Wat sal die mense sê

WAT SAL DIE MENSE SÊ

Ons is in hierdie wêreld en kan ons nooit losmaak van mense of leef asof ander nie bestaan en asof ek en jy die enigste wesens op aarde is nie. Wat ons doen en wat ons sê, raak verseker andere om ons.

Jesus het gesê (Mat 5:16): “Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.” Die Here verwag dat ons ‘n voorbeeld sal stel van Hom aan Wie ons behoort, om te leef soos Sy kinders, sodat ander deur ons voorbeeld getrek sal word na die Koninkryk van God. Dan maak dit baie saak wat die mense sal sê.

Daar is mense wat reken hulle kan maak en breek soos hulle wil en niemand het iets oor hulle handelswyse te sê nie en hoef nooit aan enige persoon ooit rekenskap te gee nie. Nee, mense sal altyd praat onder mekaar en oor mekaar en gevolglik het ons as gelowiges ‘n baie groot verantwoordelikheid om reg te leef. Rom. 14:16 – “Laat dan van die goeie wat aan julle behoort, nie kwaad gespreek word nie.”

Selfs Jesus het by geleentheid gevra (Mat. 16:13): “Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is?”

Máár wanneer dinge indruis teen die wil van God, moet ons dieselfde gesindheid handhaaf as wat ons aantref in:

• Hand. 4:19 – “Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: Of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis; (Hand. 4:20) want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie.”
• Hand. 5:29 – “En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.”

Ons oorgawe en gehoorsaamheid aan God, as gelowiges, is hoër as teenoor enige ander mens of groep of instansie. Self hoër as teenoor myself en my eie begeertes. As die wil van God van my iets eis en dit druis in teen wie ook al, dan kan ek en jy regtig sê soos die omie gesê het: “Te helle met die mense!” God kom eerste en dán die mense en wat hulle sou sê.

GEBED
Here, dis nie maklik om te moet standpunt inneem teen wat die mense sê as dit teen U wil is, maar help my om by U te staan al moet ek ook alleen staan. Ek bid dit in Jesus se Naam, amen!

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe