Watter soort vriend is jy ? (4)

WATTER SOORT VRIEND IS JY? (4)

Job 6:14 – “Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.”

Ons sal voorwaar moet leer hoe om ander by te staan in hulle emosionele nood en behoefte aan ondersteuning in ‘n tyd van krisis. Die natuurlike mens het ‘n onvermoë om ander emosioneel by te staan. Ons word nie gebore met die vermoë of vaardigheid om ander by te staan nie. Veral mans skram weg en is sku as dit by die emosionele dinge van die lewe kom.

Meeste mense is in die wêreld soos die vriende van Job. Geen wonder dat dit ‘n spreekwoord geword het om te sê dat mense wat swak troos aanbied, is ‘n klomp Jobstroosters. Selfs Christene is nie outomaties die ideale troosters nie. Maar dis ‘n kuns wat ons as die Here se werkers eenvoudig móét aanleer.

HOE TROOS ONS NIE

• Jy sak nie op ‘n mens toe met ‘n klomp teologie wat in ‘n oomblik van swakheid ‘n onbesonne daad gepleeg het en hou jouself so vroom asof jy die volmaaktheid self is en die stomme slagoffer die verpersoonliking is van boosheid.
• Jy filosofeer nie oor ‘n ander se toestand soos Élifas, Bildad en Sofar, die drie vriende van Job vir ongeveerd 30 hoofstukke gedoen het nie. Ons stomme maatjie in selfverwyt en wat verwerping ervaar, het nie dan dit nodig nie. Hy kan niks daarmee doen nie. Sal jy daarvan hou dat ander allerhande slimmighede uitspreek as jou kindjie met ‘n afwyking gebore is?
• Jy stry nie met ‘n slagoffer van verkragting nie.
• Jy skel hom nie uit nie. Met slegsê help jy hom nie vorentoe nie maar liewer ‘n paar tree agteruit.
• Jy argumenteer nie met ‘n vigs geval nie.
• Om fout te vind met ‘n mens wat hartseer is en smag na ‘n bietjie warmte en aanvaarding, is so goed soos om iemand se lugtoevoer af te sny. Die foutvinderigheid van Job se vriende het later gemaak dat hy gewens het, dat hy liewer dood gebore was. Job 10:18 – “Waarom tog het U my uit die moederskoot laat uitgaan? Ek moes gesterf het sonder dat ‘n oog my gesien het.”
• ‘n Depressie lyer het nie beskuldigings nodig nie. In Job. 11: 5 sê Sofar: “Maar, ag, as Gód maar wou spreek en sy lippe open teen jou!” Maar op die ou end het God nie teen Job nie, maar teen die vriende gespreek. Job 42:7 - “Want julle het nie reg van My gespreek soos my kneg Job nie.”
• Jy speel ook nie regter nie.
• Ook nie speurder of staatsaanklaer nie, deur die persoon aan ‘n ondervraging sessie bloot te stel nie.
• Dis nie ‘n tyd om verwyte rond te slinger nie. (Kyk na die opskrif bokant Job 18 in die 1933 / 1953 vertaling.)

GEBED

Here, ek wil graag ander bystaan wanneer hulle ‘n emosionele laagtepunt bereik. Leer my asb. om nie te werk te gaan soos Job se vriende nie. Amen.

Malmesbury Advertising