Vyande (2)

VYANDE (2)

Ek hou van wat Abraham Lincoln gesê het: “Hoe wis ‘n mens jou vyande uit? Deur van hulle vriende te maak.”

In 2 Kon. hoofstuk 6 is ‘n mooi voorbeeld. Die koning van Aram het telkemale aanvalle op Israel geloods, maar dan het Elísa die koning van Israel gewaarsku en het hulle voorsorgmaatreëls getref. Hieroor was die koning van Aram bekommerd, want vir hom het dit voorgekom asof dit die werk van ‘n verraaier uit sy eie geledere was. Maar sy manne sê (2 Kon. 6:12): – “Elísa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaapkamer spreek.”

Daarop stuur die koning van Aram sy manne om vir Elísa te gaan vang wat in Dotan was. Toe Elísa en sy dienskneg die môre wakker word, was Dotan omring met die perde en waens van hulle vyande. Absoluut wonderlik die woorde van Elísa aan sy verskrikte dienskneg (2 Kon. 6:16): “Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is.” Die oomblik dat Elísa bid dat die Here die oë van sy dienskneg moet open, sien hy dat die Here het dieselfde magte, maar net beter ... van vuur!

Toe die Arameërs dan nader kom na die stad om Elísa gevange te neem het hy gebid dat die Here hulle met blindheid slaan en op sy gebed, doen die Here dit. Toe sê hy vir hulle (2 Kon. 6:19): “Ek sal julle lei na die man wat julle soek.”

Ek geniet die humorsin ook in die Bybel. Sien nou hoe stap die klomp Arameërs agter Elísa aan soos die muise in die storie van “The Pipe Piper.” So lei Elisa sy vyande tot binne in die hoofstad van die Noordelike Ryk (Israel), nl. Samaria. Toe bid Elísa weer dat hulle oë geopen moet word en die Here doen dit op sy gebed. Toe die koning van Israel sien wat aan die gebeur is, skreeu hy vir Elísa (vers 21): “Moet ek verslaan.”

Kyk nou wat antwoord Elísa (2 Kon. 6:22): “U mag nie verslaan nie. Sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na hulle heer trek.” Die verhaal sluit af met hierdie woorde (vers 23): “En die bendes van die Arameërs het verder nie meer in die land van Israel gekom nie.”

Paulus praat ook van ons vyande en sê hoe ons gedrag teenoor hulle moet wees (Rom. 12:20): “As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.” Die 1983 Vertaling sê: “maak jy hom vuurrooi van skaamte.”

Moenie terug antwoord op al die valse beskuldiginge nie, bewys praktiese liefde. Rom. 12:21 – “Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.”

GEBED

Here, die voorbeelde uit U Woord is so kosbaar. Help my om net so te doen. Amen.

 Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.