Church

WaarheeN (2)

WAARHEEN? (2) Te wees soos Jesus, Te wees soos Hy. Ek verlang te wees soos Hy. So rein en heilig, So sag en ned’rig. Ek verlang te wees soos Hy.…

WAARHEEN (!)

WAARHEEN? (1) Waarheen is die Here met ons lewens as Sy kinders op pad? Wat is God se einddoel met ons lewens hier op aarde? Die antwoord: Jesus gelykvormigheid! Baie…

DIE BOODSKAP VAN DR. WOUTER BASSON

DIE BOODSKAP VAN DR. WOUTER BASSON ‘n Tyd gelede moes ek ‘n boodskappie bring by ‘n groot aand geleentheid van Kaap Agri. My gedagte was om net die boodskappie te…

Vyande (2)

VYANDE (2) Ek hou van wat Abraham Lincoln gesê het: “Hoe wis ‘n mens jou vyande uit? Deur van hulle vriende te maak.” In 2 Kon. hoofstuk 6 is ‘n…

Vyande (1)

VYANDE (1) Kan en mag ‘n kind van God vyande hê? Ja, ongelukkig het die kind van God ook vyande. Spr. 16:7 – “As die HERE behae het in die…

Tweehonderd persent vas

TWEEHONDERDPERSENT VAS Klaag. 3:54 – “Water het oor my hoof gestroom, ek het gesê: Dit is klaar met my!” Efes. 3:20 – “En aan Hom wat mag het om te…

Verslaap en laat, maar dit maak nie saak

VERSLAAP EN LAAT, MAAR DIT MAAK NIE SAAK KERK STANDAARD Wat maak jy as jy verslaap het vir kerk op ‘n Sondag? Die wekker het nie afgegaan nie – slaap…

Getuienisse : Voorsiening van werk

GETUIENISSE: VOORSIENING VAN WERK ‘n Man verloor sy werk. Dis vreeslik! Iemand wat dit nog nie beleef het nie, kan regtig nie weet hoe dit moet voel nie. Sy vrou…

Palmboom Christene

PALMBOOM CHRISTENE Ps. 92:13 – “Die regverdige sal groei soos ‘n palmboom.” Oom Jan Kruger van Vanrhynsdorp het eendag met sy leer teen een van die dadelpalms in sy erf…

Die oliefilter

DIE OLIEFILTER Nah. 1:7 – “Die HERE is goed, ‘n toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil.” Die ander Saterdag was dit weer…