Hoërskool Swartland 11 Augustus 2017

Nuusbrief vir 10 Augustus 2017
Hoërskool Swartland

NUUS

Uit die skoolhoof se kantoor
10 Augustus 2017
Interskole voorbereidings:
Man en muis is druk besig met voorbereidings vir die Interskole. Ek wil elkeen wat nou al sy/haar deel bydra sterkte toewens. Dit is
voorwaar 'n Rockie spanpoging - hetsy op die velde, die bane, die pawiljoen, die terrein en die gees onder al die Rockies. Gedurende die
week van 14 Augustus is dit reeds die Sing Songs aand op 15 Augustus, die Kultuuraand op 16 Augustus en die Grootbrag op 18
Augustus. Dit alles as voorlopers tot die groot dag op Saterdag 19 Augustus. Baie dankie byvoorbaat vir elkeen se poging en insette, en
mag hierdie jaar se Interskole weer eens vir elkeen 'n onvergeetlike gebeurtenis op die kalender wees.
(Die sportprogram vir Saterdag is onder Bronne / 'Resources' op hierdie Communicator)

Finansies: onbekende inbetalings
10 Augustus 2017
Die volgende vyf inbetalings in die skool se rekening kan nie geïdentifiseer en geallokeer word nie:
- 23/01/2017 - R200 - verwysing: 1234M
- 16/02/2017 - R250 - verwysing: A Loubser
- 29/03/2017 - R500 - verwysing: 1039827438 (ons rekeningnommer!)
- 27/05/2017 - R200 - verwysing: Capitec 1234M
- 08/07/2017 - R150 - verwysing: 1234M
Indien u enige van hierdie inbetalings herken, kan u mev Van der Westhuijzen by ons finanskantoor skakel.

Klerebank Vrydag 11 Augustus gesluit
10 Augustus 2017
Let asseblief daarop dat die klerebank op Vrydag 11 Augustus gesluit sal wees.

Gimnaste presteer
10 Augustus 2017
Die volgende leerders van ons skool het op 5 Augustus die Wes-Kaapspan gehaal en Provinsiale klere verwerf:
Albert Bester, Hendri Brits, Shannon Els, Anke Horne, Juanri Liedeman, Carla van Zyl en Carla Visser-Joubert.
Die span sal vanaf 1-3 Oktober aan die Suid-Afrikaanse kampioenskappe in Gauteng deelneem. Baie geluk aan hierdie gimnaste en baie
sterkte vir die volgende rondte!

Wiskunde Lenteskool gr 12
10 Augustus 2017
Daar word gedurende Oktober 'n Wiskunde Lenteskool vir graad 12-leerders aangebied. Dit strek van Maandag 2 Oktober tot Vrydag 6
Oktober. Die kursus behels 2 ure per dag vir die 5 dae - in klein groepies. Tye sal met groepe ooreengekom word. Volledige
opsommings, aantekeninge en oefeninge word verskaf wat leerders tuis moet voltooi. Vir goeie resultate is dit baie belangrik dat
leerders hul volle samewerking in dié verband gee. Vir verdere navrae en kostes kan mev Elsie Oosthuizen by 0224873027 of
0823786830 gekontak word. Plekke moet voor of op Donderdag 21 September by mev Oosthuizen bespreek word.

Loslitdag 1 September
10 Augustus 2017
Loslitdag op 1 September vier vanjaar "Diversity with persons with disabilities". Die loslitplakkers teen R10 elk sal vanaf 22 Augustus by
mev Van der Westhuijzen (finansies) te koop aangebied word. Leerders betaal by hul registeronderwysers waar dit per klas betaal, en
plakkers uitgedeel word. Leerders hoef dus nie individueel by mev Van der Westhuijzen te gaan koop nie.

Ou vensterrame van Huis van Zyl te koop
10 Augustus 2017
Daar is ou hout vensterrame wat dekoratief gebruik kan word, van Huis van Zyl koshuis te koop.
Dit beloop R300 elk en moet by mev De Klerk by die skool betaal word voor dit in ontvangs geneem kan word. Vir enige navrae in dié
verband kan u mev De Klerk skakel.

Rugby uitslae
10 Augustus 2017
HSS vs HS Tygerberg op 5 Augustus:
O/19A verloor 8-24, O/19B wen 29-3, O/19C wen 27-7;
O/16A wen 31-17, O/16B verloor 10-36;
O/15A verloor 0-17, O/14A wen 17-14, O/14B verloor 0-36.

