Hoërskool Swartland 17 Oktober 2019

Nuusbrief vir 17 Oktober 2019
Hoërskool Swartland

NUUS

Voedingskema dankie
17 Oktober 2019
Ons wil graag ons persone wat by die voedingskema betrokke is, van harte bedank. Sommige van hierdie mense het wel kinders in ons
skool, sommige het nie eers kinders in ons skool nie. Almal het egter 'n spesiale sagteplekkie vir kinders. Hulle lewer 'n onbaatsugtige
gratis diens deur elke dag 12 pakkies kos skool toe te stuur. Behalwe hiervoor stuur hulle ook op gereelde basis kosvoorraad vir hierdie
projek. Dit word regtig deur ons kinders en hul ouers waardeer. Ons kry goeie terugvoering. Baie, baie dankie vir julle hulp en positiewe
gesindheid jeens hierdie hele projek.

Handboekbestellings
17 Oktober 2019
Plaas asb die bestelling met die regte bedrag kontant in 'n toegeplakte koevert met die leerder se naam en u as ouer se
kontakbesonderhede voor op die koevert OF heg die bewys van betaling aan die bestelling vas en bring dit na ons finanskantoor.
Let asseblief daarop dat u nie by die skool EN by Books 24/7 kan bestel nie - dan is dit 'n duplisering en gaan daar dubbele pakkies
opgemaak word!
Indien u 'n bewys van betaling van die handboeke wil hê, moet u die bewys van u elektroniese betaling uitdruk as bewys. 'n Afskrif
hiervan word dan saam met die bestelvorm ingegee. Indien u direk in die bank deponeer, kan u 'n afskrif van daardie depositostrokie
saam met die bestelvorm ingee. As u kontant skool toe stuur, kan ons egter nie 'n kwitansie gee nie, want dit gaan direk aan
Books24/7.

Handboeke 2020 - neem kennis asb
17 Oktober 2019
Elke leerder het 'n handboeklys vir 2020, sowel as 'n instruksieblad ontvang. Die instruksieblad sit duidelik uiteen hoe u die
handboekkwessie moet hanteer.
U moet net asseblief daarop let dat die graad 9, 10 en 11 Wiskunde (nie Wiskunde Geletterdheid nie! - net Wiskunde), sowel as die
graad 11 Lewensoriënteringboeke verander vir 2020. Die kooplyste wat u kind ontvang het, dui die korrekte boeke aan. U kan net nie
hierdie bogenoemde handboeke tweedehands van 'n ander jaargroep oorkoop nie. Kyk in alle gevalle altyd na die ISBN-nommer van 'n
boek sodat u doodseker kan wees dat dit die regte boek is.

Handboeke graad 10 vir 2020 BELANGRIK!
17 Oktober 2019
Die uitgewers, Books 24/7, het laat weet daar is 'n fout op die boekelys wat uitgegaan het. Die "Spot on English" boek vir die English
First Additional language leerders se prys is R200 en NIE R100 NIE! Neem asseblief kennis hiervan sodat u die regte betaling doen en
nie 'n tekort saam met u bestelling betaal nie.
Die korrekte bedrag is ook op die boekelys aangedui wat op "Resources" / Bronne op hierdie Communicator verskyn.

CPUT aansoeke
17 Oktober 2019
Aansoeke vir studiekursusse vir 2020 by CPUT sluit 31 Oktober 2019. Vir enige inligting rakende die kursusse wat aangebied word,
kontak die instansie by: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of besoek die webtuiste by: www.cput.ac.za

Hokkie voorseisoen oefenprogram
17 Oktober 2019
Sien die hokkie voorseisoen oefenprogram onder Bronne / "Resources" op hierdie communicator.

Ses-aan-'n-kant somerhokkieliga
17 Oktober 2019
HSS bied tydens die 4de kwartaal, van 7 Oktober tot 25 Oktober, 'n ses-aan-'n-kant somerhokkieliga aan. Dit sal Maandae en Woensdae
vanaf 19:00 by die Astro-hokkiebaan plaasvind, met die finale afsluiting op Vrydag 25 Oktober. Die kostes vir die liga is R200 per speler.
Spanne sal bestaan uit ten minste 5 veldspelers en 'n doelwagter. Nie meer as 8 spelers per span word toegelaat nie. Elke span moet
bestaan uit ten minste twee O.15-spelers en daar moet seuns en dogters in elke span wees. Elke span verdien 4 punte vir 'n wen, 2
punte vir gelykop en 1 bonuspunt vir wen met meer as 5, of verloor met net 1 doel.
Vir die skakel / 'link' om 'n span (of as individu) in te skryf, of vir die reëls wat sal geld, of enige ander navrae, kan die sportkantoor of
mnr Lourens gekontak word.

Gebedsaksie
17 Oktober 2019
Daar is 'n groepie mense wat op gereelde basis bymekaarkom en vir ons dorp se skole bid. Dis op Dinsdae 08:00-09:00. Vir enige
verdere navrae kan Anina by 0828204525 geskakel word.

