Wees sensitief vir die Heilige Gees

02-god-van-baie-kanseWEES SENSITIEF VIR DIE HEILIGE GEES
Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan is aan ons elkeen goed bekend (Luk. 10:25-37). Die man wat deur rowers aangerand en beroof is en dan agtergelaat word waar hy beseer en verswak op die grond lê –

hulpbehoewend en weerloos -  ‘n teiken vir verdere uitbuiting. Drie mense kom dan verby en elkeen se reaksie spreek ons aan.

Daar is drie soorte ingesteldhede waarmee mens deur die lewe kan gaan:

AFLEIBAAR

Ons weet dat vele kinders vandag ‘n gebrek het wat genoem word afleibaarheid sindroom. Hierdie kinders, kan selfs hoog intelligent wees, maar die geringste dingetjie trek hulle gedagtes weg, sodat hulle dit baie moeilik vind om te konsentreer op dit wat hulle veronderstel is om op te fokus.

Talle mense gaan ook so deur die lewe. Hulle vorder net nie op die geestelik pad nie, want te veel dinge trek hulle aandag af. Hulle raak betrokke in te veel dinge waarvoor God hulle nooit geroep het nie. Hulle wil te veel dinge gelyk doen. Ek is oortuig, geen enkele mens is geroep om almal te help en alles denkbaar te probeer aanpak nie. Mens kan nie man alleen die hele dorp of land of wêreld se probleme probeer reg maak nie. Jy sal beswyk.

Toe Jesus na die vlees op aarde was, het Hy ook nie alles vir almal gedoen nie – na die vlees is dit net onmoontlik. Dit lyk my daar was hulle wat Hy móés help en by uitkom. By die bad van Bestesda (Joh. 5:1-15) het hy nie almal genees nie, maar daardie één spesifieke geval het Sy aandag getrek.

TONNEL VISIE

In kontras met die vorige groep, is daar hulle wat deur die lewe gaan met tonnel visie. Dis asof niks en niemand vir hulle bestaan nie. Hulle sien en hoor nie die nood van ander om hulle nie. Dit gaan net oor hulleself en hoe hulle hulself kan verryk en bevoordeel.

Soos die priester en die Leviet in Sy gelykenis van die barmhartige Samaritaan; hulle sien die stomme man daar lê, maar dis asof dit hulle nie raak nie. Jesus wil verseker ook nie hê, dat ons só deur die lewe moet gaan nie.

SENSITIEF VIR DIE HEILIGE GEES

Maar daar is diegene wat spesifiek oor my en jou pad kom wat die Here wil hê dat ons moet help en in wie se lewens ons betrokke moet raak. Hy sal jou hart week en sag maak deur die roering van die Heilige Gees as hulle kom aanklop vir ‘n broodjie, vir ‘n petrol geldjie of iets anders kom vra. Wees sensitief vir die leiding van die Heilige Gees en reageer daarop – dis altyd reg.

Piet Smit 
073 447 2902
(K) 022-4872200
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar. Besoek AGS Corpus Christi Malmesbury op Facebook by http://www.facebook.com/group.php?gid=45835613272

Malmesbury Advertising