Wense en begeertes in die Here (1)

 GENADE-MENS OF PRESTEER-MENS? (1)

1 Kor. 15:10 – “Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.”

Ek gesels met jou oor twee soorte mense: ‘n Genade-mens en ‘n presteer-mens.

GENADE-MENS

Dis die mens wat ervaar het wat Efe. 2:8, 9 sê:

  • Efe. 2:8 – “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;”
  • Efe. 2:9 – “nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.”

Dis die mens wat vergifnis by God ervaar het en vryspraak van sy sonde.

Maar alvorens hy dit kon beleef het, het hy eers onder die besef van Sy sonde voor God gekom: “Ek is ‘n verlore sondaar. Ek verdien om verlore of hel toe te gaan! Ja, ek ís ook op pad na die verdoemenis!”

Maar dan kom God en Hy red daardie persoon uit genade. Die Here bied hom ‘n vry geskenk aan asof op ‘n skinkbord en al wat die persoon moet doen is om dit net te neem.

Dis die mens wat besef: Alles wat ek het, en alles wat ek is, en alles wat ek ooit sal wees, is maar net die Here se genade. God se onverdiende guns. Soos die bedelaar wat daar by die dorp se poskantoor op die hoek van die straat sit en bedel. Hy kan op niks aanspraak maak nie. Hy’t nie vir iets gewerk nie, maar hy ontvang wat mense daar vir hom ingooi. Hy’t nie betaal nie, maar hy ontvang! Hy het dit nie verdien nie, maar hy ontvang.

Soos ‘n moordenaar wat ter dood veroordeel is. Maar dan kom die staatshoof van die land op ‘n goeie dag en begenadig hom en hy ontvang vryspraak en word vrygelaat.

GEBED

Hemelse Vader, maak tog aan my duidelik, so duidelik soos die helder son wat daar buitekant skyn, wat is genade. Wat is U genade vir ‘n sondaar in Christus. Wat is dit om vergifnis en vryspraak te ontvang, op grond van geloof in Christus se kruis dood vir my. Ek bid dit in Jesus se Naam. Amen!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.