Hoërskool Swartland 15 November 2018

Nuusbrief vir 15 November 2018
Hoërskool Swartland

NUUS

Prysuitdeling foto's
15 November 2018
Die proewe van die prysuitdelingfoto's wat deur mnr Cor Cronje geneem is, is by mev De Klerk se kantoor. U kan dit nog slegs tot
Vrydag 16 November om 10:00 kom besigtig, bestel en betaal. Die Jumbo-grootte beloop R15 elk, die A5-vergroting is R25 elk, en die
A4-vergroting is R35 elk.

Voortrekker prestasie
15 November 2018
Baie geluk aan Lizé Roux wat hierdie jaar haar Presidentsverkenner-toekenning ontvang het. Baie geluk met hierdie besondere
toekenning, Lizé!

Natuurwetenskap olimpiade
15 November 2018
Elf leerders het vanjaar aan hierdie olimpiade deelgeneem. Die drie leerders wat 'n silwer sertifikaat ontvang het, is: André Pienaar
76%, Christel Marais 74% en Villiers Marais 70%.
Die vyf leerders wat brons sertifikate ontvang het, is: Amy-Lee Gysenberg 68%, Durin Smith 64%, Byron May 62%, Hanné Louw 62% en
Ludwig Barendse 60%. Baie geluk aan al hierdie leerders!

Klerebanktye
15 November 2018
Die normale dae en tye wat ons klerebank oop is, is Maandae, Woensdae en Vrydae 09:30 - 14:30.
Let asseblief egter op die volgende verandering in die tye:
Vanaf 5 November steeds dieselfde dae, maar 09:00 - 14:00
12 Desember (skool sluit): 09:00 - 13:00
Dan eers weer 7 en 8 Januarie 2019: 09:00 - 13:00
Indien u bewus is van nuwe leerders wat in 2019 by ons sal aansluit, sal ons dit waardeer indien u dit so aan hulle sal oordra.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2019
15 November 2018
By die begrotingsvergadering wat vir ouers op 24 Oktober 2018 gehou is, is die volgende tariewe vir 2019 voorgestel, goedgekeur en
aanvaar en is bindend op alle ouers van ons skool:
Skoolfonds: R16 300 per jaar per leerder. Indien die volle bedrag vir die jaar voor of op 28 Februarie 2019 betaal word, sal dit R15 400
beloop (R900 afslag).
Koshuislosies: R27 700 per jaar per leerder. Geen subsidie of afslag is op koshuislosies van toepassing nie.
Busvervoergeld bly tans onveranderd op R8000 per jaar per leerder vir die vol roete. Enige verandering sal aan die betrokke ouers
deurgegee word.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2018
15 November 2018
Skoolfonds: R14 900 per jaar per leerder.
Per kwartaal: R3 725 per kwartaal, betaal binne die eerste 2 weke van elke kwartaal;
Maandeliks: R1 490 per maand oor 10 maande, betaal voor die 25ste van elke maand.
Koshuislosies: R25 600 per jaar per leerder, per kwartaal: R6 400; maandeliks: R2 560 per maand oor 10 maande.
Busvervoer: R2 000 per kwartaal of R800 per maand oor 10 maande.
Vir enige navrae kan mev Van der Westhuijzen (skoolfonds) en mev De Klerk (koshuislosies en busgeld) by die skool gekontak word.
Alle gelde betaalbaar aan die skool, koshuis of busdiens moet teen 30 November 2018 vereffen wees.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
15 November 2018
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.

KALENDER vir 15 November 2018 - 22 November 2018

15th November 2018
Dankie-sê funksie

16th November 2018
Uitnaweek

16th November 2018
Ons matrieks skryf Landbouwet.
Vraestel 1

16th November 2018
Ons matrieks skryf Dramatiese
kunste

19th November 2018
Ons matrieks skryf Landbouwet.
Vraestel 2

19th November 2018
Ons matrieks skryf IGO vraestel 2

21st November 2018
Ons matrieks skryf Geskiedenis
vraestel 2

22nd November 2018
Ons matrieks skryf
Besigheidstudies

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
November 09 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5be426bc9d2bb438919315.pdf

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.

Hoërskool Swartland

Malmesbury Advertising