Wees 'n drie-derdes aanbidder (1)

WEES ‘N DRIE-DERDES AANBIDDER (1)

Die Mens Is ‘N Drie Ledigheid

Dit word vandag algemeen aanvaar dat die mens bestaan uit ‘n gees, siel en ‘n liggaam. Die sinnetjie uit die Opvoedkunde handboek op Onderwyskollege kom so duidelik by my op: Onderskeibaar, dog onskeibaar.

• Die liggaam is die gedeelte wat ons kan sien en aanraak.
• Die siel bevat die intellek, emosie en die wil van die mens.
• Die gees, word heel dikwels in die Bybel ook die hart van die mens genoem en beskou ons as die gedeelte wat religieus (godsdiens) vatbaar is. Die gedeelte wat wederbaar kan word deur God se Gees en waar God met ons praat.

Al drie dele moet God aanbid.

Een-derde Aanbidders

Die Here Jesus het na die Fariseërs en ‘n groot gedeelte van die Jode van destyds verwys toe Hy gesê het (Mat. 15:8): “Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van my af.” Die mond is aan die brand maar die hart is yskoud. So, in hulle geval het net een-derde van hulle menswees die Here aanbid nl. die liggaam.

Dis selfs moontlik dat mense kan dans en spring en te kere gaan ... maar ook niks meer nie ... Nét die liggaam aanbid. Maar wat van die res? Deesdae is dit nie meer snaaks om op televisie dienste te sien waar die ligte flikker en almal spring en dit lyk baie indrukwekkend, want een-derde van hulle menswees is duidelik besig om die Here te aanbid, máár wat van die ander gedeeltes van die mens, nl. die siel en die gees? ‘n Mens sal nie weet nie, net God wat die binnekant ken, sal weet. So laat ons nie sommer goedsmoeds veroordeel nie. Ten minste is een-derde van die liggaam besig om te aanbid.

Siel

Dan is daar hulle wat op die mees emosionele wyse God aanbid. Dit gil en skreeu en huil en die trane loop en die stemtoon sny deur murg en been. Indien eg, is dit reg!

Gees

Dan is daar ook hulle wat meen dat daar moenie hande opgehef word nie. Die liggaam mag nie gebruik word om God te aanbid nie. Dit moet saggies gaan. Net die gees moet God aanbid.

 

Maria

Maria, die moeder van Jesus, glo ek was ‘n drie-derdes aanbidder. In vervoering het Sy God aanbid by die aanhoor van die woorde van Elisabet en moontlik haar hande na die hemel uitgebrei:

• Luk. 1:46, 47–“En Maria het gesê: My siel maak die Here groot,“ en my gees is verheug in God, my Saligmaker;”

Malmesbury Advertising