Hoërskool Swartland 12 Oktober 2017

Nuusbrief vir 12 October 2017
Hoërskool Swartland

NUUS

Uit die skoolhoof se kantoor
12 October 2017
Die begrotingsvergadering vir al ons ouers vind plaas op 17 Oktober om 19:00 in die OLOK-saal. Tydens hierdie vergadering sal die
voorgestelde begroting vir 2018 goedgekeur word, asook die skoolfondsbedrag en koshuislosies vir 2018 vir goedkeuring voorgelê
word. Hierdie besluit sal dan op alle ouers bindend wees.
Die begroting vir 2018 sal vanaf 9-17 Oktober by die kantoor ter insae wees.
Ons beplan 'n algemene ouervergadering op 18 Oktober om 19:00 in die skoolsaal. Ons wil u vriendelik versoek dat alle ouers, of ten
minste een ouer uit elke huishouding van ons skool teenwoordig sal wees. Punte wat bespreek sal word behels onder andere beplanning
vir die toekoms, visie en strategiese doelwitte van ons skool, akademiese uitdagings en dissipline. Ons hoop om u daar te sien!

Graad 12 laaste skooldag
12 October 2017
Die matrieks se laaste skooldag word op Vrydag 13 Oktober gevier. Al die leerders van ons skool, personeel en matriek-ouers vergader
vanaf 07:30 by die NG Noordkerk in Malmesbury vir die matrieks se afskeidsdiens. Die afsluiting by die skool begin om 10:30 in die
skoolsaal. Direk daarna word die matrieks en hul ouers uitgenooi om die samekoms en verversings by die OLOK-saal te gaan geniet. Dit
is altyd 'n baie gesellige geleentheid waar ons matrieks en hul ouers nog vir oulaas as 'n groep saam verkeer.

Matriekafskeid foto's

12 October 2017
Proewe van die matriekafskeidfoto's is in ons skool se dogtersportaal opgesit. Matrieks en/of ouers kan dit kom besigtig, en die
bestelling saam met die korrekte totale geldbedrag van die bestelling, in 'n koevert plaas. Die koeverte met geld en bestelling moet by
mev De Klerk ingehandig word.

HSS atletiek byeenkoms
12 October 2017
Enige ouers wat beskikbaar is om op Donderdag 19 Oktober (middag en/of aand) by ons skool se atletiekbyeenkoms te help, kan
asseblief vir mev Hamman by die skool se ontvangs (022 4821469) kontak. Ons het spesifiek beamptes nodig by die toegangsbeheer.
Baie dankie byvoorbaat!

Skoolfonds en ander fakture
12 October 2017
Ons e-pos tans die skoolfonds -, koshuis -, en busfakture aan ons ouers. Indien u nog nie fakture per e-pos ontvang het nie, beteken dit
dat u inligting op ons stelsel verkeerd is. Ouers wat nie 'n e-pos adres het nie, word anders hanteer, maar daarvoor is 'n ander reëling
getref. Dit bly u as ouer se verantwoordelikheid om gelde betaalbaar aan die skool, koshuis of bus, gereeld te betaal. Anders staar u 'n
oorhandiging aan die prokureurs in die gesig. Ons wil u dus versoek om seker te maak dat u e-pos adres en ander kontakbesonderhede
op ons databasis korrek is.

Finansies - wie se inbetaling?
12 October 2017
Ons het 'n klompie inbetalings in die skool se rekening gekry wat ons nie kan allokkeer nie, omdat die verwysing onvolledig is of nie
bestaan nie. Ons weet dus nie waarvoor u die spesifieke geld inbetaal het nie.
- Op 23/01 - R200. Verwysing: 123M Capitec
- Op 16/02 - R250. Verwysing: A Loubser
- Op 29/03 - R500. Verwysing: 1039827438 (skool se rekeningnommer!)
- Op 27/05 - R200. Verwysing: 123M Capitec
- Op 08/07 - R150. Verwysing: 123M Capitec
- Op 28/09 - R1300. Verwysing: Stefan gr. 9
- Op 08/09 - R2000. Verwysing: Minibus wanted
Indien u enige van hierdie inbetalings herken, wil ons u versoek om mev P van der Weshuijzen by ons finanskantoor te kontak. Baie
dankie byvoorbaat.

Handboeke - bestellings vir 2018
12 October 2017
Let asseblief daarop dat, indien u handboeke vir 2018 bestel, en u 'n direkte inbetaling (EFT) in die uitgewers se rekening gedoen het, u
die bewys van betaling SOWEL AS die bestelvorm waarop u die spesifieke boeke waarvoor u betaal het aangedui het, SAAM in 'n
koevert by mev P van der Westhuijzen by die finanskantoor inhandig. Die uitgewers kom haal hierdie koeverte en moet die betaling wat
hulle ontvang het, aan 'n bestelling kan koppel, anders kan hulle nie die bestelling uitvoer nie. Dankie vir u begrip in dié verband.

Tiaano en Cara presteer in Stap
12 October 2017
Tiaano Walters en Cara Bester (O/15) is tot die Boland stapspan verkies vir deelname aan die SA Stapkampioenskappe vir skole in
George op 21 Oktober. Baie geluk aan julle twee, en baie sterkte vir die volgende uitdaging wat voorlê.

Mikayla presteer in pluimbal
12 October 2017
Mikayla Ritter en haar spanmaat, Stefan Coetzee, het onlangs die SA O/17 ope pluimbalkampioenskappe vir gemengde dubbelspel
gewen! Wel gedaan, Mikayla!

Selma presteer in Biathle
12 October 2017
Selma du Preez het tydens die vakansie aan die UIPM Wêreld Biathle kampioenskappe in Viveiro Spanje as lid van die SAMPA (South
African Modern Pentathlon Association) deelgeneem. Sy het 'n puik sewende plek algeheel behaal en onderskei haarself ook deur die
tweede SA-atleet te wees om die wedloop te voltooi. Baie geluk met hierdie puik prestasie, Selma!

Albert presteer in gimnastiek
12 October 2017
Albert Bester het van 1 - 7 Oktober aan die SA Akrobatiese Gimnastiek kampioenskappe in Pretoria deelgeneem. Hy het eerste plek
behaal in die mans pare afdeling, en tweede plek vir die gemengde pare afdeling. Baie geluk met jou pragtige prestasie, Albert!

Matriekafskeid dankie
12 October 2017
Namens die skoolhoof, personeel, ouers, leerders en publiek net 'n opregte dank aan al ons graad 11-ouers wat so hard gewerk het om
van die matriekafskeid 'n reuse-sukses te maak. Die dekor was 'n lus vir die oog, die kos was onverbeterlik, die organisasie was puik en
die matrieks het so mooi gelyk. Dankie dat julle dit vir ons matrieks so 'n onvergeetlike gebeurtenis gemaak het. Julle harde werk,
opoffering en lang ure was beslis die moeite werd. Nogmaals baie, baie dankie vir almal se insette!

Beplanning vir 2018
12 October 2017
Goedgekeurde skoolkwartale (Wes-Kaapse regering) vir 2018:
Eerste kwartaal: 17 Januarie - 28 Maart 2018
Tweede kwartaal: 10 April - 22 Junie 2018
Derde kwartaal: 17 Julie - 28 September 2018
Vierde kwartaal: 9 Oktober - 12 Desember 2018

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld 2017
12 October 2017
Die volgende skoolfonds-, koshuis- en bustariewe geld vir 2017:
Skoolfonds: R13 000 per jaar per leerder, as volg betaalbaar:
Per kwartaal binne die eerste 2 weke van die kwartaal, of maandeliks voor die 25ste van elke maand.
Koshuislosies: R24 200 per jaar per leerder, as volg betaalbaar:
Eenmalig vir die jaar voor 31 Maart 2017 met geen korting, per kwartaal binne die eerste 2 weke van die kwartaal, of maandeliks voor
die 25ste van elke maand.
Busvervoer (Riebeekroete): R2 000 per kwartaal, of R800 per maand oor 10 maande voor die 25ste van elke maand.
Vir enige navrae kan mev Van der Westhuijzen (skoolfonds) en mev De Klerk (koshuislosies en busvervoer) by die skool gekontak word.

Skool, koshuis, bus rekeningnommers
12 October 2017
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 1039827438
Koshuislosies vir seuns en dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 1039831311
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 1039829058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.
Let wel: Ons skool het ongelukkig nie kaartfasiliteite nie - u kan dus NIE enige betalings met u bankkaart kom maak nie. Slegs EFT
(elektronies), kontant of tjeks is aanvaarbaar.
KALENDER vir 12 October 2017 - 19 October 2017

12th Okt 2017
Prysuitdeling 19:00
Stadsaal

12th Okt 2017
SGOS vergadering
14:30

13th Okt 2017
Graad 12 laaste skooldag

14th Okt 2017
Krieket O/15A (weg)
Vredenburg
Vs Vredenburg

14th Okt 2017
Krieket O/19A (tuis)
HSS
Vs Porterville

14th Okt 2017
Toutrek te Fairview
Fairview

16th Okt 2017
Sakekamer in OLOK-saal
OLOK-saal

16th Okt 2017
Matriekafskeid nabetragting
HSS
14:15

16th Okt 2017
Kooroefening 14:00-15:00
Skoolsaal

17th Okt 2017
Atletiek te Vredenburg
Vredenburg

17th Okt 2017
Begrotingsvergadering met ouers
19:00
OLOK-saal
OOV Algemene Jaarvergadering 19:45

18th Okt 2017
Diss. komitee vergader 17:30
HSS

18th Okt 2017
Ouervergadering alle ouers
Skoolsaal
19:00

18th Okt 2017
Tennis 1e, 2e seuns en dogters vs
Dirkie Uys (weg)
Moorreesburg

19th Okt 2017
HSS atletiekbyeenkoms
HSS

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.
Hoërskool Swartland

Malmesbury Advertising