertus Malan teken 35 lopies aan en Sachin Apolles teken 34 lopies aan.
HSS wen met 5 paaltjies.
Dinsdag 16 Oktober 2018 : HSS o/19 A vs HS Porterville (T20)
HSP kolf eerste en teken 89 lopies aan met 8 paaltjies plat in hul 20 boulbeurte.
Brady Lewis neem 3 paaltjies vir 7 lopies na 4 boulbeurte.
HSS teken 90 lopies aan met 1 paaltjie plat na 12 boulbeurte.
Erich Engelbrecht teken 49 lopies nie-uit-nie aan. HSS wen met 9 paaltjies.

Krieket O/15A uitslae
18 Oktober 2018
HSS vs HS Paulus Joubert op 13 Oktober 2018:
HSS behaal 191 vir 9 in hul 50 boulbeurte.
Erwin Meyer behaal 60 lopies, Wian van Reenen 24 lopies en Ian Nel 53 nie uit nie.
HS Paulus Joubert word uitgehaal vir 88 lopies.
Ian Nel vat 5 paaltjies vir 26 lopies in 5 boulbeurte.
Swartland wen met 103 lopies.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2018
18 Oktober 2018
Skoolfonds: R14 900 per jaar per leerder.
Per kwartaal: R3 725 per kwartaal, betaal binne die eerste 2 weke van elke kwartaal;
Maandeliks: R1 490 per maand oor 10 maande, betaal voor die 25ste van elke maand.
Koshuislosies: R25 600 per jaar per leerder, per kwartaal: R6 400; maandeliks: R2 560 per maand oor 10 maande.
Busvervoer: R2 000 per kwartaal of R800 per maand oor 10 maande.
Vir enige navrae kan mev Van der Westhuijzen (skoolfonds) en mev De Klerk (koshuislosies en busgeld) by die skool gekontak word.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
18 Oktober 2018
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.

KALENDER vir 18 Oktober 2018 - 25 Oktober 2018

17th Oktober 2018
Interkleure atletiek

19th Oktober 2018
Gr 9 WKOD sistemiese toetse
Alle graad 9's moet aanwesig wees.

19th Oktober 2018
Swem Curro Hermanus

20th Oktober 2018
Atletiek Laerskole

uitnodigingsbyeenkoms
20th Oktober 2018
Krieket O/15 weg
Vs Drostdy - speel op Worcester

20th Oktober 2018
Krieket O/19A vs Charlie Hofmeyr
(tuis)

22nd Oktober 2018
Wiskunde toets

23rd Oktober 2018
HSS atletiekbyeenkoms

24th Oktober 2018
Begrotingsvergadering met ouers
19:00
FS-sportsentrum

24th Oktober 2018
Studiekursus 18:00
Ouers ook baie welkom. Dit gaan oor
eksamentegnieke.

24th Oktober 2018
OOV Alg. Jaarvergadering 19:45
FS-sportsentrum

24th Oktober 2018
Tennis 1e, 2e seuns en dogters vs
Dirkie Uys (tuis)

25th Oktober 2018
SGOS vergadering

25th Oktober 2018
Erekleurekomitee vergader

25th Oktober 2018
Swem Bridge House

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
Eksamenrooster Nov 2018
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5bc72802665aa730240025.pdf
Oktober 12 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5bbf4a16e6984147459552.pdf

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.

Hoërskool Swartland


Malmesbury Advertising