Vrywilligers vir Jesus (3)

VRYWILLIGERS VIR JESUS (3)

Luk 9:23 Toe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,”

HET NIE TOESIGHOUERS NODIG NIE

Vrywilligers is soos die miere, hulle het nie toesighouers nodig nie waarvan ons lees in Spr. 6:7 – “Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie,“

Vra maar ‘n bietjie die manne van my generasie wat nog weermag gedoen het, hoe ons gejaag is tydens die basiese opleiding op die skietbaan. “Drie keer om die skietwal, vertrek!” Dan hardloop ons vanaf die driehonderd meter skietpunt om die skietwal. Agter die skietwal waar die korporaals en die luitenant ons nie kan sien nie, stap ons. Sommige ouens val sommer neer in die gras en bly daar lê om ‘n rondte te “jippo.” As ons agter die skietwal uitkom, hardloop ons weer.

Maar by God werk dit nie so nie. Hy sien ons elkgeval enige plek, enige tyd en as vrywillige volgeling van Jesus wíl ek graag Sy oë op my hé! (Sien 2 Kron. 16:9; Ps. 32:8; 1 Pet. 3:12). Want ‘n volgeling van Jesus leef voluit nét vir Hom!

In die tyd van Nehemia toe hy die vervalle mure van Jerusalem weer opgebou het, was daar nie regtig toesighouers nodig vir die wat ywerig gewerk het nie. Hulle het gewerk “vandat die rooidag uitkom totdat die sterre verskyn.” (Neh. 4:21) Die rede (Neh. 4:6): “die volk was met hulle hart in die werk.” Niemand het so ‘n sterk motiverings drang soos die van ‘n vrywilliger nie.

Toe ek op ‘n dag by my ma klae oor die Engelse dosent op Onderwys Kollege wat nie so goed kon klas gee soos die een wat ek die vorige jaar gehad het nie, was haar antwoord: “My kind, ‘n goeie student leer en presteer en kom deur, ongeag die swak dosent.” Die ywerige student het nie iemand nodig om oor sy skouer te kom loer en toesig te hou nie. Deur jou eie ywer en motivering is jy jou eie toesighouer.

LOJAAL

Jy sien, vrywilligers het eienaarskap aanvaar van die saak waarmee hulle besig is. Hoe steel ‘n mens tyd en geld van jou eie saak!?

Mense wat vir ‘n salaris werk, daag laat op vir werk. Kyk voortdurend op die horlosie om te sien wanneer is dit teetyd, middagete en looptyd. Hulle staan op hulle regte en ken die wet so goed om hulself te weerhou om tog ‘n ietsie meer te doen as wat die werkomskrywing behels. Met betaalde werkers is daar gedurig ‘n stryd, ongeag die werkomskrywing of gedragskode, want dit gaan net oor eie gewin. Dit staak en dit toi-toi en dit behoort aan vakbonde. Maar vrywilligers hoef jy nie te smeek of te vra ... Jy hoef hulle nie eens dankie te sê nie.

O, dis wonderlik en lekker om ‘n vrywilliger vir Jesus te wees!

Malmesbury Advertising