Church

Strikke stel vir ander (1)

STRIKKE STEL VIR ANDER (1) Ps. 141:9 – “Bewaar my vir die mag van die vangnet van die wat vir my strikke stel, en vir die strikke van die werkers…

Standhou en volhou

STANDHOU EN VOLHOU Ester 3:4 “En toe hulle hom dit elke dag sê, en hy nie na hulle luister nie, het hulle dit aan Haman meegedeel om te sien of…

Kritiek maak ons nie siek (2)

KRITIEK MAAK ONS NIE SIEK (2) Spr. 15:5 –die  sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die tergwysing ag gee, word wys.” Die Persoon Wat Jou Wil…

Kritiek maak ons nie siek (1)

KriITIEK MAAK ONS NIE SIEK (1) Spr. 15:5 – “Die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die tergwysing ag gee, word wys.” Ek weet net…

Josef (1)

JOSEF (1)(Roza Combrink) Josef, seun van Jakob, het sy pa se kleinvee opgepas;saam met sy broers wat vreeslik jaloers op hom was.Jakob was vir die seun uitsonderlik liefen dit het…

Die pinksterseën en reë

DIE PINKSTERSEËN EN REËN Hos. 6:3 – “En Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei.” Daar is nie ‘n manier om…

Is daar so iets soos 'n spook (5)

IS DAAR SO IETS SOOS ‘N SPOOK? (3) Hos. 4:6 – “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis.” Nog ‘n bewys uit die Skrif dat daar geen kommunikasie…

Is daar so iets soos 'n spook (4)

IS DAAR SO IETS SOOS ‘N SPOOK? (4) Hos. 4:6 – “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis.” Luk. 24:39 – “Kyk na my hande en my voete,…

Is daar so iets soos 'n spook (3)

IS DAAR SO IETS SOOS ‘N SPOOK? (2) Hos. 4:6 – “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis.” Daar is talle getuienisse van mense wat die verskyning gesien…

Is daar so iets soos 'n spook (2)

IS DAAR SO IETS SOOS ‘N SPOOK? (2) Hos. 4:6 – “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis.” Daar is talle getuienisse van mense wat die verskyning gesien…