Selfaangestelde karwagte problematies

Die afgelope jaar het ons in Malmesbury opgelet dat die aantal selfaangestelde karwagte weer vermeerder het. Die bree publiek kan sekerlik getuig oor die onbeskofte optrede van hierdie wagte grotendeels in Hillstraat voor Checkers asook by die poskantoor. In sommige gevalle was vrouens gedreig met messe ; voertuie word beskadig en breek daar gereeld gevegte uit tussen die wagte.
Hierdie wagte se optrede en manier van werk het so frustrerend op die algemene publiek begin word,dat ons n plan moes maak. Die Swartland Verkeers-en Wetstoepassingsafdeling saam met die SAPD, Justisie en die Landdroskantoor het begin planne maak om die probleem aan te spreek.

Die Wetstoepassers het begin om die selfaangestelde karwagte boetes vir die oortreding van die bywette te gee wat hulle uiteraard ook nie betaal het nie. Volgens die regsproses is lasbriewe toe uitgereik en is van die karwagte gearresteer om voor die hof te verskyn. Die landdroste het dan voortgegaan om die karwagte te straf met gemeenskapsdiens. Net in Februarie 2015 was 35 lasbriewe uitgevoer en 3 karwagte(gereelde moeilikheidmakers) was gevonnis om gemeenskapsdiens by die verkeerskantore te verrig.

Om die probleem verder te help verlig is die wetstoepassings kiosk met beamptes gedurende besigheidsure in Hillstraat (voor Pepstores) aangebring om sigbaarheid te verhoog.

Die wetstoepassingsinstansies (verkeer,SAPS, Hof ) wil hiermee ook die publiek vriendelik vra om nie kos en geld aan hierdie karwagte te gee nie. Al klink dit ook hoe onmenslik veroorsaak die kos en geld gee dat dit baie lekker en gerieflik is om in die dorp rond te dwaal en te bedel en dit dan nie nodig is om n werk te soek of om ordentlik te leef nie. Ons maak dit dan so gerieflik dat al meer verkies om in die dorp rond te dwaal en parkeerplek aan te wys omdat hul genoeg kos en geld ontvang -- die geld gaan in die meeste gevalle net om drank te koop.

Daar is ander opsies vir hierdie haweloses soos die Nagskuiling. Indien u wel iets wil gee of bydra kan u dit doen aan die Nagskuiling.

Swartland Munisipaliteit wil hiermee die publiek inlig dat ons werklik waar hard probeer om in samewerking met ander rolspelers soos die Sakekamer en staatsdepartemente gereeld na oplossings soek.

Philip Humphreys
Direkteur Beskermingsdienste
Swartland Munisipaliteit

Malmesbury Advertising