Watter soort vriend is jy ? (2)

WATTER SOORT VRIEND IS JY? (2)

Job 6:14 – “Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.”

Nie Satan of al sy bose werke kon Job sink nie:

• Nie sy gekonkel agter sy rug by God.
• Nie die vernietiging van sy troppe vee en sy werkers.
• Nie die uitwissing van sy kinders.

Nie die feit dat selfs sy eie vrou haar rug op hom gekeer het en vir hom sê (Job 2:13: ) “Volhard jy nog in jou vroomheid? Seën (vloek) God en sterf!”

Maar sy vriende se optrede en gedrag maak dat Job knak onder die drag van aanvegtinge teen hom. Gaan lees maar weer die hele aanloop tot Job se ellende en direk daarna. Nooit en nêrens het hy geklae. Terwyl hy ‘n geweldige vermoënde man was, die rykste van “al die kinders van die Ooste” (Job 1:3) verloor hy alles in ‘n ommesientjie sodat net hy, sy vrou en 4 werkers oorgebly het. Tog was hy ‘n letterlike voorbeeld van die evangelie lied, Blink Skyn Die Dagster Helder Vir My, se vierde vers se woorde: “en met geduld dra ek elke las ...” Máár hier kom sy drie “wonderlike” vriende op wie hy vertrou het en met wie hy, kan ons aanneem vir jare al ‘n intieme pad loop. Toe hy op hulle staatmaak en ondersteuning soek, toe staan hulle kil, koud en ongenaakbaar teenoor hom. Toe trek hulle los en beskuldig hom!

DIE WONDER VAN VRIENDSKAP

Vriendskap is so wonderlik. Niemand weet wanneer dit begin nie. Dis soos druppeltjies wat ‘n bottel volmaak en op ‘n dag ontdek jy net die bottel is vol. Iemand het gesê: “Dis nie ‘n kuns om vriende te maak nie; dis ‘n kuns om vriende te bly.” Job se vriende laat my dink aan die pynlike ding wat gesê word van die kerk: “Die kerk is die enigste weermag wat sy gewondes skiet.” Wanneer iemand in ‘n werklike geveg in die oorlog gewond word dan word hy afgevoer vir mediese behandeling, maar laat iemand net in die kerk struikel en val, dan skryf die kerk hom of haar af. So dikwels draai die kerkmense die rug op hom of haar en behandel die persoon so stief dat hy of sy nie anders kan as om maar by die huis te gaan sit en in stilte ly en dan maar op die ou end aan sy of haar wonde te beswyk.

GEBED

O Here onse Here, U wat ons nie afskryf as ons struikel en val, maar U red ons net nog ‘n maal. Vergewe elke koue skouer wat ons vir ons dierbares gegee het wat langs die lewenspad geval het. Vele het die geestelike pad vaarwel geroep, maar dankie dat U hulle nie afgeskryf het nie. Help my om hulle weer te gaan opsoek en terug te bring na die kring van gelowiges. In Jesus Naam, Amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising