Relay for Life Malmesbury Featured

01-cansa-relay-for-life-bewusmaking-image-03

Dit is sowaar 2012! Die jaar lê  nuut  voor ons met splinter nuwe uitdagings. Die RFL komitee vir 2012 is hard aan die werk om weer die unieke KANSA deurnag funksie te beplan, maar ons besef heelhartig dat die funksie geen sukses sal wees sonder  gemeenskapsbetrokkenheid en span registrasies nie.  
Wat dit behels

Relay For Life is ’n oornag byeenkoms wat uit spanne van 10 tot 15 persone bestaan wat tot 24 uur rondom ‘n baan hardloop of stap.  Ten minste een lid van die span moet te alle tye gedurende die byeenkoms op die baan wees.   Heelwat tyd word deurgebring deur na musiek te luister, te kampeer, deel te neem aan ‘n verskeidenheid aktiwiteite – gesins- en kanker-bewusmakingsaktiwiteite; maar die beste nog, die genot om tyd met vriende, familie, bure en medewerkers deur te bring.

Dit herdenk oorlewendes, befonds navorsing en kankeropvoeding, inspireer die publiek om betrokke te raak by die Kankervereniging se pogings tot voorspraak en bewusmaking, en maak belangrike dienste moontlik vir pasiënte en hulle families.  Geld word primêr ingesamel deur middel van 'n span se registrasiefooie, span- en individuele fondsinsameling,  stalletjies en luminaria verkope.  Trudy Schwenk  – 082 8148524  of  022 482-3572 vir luminaria sakkies @ R10 per sakkie.

"Die woorde jy het kanker”  laat voel mense gewoonlik geskok, buite beheer en hopeloos. KANSA ondersteun hulle en hulle geliefdes deur na hulle behoeftes om te sien wanneer hulle dit die nodigste het, “sê Sue Janse van Rensburg”,  KANSA se HUB en langtermyn kanker oorwinnaar.

Sy voeg by, "Meer as 100 000 Suid-Afrikaners word jaarliks deur kanker geraak”.   KANSA, wat een van die voorste kanker beheer organisasies in Suidelike Afrika is, befonds kankernavorsing, maak voorspraak vir beter kanker beheermaatreëls en lig die publiek in omtrent die belangrikheid van voorkoming en opsporing om die impak daarvan op gemeenskappe te verminder.
RFL Malmesbury  is een van 103 Relays wat gedurende 2012 landwyd plaasvind om weer KANSA dienste te bemark  en om ons oorwinnaars te vereer.

Ons wil weer so maak in 2012, maar het u ondersteuning nodig!
RFL Malmesbury vind plaas op 17 & 18 Maart  2012 by Hoërskool Swartland (A-veld) en begin die middag om 18:00.  ‘n Klompie spanne het reeds geregistreer.  Daar is plek vir 65 spanne.  Span registrasies beloop R400 per span (10 tot 15 lede).   Alle spanne moet met ‘n spannaam en spankaptein registreer.  Spankaptein aande is verpligtend vir spankapteins.  Hier word addisionele fondse inbetaal.   Spankapteins kry belangrike inligting om oor te dra aan sy spanlede wat die Relay gaan bywoon.

Hier is die oorblywende spankaptein aande vir 2012:
Donderdag:   26 Januarie 2012  -  KANSA kantoor om 19:00
Donderdag:   09 Februarie 2012  -  KANSA kantoor om 19:00
Donderdag:   23 Februarie 2012  -  KANSA kantoor om 19:00
Donderdag:   01 Maart  2012  -  KANSA kantoor om 19:00
Donderdag:   08 Maart  2012  -  KANSA kantoor om 19:.00

Span registrasies word hanteer deur  Hester Smit (KANSA kantoor) by 022 482-1111 of 073 509 9221 / Herman Aucamp- RFLL voorsitter – 083 519 9575.

Hou asb. die pers en ander kennisgewings dop.
Groetnis!

Hester Smit ( 022 48 21111)                                         
(nms)  KANSA RELAY FOR LIFE KOMITEE

Malmesbury Advertising