Watter soort vriend is jy ? (3)

WATTER SOORT VRIEND IS JY? (3)

Job 6:14 – “Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.”

MOOIWEERS VRIENDE

Na al die jare wat ek deur Job werk, was dit hierdie keer soos nuwe lig wat val op die vriende van Job. Ek betwyfel hul opregtheid in die lig van die hele boek en alles wat mens lees rondom die woordewisseling tussen Job en hulle.

Onthou Job was volgens Job 1:3 die rykste van “al die kinders van die Ooste.” (Ek skilder vir u my beskeie prentjie en u mag van my te verskil.) Vir al wat ons weet het die drie vriende; Bildad, Sofar en Elifas voordeel getrek uit die groot welvaart van Job en uit die hoë posisie wat hy in die samelewing beklee het.

My ma het so ‘n gebrabbelde rympie gehad: “Toe Jantjie veel had, was daar veel wat met hom at. Toe Jantjie niks heefd, was daar ook niemand wat hom iets geeft.” Moontlik was dit presies dieselfde wat daar plaasgevind het, waar Job in die as gesit en hy hom met ‘n potskerf gekrap het (Job 2:8).

Toe sy drie vriende met skok kennis neem, Job het alles verloor en hy verkeer in die aller verskriklikste toestand met sy hele lyf oortrek met bose swere, het hulle gekom om hom by te staan (Job 2:11). Toe hulle uiteindelik by hom kom en sien hoe lyk sy werklike toestand, sê die Woord (Job 2:12): “het hulle hul stem verhef en geween.” Ek wonder maar so by myself hoe eg was daardie geween, toe hulle besef dat hulle bron van voordeel, is daarmee heen? Vir Oosterlinge is dit die normale gebruik om geweldig te huil wanneer hulle smart ervaar. Hulle huur selfs persone wat kan saam huil by begrafnisse (Barnes kommentaar). Het hulle gehuil uit opregte meegevoel en simpatie met Job of omdat hulle voorspoed daarmee heen was ...? Hoeveel van hulle gehuil was eg en watter gedeelte was bloot aansit? Selfs al die ander uitdrukkings van rou deur die drie (Job 2:12, 13), is Oosterse gebruike en seremonies.

In die gelykenis van die verlore seun (Luk. 15) het ons presies dieselfde geval. Die jongste seun moes die “vriendskap” van al wat jongmens geniet het ... totdat sy geld opgeraak het!

Ek is sommer vies vir die drie vriende van Job! Vir soveel hoofstukke het hulle hom met woorde verbrysel (Job 19:2) en hom net al dieper in die put ingepraat! Jesus, ons Rolmodel, het nie so gemaak nie. Hy het Sy lewe vir sy vriende afgelê (Joh. 15:13)! Behoort ons nie ook dieselfde te doen nie?

GEBED

Here, dis die soort vriend wat ek wil wees - soos Jesus. Bereid om offers te bring vir my vriende. Amen.

Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising