Church

Is daar so iets soos 'n spook (1)

  IIs AAR SO IETS SOOS ‘N SPOOK? (1) Hos. 4:6 – “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis.” In die alledaagse omgang met mense en in ons…

Laat die Here jou verhoog

LAAT DIE HERE JOU VERHOOG Ps. 37:34 – “Wag op die Here (Hou aan om op die Here te vertrou.) en Hy sal jou verhoog.” Die Verhaal Van Hamman en…

Die leweis n siklus

DIE LEWE IS ‘N SIKLUS Gen. 3:19 – “Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.”  Die lewe is ‘n siklus of kringloop. Dit begin met: Die geboorte…

Swaar tye en sterk mense (6)

 SWAAR TYE EN STERK MENSE (6) Jes. 43:2 – “As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere—hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy…

Swaar tye en sterk mense (5)

SWAAR TYE EN STERK MENSE (5) Jes. 43:2 – “As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere—hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy…

Swaar tye en sterk mense (4)

SWAAR TYE EN STERK MENSE (4) Jes. 43:2 – “As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere—hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy…

Swaar tye en sterk mense (3)

SWAAR TYE EN STERK MENSE (3) Jes. 43:1- “Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: (Hier word met God se volk gepraat.…

Swaar tye en sterk mense (2)

SWAAR TYE EN STERK MENSE (2) Jes. 43:1- “Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: (Hier word met God se volk gepraat.…

Swaar tye en sterk mense (1)

SWAAR TYE EN STERK MENSE (1) Jes. 43:1- “Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: (Hier word met God se volk gepraat.…

Verkwalik nie die Here nie (3)

VERKWALIK NIE DIE HERE NIE (3) Ek maak die waarneming dat gelowiges dikwels op die slegte goed fokus: • Die onverklaarbare• Die misterieuse• Die negatiewe• Die goed waarvoor ons as…