Church

AGS Viend Van God Malmesbury

SONDAG 25 AUGUSTUS 2019 OGGENDDIENS 09:30 AGS Viend Van God MalmesburyPrediker: Past. Nico BuysTitel: Dien Mekaar AANDDIENS 18:00Prediker: Past. Piet SmitTitel: DiensbaarheidALMAL HARTLIK WELKOM!073 447 2902        …

Leef vir iets groter as jouself (1)

LEEF VIR IETS GROTER AS JOUSELF (1) “Geen mens kan gelukkig wees as jy net vir jouself lewe nie. Die enigste blywende geluk lê daarin om jouself te verloor in…

Hulle werk vir jou

HULLE WERK VÍR JOU Daar is baie wonderlike dinge in die geestelike lewe vir die kind van God. Lofprysing, die aanvoelbare salwing of teenwoordigheid van die Here in ons dienste.…

Nog 'n getuienis

NOG ‘N GETUIENIS(Jacques Swart) Ek wil ook graag my getuienis deel, want ek weet soveel mense het nodig om te hoor watse amazing God ons dien. Ek was 5 jaar…

Strikke stel vir ander (2)

STRIKKE STEL VIR ANDER (2) Ps. 141:10 – “Laat die goddelose in hulle vangkuile val, almal saam, terwyl ék verbygaan!” DANIËL Laat iemand net goed presteer en uitstyg onder sy…

Strikke stel vir ander (1)

STRIKKE STEL VIR ANDER (1) Ps. 141:9 – “Bewaar my vir die mag van die vangnet van die wat vir my strikke stel, en vir die strikke van die werkers…

Standhou en volhou

STANDHOU EN VOLHOU Ester 3:4 “En toe hulle hom dit elke dag sê, en hy nie na hulle luister nie, het hulle dit aan Haman meegedeel om te sien of…

Kritiek maak ons nie siek (2)

KRITIEK MAAK ONS NIE SIEK (2) Spr. 15:5 –die  sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die tergwysing ag gee, word wys.” Die Persoon Wat Jou Wil…

Kritiek maak ons nie siek (1)

KriITIEK MAAK ONS NIE SIEK (1) Spr. 15:5 – “Die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die tergwysing ag gee, word wys.” Ek weet net…

Josef (1)

JOSEF (1)(Roza Combrink) Josef, seun van Jakob, het sy pa se kleinvee opgepas;saam met sy broers wat vreeslik jaloers op hom was.Jakob was vir die seun uitsonderlik liefen dit het…