Hoërskool Swartland 1 November 2018

Nuusbrief vir 1 November 2018
Hoërskool Swartland

NUUS

Uit die skoolhoof se kantoor
1 November 2018
Ons nader nou vinnig die eksamen. Leerders moet skouer aan die wiel sit om hul akademie op datum te kry en te begin om voor te
berei vir die eksamen. Geen bloktyd mag aan leerders toegestaan word nie, skoolbywoning is steeds elke dag verpligtend. Na afloop
van die eksamen sal 'n program met sekere aktiwiteite gevolg word wat leerders ook moet bywoon.
Baie sterkte aan al ons matrieks, asook ons ander leerders met hierdie belangrike eksamen!

Prysuitdeling foto's
1 November 2018
Die proewe van die prysuitdelingfoto's wat deur mnr Cor Cronje geneem is, is by mev De Klerk se kantoor. U kan dit kom besigtig,
bestel en betaal. Die Jumbo-grootte beloop R15 elk, die A5-vergroting is R25 elk, en die A4-vergroting is R35 elk.

Gr 10-ouers
1 November 2018
Al die graad 10-ouers word herinner aan die MATRIEKAFSKEID 2019 vergadering wat op Maandag, 5 November in die biblioteek van die
skool gehou sal word. Die vergadering sal om 17:30 begin. Tydens die vergadering sal 'n graad 11-matriekafskeidkomitee (vir 2019)
gekies word, vanjaar se voorsitter, Jolita du Bois sal 'n paar insette lewer, en daar sal uitsluitsel gekry word oor 'n venue vir die
matriekafskeid van volgende jaar.
Ons hoop om u by die vergadering te sien.

Klerebanktye
1 November 2018
Die normale dae en tye wat ons klerebank oop is, is Maandae, Woensdae en Vrydae 09:30 - 14:30.
Let asseblief egter op die volgende verandering in die tye:
Vanaf 5 November steeds dieselfde dae, maar 09:00 - 14:00
12 Desember (skool sluit): 09:00 - 13:00
Dan eers weer 7 en 8 Januarie 2019: 09:00 - 13:00
Indien u bewus is van nuwe leerders wat in 2019 by ons sal aansluit, sal ons dit waardeer indien u dit so aan hulle sal oordra.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2019
1 November 2018
By die begrotingsvergadering wat vir ouers op 24 Oktober 2018 gehou is, is die volgende tariewe vir 2019 voorgestel, goedgekeur en
aanvaar en is bindend op alle ouers van ons skool:
Skoolfonds: R16 300 per jaar per leerder. Indien die volle bedrag vir die jaar voor of op 28 Februarie 2019 betaal word, sal dit R15 400
beloop (R900 afslag).
Koshuislosies: R27 700 per jaar per leerder. Geen subsidie of afslag is op koshuislosies van toepassing nie.
Busvervoergeld bly tans onveranderd op R8000 per jaar per leerder vir die vol roete. Enige verandering sal aan die betrokke ouers
deurgegee word.
Baie dankie aan die handjievol betrokke ouers wat die begrotingsvergadering bygewoon het. U teenwoordigheid is waardeer.

Finansies: Skoolfonds
1 November 2018
U sal van nou af meer gereeld skoolfondsstate ontvang om u te herinner aan die uitstaande skoolfonds vir 2018 wat voor 30 November
2018 ten volle vereffen moet wees.
Die state wat u nou ontvang het, is gerekonsilieer tot 30 September. Geen direkte deposito's by die bank of EFT's sal hierop verskyn
nie, Dit sal ná die ontvangs van die Oktober-bankstate gerekonsilieer word.
Sommige uitstaande saldo's na die 30 September rekonsiliasie is meer as 'n kwartaal se paaiement. Tref asseblief reëlings dat dit teen
die sperdatum ten volle betaal word om oorhandiging aan die prokureur te voorkom.
Weereens 'n groot dankie aan ouers wie gereeld hul verpligting teenoor die skool en ons kinders nakom.

Finansies: Koshuislosies en busvervoer
1 November 2018
Let wel: Alle gelde van 2018 moet voor of op 30 November 2018 verefffen wees tensy u alreeds vooraf 'n reëling met die finanskomitee
getref het. Leerders wie se losiesgeld en busgeld van 2018 nie ten volle vereffen is teen die sperdatum nie, sal nie in 2019 toegelaat
word om weer van koshuisakkommodasie of busvervoer gebruik te maak nie. Baie dankie vir almal wat so getrou hierdie verpligting
teenoor ons kinders nakom.

Stap prestasies
1 November 2018
Twee van ons atlete het by die SA-Stapkampioenskappe by die Groenpuntstadion as volg presteer:
Cara Bester (D17) - 4de plek
Tiaano Walters (S15) - 5de plek. Baie geluk aan hierdie leerders!

Prestasie in moderne danse
1 November 2018
Corli de Clercq het vir haar moderne danse eksamen 'n uitstekende 85% (Lof) behaal. Baie geluk, Corli!