Netbal uitslae
10 Augustus 2017
HSS vs HS Tygerberg op 5 Augustus:
18A wen 28-27, 18B wen 24-7, 18C wen 30-2;
17A wen 18-10, 17B verloor 10-31, 16A wen 20-16, 16B wen 18-13;
15A wen 21-15, 15B wen 31-15, 15C wen 20-18;
14A wen 19-11, 14B wen 14-9, 14C wen 11-8, 14D verloor 5-8.

Hokkie uitslae
10 Augustus 2017
HSS vs HS Tygerberg op 5 Augustus:
Seuns: 16A wen 11-0
Dogters: 18A verloor 0-2, 18B wen 3-0, 16A wen 9-0, 16B wen 7-0, 16C gelyk 0-0.

Eisteddfod uitslae by mev Kreuiter asb
10 Augustus 2017
Mev Kreuiter vra dat alle Eisteddfod uitslae wat deur leerders behaal word, by haar ingehandig en gerapporteer moet word. Op hierdie
manier kan sy rekord hou sodat niemand uitgelaat en veronreg word nie. Baie dankie vir u samewerking!

Verlore goedere steeds by mev De Klerk
10 Augustus 2017
Ek het 2 oondbakke en 'n klein reghoekige bakplaat in my kantoor. Ek vermoed dit het al 'n vorige kwartaal hier agtergebly na
koekverkopings. Kom kyk asseblief indien u so iets vermis.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld 2017
10 Augustus 2017
Die volgende skoolfonds-, koshuis- en bustariewe is vir 2017 goedgekeur:
Skoolfonds: R13 000 per jaar per leerder, as volg betaalbaar:
Per kwartaal binne die eerste 2 weke van die kwartaal, of maandeliks voor die 25ste van elke maand.
Koshuislosies: R24 200 per jaar per leerder, as volg betaalbaar:
Eenmalig vir die jaar voor 31 Maart 2017 met geen korting, per kwartaal binne die eerste 2 weke van die kwartaal, of maandeliks voor
die 25ste van elke maand.
Busvervoer (Riebeekroete): R2 000 per kwartaal, of R800 per maand oor 10 maande voor die 25ste van elke maand.
Vir enige navrae kan mev Van der Westhuijzen (skoolfonds) en mev De Klerk (koshuislosies en busvervoer) by die skool gekontak word.

Skool, koshuis, bus rekeningnommers
10 Augustus 2017
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 1039827438
Koshuislosies vir seuns en dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 1039831311
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 1039829058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.
Let wel: Ons skool het ongelukkig nie kaartfasiliteite nie - u kan dus NIE enige betalings met u bankkaart kom maak nie. Slegs EFT
(elektronies), kontant of tjeks is aanvaarbaar.

KALENDER vir 10 Augustus 2017 - 17 Augustus 2017

8th Aug 2017
Drama na Montagu

10th Aug 2017
Eisteddfod fotografie

10th Aug 2017
Kooroefening 18:15-19:00
Skoolsaal

12th Aug 2017
Sportdag vs Hopefield (tuis)
HSS

12th Aug 2017
Uitnaweek

14th Aug 2017
Kooroefening 14:15-15:15
Skoolsaal
Verpligte oefening as voorbereiding vir die
Eisteddfod optrede.

14th Aug 2017
Erekleuretoekenning

14th Aug 2017
Interskole personeelfunksie 19:00
OLOK-saal

15th Aug 2017
Sing songs aand
OLOK-saal

15th Aug 2017
SGOS vergadering
14:15

16th Aug 2017
Interskole kultuuraand 18:30 (tuis)
16th Aug 2017
Joe Black besoek
HSS
07:30-09:00

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
Interskole program 2017
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_598c22f605c08532022897.pdf
HSS vs Hopefield program 12Aug17 (tuis)
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_598855e2c4660499822348.pdf
Augustus 04 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5982fdc5bb190286090511.pdf
GALERY Bygevoeg op die galery in die afeglope 7 dae. Klik op 'n beeld om 'n hoë resolusie weergawe te laai
Presteerders 2017

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.
Hoërskool Swartland

Malmesbury Advertising