Begroting goedgekeur vir 2020
17 Oktober 2019
Op ons jaarlikse begrotingsvergadering met ons ouers wat op 7 Oktober plaasgevind het, is die volgende skoolfonds en resolusies
bevestig en goedgekeur:
Skoolfonds van R17 900 per jaar per leerder. Dit word eenmalig vooruit gehef en is vooruitbetaalbaar.
U kan op drie maniere betaal:
R17 000 voor 28 Februarie 2020, OF R4 475 binne die eerste 14 dae van elke kwartaal, OF R1 790 per maand oor 10 maande met die
laaste paaiement vóór 30 November 2020.
Alle nié-betalers tot en met die 31 Maart 2020-rekonsiliasie word outomaties vir invordering aan ons prokureurs oorhandig.
Alle rekeninge wat vir 60 dae en langer dormant en onbetaald is, word outomaties vir invordering aan ons prokureurs oorhandig.
Let wel- spesiale betaalreëlings mag slegs deur beheerliggaam (skriftelik) goedgekeur word.

Koshuislosies vir 2020
17 Oktober 2019
Op die begrotingsvergadering met ons ouers op 7 Oktober is die volgende koshuislosies en resolusies vir 2020 bevestig en goedgekeur:
Losies: R30 100 per jaar per kind - vooruitbetaalbaar op drie maniere:
Eenmalig vir die jaar voor die einde van die eerste kwartaal, naamlik 31 Maart 2020; OF
R7 525 per kwartaal binne die eerste twee weke van elke kwartaal; OF
R3 010 per maand oor 10 maande, voor die 25ste van elke maand, met die laaste betaling vóór 30 November 2020.
Oorhandiging aan prokureurs van 'n kwartaal agterstallige rekening en uitsetting van sodanige kosganger uit die koshuis vanaf die
daaropvolgende kwartaal. Die ouer bly aanspreeklik vir agterstallige losies, al is die leerder in so 'n geval uit die koshuis uit.
Baie dankie aan al ons ouers wat die vergadering bygewoon het.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2019
17 Oktober 2019
Die volgende tariewe is vir 2019 goedgekeur:
Skoolfonds: R16 300 per jaar per leerder.
Koshuislosies: R27 700 per jaar per leerder. Geen subsidie of afslag is op koshuislosies van toepassing nie.
Busvervoergeld bly tans onveranderd op R8000 per jaar per leerder vir die vol roete. Enige verandering sal aan die betrokke ouers
deurgegee word.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
17 Oktober 2019
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.

Prysuitdeling foto's
16 Oktober 2019
Die proewe van die foto's wat tydens die prysuitdeling geneem is, is by mev De Klerk in haar kantoor. Leerders en/of ouers kan dit kom
besigtig en bestel. U skryf bloot die nommer van die foto, die kind se naam en graad voorop 'n koevert, en sit die korrekte bedrag geld
in die koevert. U handig dit weer by mev De Klerk in. Kostes is as volg: Jumbo (±16cm x 11cm) - R15 elk, A5 vergrotings - R25 elk, A4
vergrotings - R40 elk. Die sluitingsdatum vir hierdie bestellings is 17 November 2019.

Korrels en Kaf skoolkoerant
15 Oktober 2019
Die skakel ("link") wat u kan gebruik om die nuwe Korrels en Kaf skoolkoerant te kan besigtig, is:
https://korrelsenkaf.edublogs.org
U kan gerus gaan kyk - daar is pragtige artikels wat baie werk en moeite gekos het om dit te laat realiseer.

KALENDER vir 17 Oktober 2019 - 24 Oktober 2019

17th Oktober 2019
Erekleurekomitee vergader

18th Oktober 2019
Uitnaweek

18th Oktober 2019
Bloedskenk
HSS

18th Oktober 2019
Swem te Curro Hermanus

18th Oktober 2019
Wes-Kaap Eisteddfod beoordeling

19th Oktober 2019
OOV spitbraai
FSS

19th Oktober 2019
Atletiek Top 10 Bredasdorp

19th Oktober 2019
Laerskool Tweekamp
HSS

19th Oktober 2019
Krieket O/15A tuis
Vs Parel Vallei

19th Oktober 2019
Krieket O/19A weg
Vs Charlie Hofmeyr

21st Oktober 2019
Beheerliggaam vergader 18:00

21st Oktober 2019
Tennis 1ste en 2de S en D vs
Porterville (weg)

21st Oktober 2019
Graad 10 ouers vergadering
Skoolbiblioteek
Oor 2020 se matriekafskeid reëlings

22nd Oktober 2019
Wiskundetoets

23rd Oktober 2019
Ons matrieks skryf Engels (V1)
09:00

24th Oktober 2019
Swem te Bridgehouse

24th Oktober 2019
Jeugskou

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
Oktober 11 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5d9ef80d43372728582952.pdf
Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.
Hoërskool SwartlandNuusbrief vir 17 Oktober 2019