Matriekafskeid DVD
1 November 2018
Daar is nog geleentheid vir leerders om 'n matriekafskeid DVD @ R70 by mev P van der Westhuijzen by die finanskantoor te bestel.
Plaas net die korrekte bedrag geld in 'n koevert met jou naam en kontaknommer voorop, en handig so in. Die laaste datum vir
bestellings is 5 November 2018.

Krieket O/19 uitslae
1 November 2018
HSS O/19A vs Wesbank Sekondêr op 24 Oktober 2018:
HSS kolf eerste en behaal 163 lopies vir 1 paaltjie plat na 20 boulbeurte.
Stian Agenbag teken 96 lopies n.u.n. aan, en André Pienaar teken 44 lopies n.u.n. aan.
Wesbank teken 122 lopies almal uit aan na 17 boulbeurte.
André Pienaar neem 4 paaltjies vir 31 lopies in 3 beurte. HSS wen die wedstryd met 41 lopies.
HSS O/19B vs HS Buren op 23 Oktober 2018:
HSS kolf eerste en teken 124 lopies vir 7 paaltjies plat aan na 20 boulbeurte.
HSS Buren word beperk tot 119 lopies vir 9 paaltjies plat na 20 boulbeurte.
HSS wen die wedstryd met 5 lopies.

Krieket O/15A uitslae
1 November 2018
HSS vs HS De Villiers Graaff op 27 Oktober 2018:
Swartland haal De Villiers Graaff uit vir 37 lopies na 22 boulbeurte.
André Pienaar neem 6 paaltjies vir 7 lopies in 8 boulbeurte.
Swartland teken die vereiste 38 lopies aan sonder verlies van 'n paaltjie na 8 boulbeurte.
Wiaan van Reenen teken 27 lopies aan n.u.n. Swartland wen dus met 10 paaltjies.

Krieket O/15B uitslae
1 November 2018
HSS vs Wesbank sekondêr se O/15A-span op 24 Oktober 2018.
Swartland kolf eerste en teken 86/7 in hul toegelate 20 boulbeurte aan.
Lincoln Swarts behaal 40 lopies n.u.n. Wesbank behaal die vereiste 87 lopies met 2 paaltjies plat na 18 boulbeurte. Swartland verloor
met 8 paaltjies.

Skoolfonds, koshuislosies en busgeld: 2018
1 November 2018
Skoolfonds: R14 900 per jaar per leerder.
Per kwartaal: R3 725 per kwartaal, betaal binne die eerste 2 weke van elke kwartaal;
Maandeliks: R1 490 per maand oor 10 maande, betaal voor die 25ste van elke maand.
Koshuislosies: R25 600 per jaar per leerder, per kwartaal: R6 400; maandeliks: R2 560 per maand oor 10 maande.
Busvervoer: R2 000 per kwartaal of R800 per maand oor 10 maande.
Vir enige navrae kan mev Van der Westhuijzen (skoolfonds) en mev De Klerk (koshuislosies en busgeld) by die skool gekontak word.

Skool, koshuise, bus, rekening nommers
1 November 2018
Skoolfonds: (Navrae: Mev P van der Westhuijzen)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland, NEDBANK Malmesbury,takkode 154605, rekeningnommer 103 982 7438
Koshuislosies vir dogters: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Zyl, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 1311
Koshuislosies vir seuns: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Huis van Imhoff, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 983 0463
Busvervoer na en van Riebeek: (Navrae: Mev D de Klerk)
Rekeningnaam: Hoërskool Swartland busdiens, NEDBANK Malmesbury, takkode 154605, rekeningnommer 103 982 9058
By die verwysing moet u asb u kind se leerdernommer (skoolfonds) OF naam en van volledig intik.

KALENDER vir 1 November 2018 - 8 November 2018

1st November 2018
Ons matrieks skryf Ekonomie
vraestel 1

2nd November 2018
Ons matrieks skryf Fis. Wet. Fisika
2nd November 2018
Koshuiskomitee vergader 13:00

3rd November 2018
Krieket O/19A (tuis)
vs Weston

3rd November 2018
Krieket O/15A (weg)
vs HJS

5th November 2018
OOV Stigtingsvergadering
17:30 by die FS-sportsentrum

5th November 2018
Ons matrieks skryf RTT Teorie

5th November 2018
Ons matrieks skryf Fis. Wet.
Chemie

5th November 2018
Finansies vergader 18:00

5th November 2018
Gr 8-11 eksamen begin

6th November 2018
Ons matrieks skryf Ekonomie
vraestel 2

7th November 2018
Tennis 2de S en D vs Curro
Langebaan (weg)

8th November 2018
Ons matrieks skryf Engels vraestel
2

8th November 2018
Netheid inspeksie

HULPBRONNE bygevoeg in die afgelope 7 dae
Oktober 26 Nuusbrief
http://downloads.d6communicator.com//downloads/resources/245_resource_5bd199c169155877101693.pdf

Wil jy die nuus kry soos dit gebeur? Kliek hier om die lessenaar kommunikeerder af te laai.

Hoërskool Swartland

Malmesbury Advertising