Padlangs na Positiewe Deelnemende Ouerskap

Die NG Kerk Moedergemeente bied ‘n ouerskapkurses aan op Dinsdae aande van 19H00 tot 21H00 by die Kerksentrum langs Pick & Pay. Die aanbieders is Dss Friedrich & Lindi Claassen en hul nooi alle ouers uit: Voornemende ouers, ouers met klein kindertjies, ouers met tieners en enkelouers.

Ouers word toegerus met gereedskap om hulle te help om ‘n veilige ruimte te skep waar elkeen in die gesin die geleentheid kry om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel. Die einddoel is ‘n plek waar almal in die gesin gelukkig en tevrede is.

Die eerste van 7 sessies begin Dinsdag 5 Maart en enigeen is welkom. As ouerpare dit graag wil bywoon,maar het ‘n probleem met iemand om na hul kinders om te sien,kan ‘n plan gemaak word om almal te akkomodeer.

Die koste beloop R150 per paar en dit sluit materiaal in.

Vir verdere navrae of bespreking skakel 022 482 2411

Malmesbury Advertising