Watter soort vriend is jy ?

WATTER SOORT VRIEND IS JY? (1)

Job 6:14 – “Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.”

Die Satan kom stel hom ook voor die troon van God en sê dat Hy kom vanaf ‘n swerftog oor die aarde. Dan vra die Here vir hom (Job 1:8): “Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie; ‘n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.”

Maar hoor net hoe subtiel en kwaadwillig kom die sielevyand met sy klag teen die vrome Job. Job. 1:9 – “Is dit verniet dat Job God vrees? Dan rig die Satan die volgende versoek tot die Here (Job 1:11): “Strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het – waarlik, hy sal U in U aangesig seën” (beteken hier vloek). In gewone alledaagse taal: “Ek vat U ‘n weddenskap, as daar aan sy baie besittings gevat word, sal hy U nie meer so mooi dien nie. Inteendeel hy sal U vervloek!”

Die Here staan die versoek toe en die Satan trek los en die arme Job word getref met allerhande rampe:

• Sy beeste word geroof en dienaars word gedood deur invallers (Job 1:14, 15).
• Die weerlig verteer die kleinvee en die wagters (Job. 1:16).
• Die kamele word geroof en die oppassers word gedood (Job 1:17).
• En die ergste van alles; al sy kinders sterf in ‘n geweldige storm (vers 19).

Arme Job - gestroop van al sy lewende hawe en sy kinders is almal dood. Stel jou bietjie voor in Job se beklaenswaardige posisie. Die Satan het gesê as hierdie soort van goed met hom gebeur, sal hy die Here vloek. Maar wat gebeur? Job 1:20, 21 - “Toe (het) Job ... in aanbidding op die grond geval en gesê: ... die Naam van die HERE sy geloofd!“

Job 1:22 – “By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongerymds toegeskrywe nie,” Verseker, bo alle twyfel; Job slaag die eerste toets.

Maar hiermee nie tevrede nie, kom die Satan vir die tweede keer. In my eie woorde: “Kom ons maak die toets so ‘n bietjie hewiger. Trek net U hand van sy lewe af dat ek hom in sy liggaam kan aantas. Dan sal U sien hoe hy U sal vloek!” Nog ‘n keer staan God die versoek toe en Job word “met bose swere getref, “van sy voetsool tot die skedel.” (Job 2:7)

Weer slaag Job die toets en het hy God nie gevloek of met sy lippe gesondig nie. Maar toe daag die vriende (sogenaamd) op ... Hulle reaksie toe hul Job van ver aanskou, hul stilswye vir 7 dae (en later se woordewisseling) het gemaak dat ons lees (Job 3:1): “Daarna het Job sy mond oopgemaak en sy dag vervloek.” Nie sy omstandighede, maar Sy vriende sink hom!

Nou kom die Woord van die Here vandag tot my en jou en vra: Watter soort vriend is jy? Staan jy jou vriende by in die tyd van stryd of sink jy hulle?

GEBED

Here ek wil tog nie my vriende sink in ‘n tyd van nood nie, maar ek wil dan by hulle staan. Amen.

Malmesbury Advertising