Hoërskool Swartland 11 Oktober 2018

Nuusbrief vir 11 Oktober 2018
Hoërskool Swartland

NUUS

Uit die skoolhoof se kantoor
11 Oktober 2018
Die matrieks se laaste skooldag word op Vrydag 12 Oktober gevier. Al die leerders van ons skool, personeel en matriekouers vergader
vanaf 07:30 by die NG Moedergemeente in Malmesbury vir die matrieks se afskeidsdiens. Die afsluiting by die skool is 10:45 vir 11:00 in
die skoolsaal. Daarna word die matrieks en hul ouers getrakteer op verversings in die FSS (OLOK-saal). Dit is altyd 'n baie gesellige
geleentheid waar ons matrieks en hul ouers nog vir oulaas as 'n groep saamkuier.

Finansies
11 Oktober 2018
Ons het nog nie ons September bankstate van Nedbank ontvang nie, dus kon die skoolfondsrekeninge nog nie opgedateer word nie.
Sodra dit ontvang is, sal die September/Oktober state aan u gestuur word. Jammer vir die ongerief.
Ons herinner u daaraan dat alle gelde betaalbaar aan die skool, koshuis en busdiens, teen 30 November vereffen moet wees.
Baie dankie aan al ons ouers wat so getrou hul verpligtinge nakom.

Finansies - bewyse
11 Oktober 2018
Ons wil u vriendelik versoek om u kwitansies of bewys van betalings te bewaar sodat u rekord daarvan het.
Daar kan dalk net 'n fout insluip met die invoer van leerdernommers, maar dan moet u 'n bewys kan toon dat u wel betaal het sodat ons
die regstelling kan maak.
Ons vertrou u verstaan hierdie versoek met die nodige begrip.

Finansies - wie se inbetaling?
11 Oktober 2018
Ons het op 28/09/2018 'n inbetaling van R3335,00 ontvang met die verwysing: 0 (die syfer nul)
Indien u hierdie inbetaling herken, kan u mev Van der Westhuijzen by die finanskantoor skakel aangesien sy nie weet waarvoor dit
geallokkeer moet word nie.

Olimpiade presteerders
11 Oktober 2018
Wêreldkennis olimpiade: 'n Groot aantal leerders het vanjaar deelgeneem. Al die leerders skryf dieselfde vraestel maar die uitslae word
egter vir elke graad verskillend ingedeel. Dit word verdeel in goed, baie goed en uitstekend. In die afdeling 'baie goed' was daar twee
leerders wat gekwalifiseer het naamlik Cobus Lourens (gr 12) en Kristan Kraak (gr 10). Baie geluk!
SA Wiskunde olimpiade: Vyf leerders het aan die tweede rondte van hierdie olimpiade deelgeneem. Die volgende leerders het baie goed
gevaar: Karel Botha (gr 12) en André Pienaar (gr 9). Baie geluk met jul mooi prestasie!

Lewensreddingskursus
11 Oktober 2018
Lieze Terblanche en Jamie Hartman het die afgelope skoolvakansie die lewensreddingskursus by See-en-sand in Hermanus bygewoon
en die kursus met groot sukses voltooi. Baie geluk julle twee!

Prestasie in Gymkana (perdry)
11 Oktober 2018
Danyn White het toe aan die Nasionale kampioenskappe van die "Western Mounted Games" (SAWMGA) vlak 2 in die Vrystaat
deelgeneem. Hy en sy perd, Bronco, het dit suksesvol voltooi en sy offisiële Wes-Kaap Provinsiale kleure verwerf. Baie geluk met hierdie
besondere prestasie, Danyn!

Public speaking achievers
11 Oktober 2018
Junior winner: Gladys Matewa
Junior runner-up: Thomas Theron
Senior winner: Cobus Lourens
Senior runner-up: Mandisa Nyadenga
Well done boys and girl! Keep it up!

Dankie vir blomme!
11 Oktober 2018
Ons sê graag baie dankie aan al ons ouers wat so getrou blomme vir die saal en ons voorportaal voorsien. Ons sien julle raak en
waardeer dit regtig. Hierdie week het Carien Steyn weer pragtige blomme gebring - baie dankie daarvoor!

Damesoggend met Leandie Du Randt Bosch
11 Oktober 2018
As 'n fondsinsamelingspoging vir ons 2019 matriekafskeid word bogenoemde funksie aangebied.
Datum en tyd: 27 Oktober 2018, 09:00 vir 09:30
Plek: NG kerk Swartland-Noord kerksaal
Drag: Vrolik Vroulik
Kaartjies: volwassenes R150, kinders R100
Kaartjies is by ons skool se finanskantoor by mev P van der Westhuijzen beskikbaar.

Handboeke - bestellings vir 2019
11 Oktober 2018
Ons leerders het elkeen 'n handboeklys vir 2019 ontvang. Die bestellings vir 2019 se handboeke kan by mev Van der Westhuijzen se
kantoor ingehandig word.
U kan die bewys van u elektroniese inbetaling, saam met die bestelvorm, in 'n koevert, of die korrekte bedrag in kontant en die
bestelvorm in 'n koevert in die houer by die finanskantoor plaas. Onthou asseblief om u kind se naam en van op die bestelling en
inbetaling aan te dui.
Hoe vroeër u bestel, hoe vroeër sal die leerders die boeke vir die 2019 akademiese jaar kan ontvang.
Baie dankie vir u samewerking.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2018
11 Oktober 2018
Skoolfonds: R14 900 per jaar per leerder.
Per kwartaal: R3 725 per kwartaal, betaal binne die eerste 2 weke van elke kwartaal;
Maandeliks: R1 490 per maand oor 10 maande, betaal voor die 25ste van elke maand.
Koshuislosies: R25 600 per jaar per leerder, per kwartaal: R6 400; maandeliks: R2 560 per maand oor 10 maande.
Busvervoer: R2 000 per kwartaal of R800 per maand oor 10 maande.
Vir enige navrae kan mev Van der Westhuijzen (skoolfonds) en mev De Klerk (koshuislosies en busgeld) by die skool gekontak word.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
11 Oktober 2018
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.

KALENDER vir 11 Oktober 2018 - 18 Oktober 2018

11th Oktober 2018
Prysuitdeling 19:00

12th Oktober 2018
Gr 12 se laaste skooldag

13th Oktober 2018
Krieket O/19A (weg)
vs Porterville

13th Oktober 2018
Krieket O/15A (tuis)
vs Paulus

13th Oktober 2018
Jeugskou Stellenbosch

17th Oktober 2018
Tennis 1e seuns vs Hopefield
(weg)

17th Oktober 2018
Studiekursus 18:00
Skoolsaal. Ouers ook baie welkom. Dit
gaan oor eksamentegnieke.

17th Oktober 2018
Interkleure atletiek

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai

Malmesbury Advertising