Vrywilligers vir Jesus (1)

VRYWILLIGERS VIR JESUS (1)

Luk 9:23 Toe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,”

As kinders van die Here is ons almal vrywilligers. Niemand word regtig gedwing om die Here te volg nie. Hy gee jou ‘n keuse. Jesus sê: "As iemand agter My aan wil kom ...” Jy’s nie gedwing om Hom te volg nie. Ek en jy volg Hom uit vrye keuse:

• Jy kan nóú omdraai as jy wil en Hy sal jou nie keer nie.
• Toe baie van Jesus se dissipels Hom verlaat het in Joh. 6: 66, want hulle het gesê: “Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister?“ Toe vra Jesus vir Sy twaalf intieme dissipels (Joh 6:67) – “Wil julle nie ook weggaan nie?”

Sou hulle besluit het om te gaan, sou Jesus hulle nie gekeer het nie. Maar prys die Here, Petrus praat namens hulle en sê (vers 68): “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe.”

• Selfs onder die Ou Testament, waar ons gewoonlik voel daar was dinge hard en vol wette van moets en moenies; selfs daar was daar ook ‘n groot mate van ‘n keuse om God te dien of nie te dien nie. Tot selfs Israel se leër het ‘n keuse gehad: Deut. 20:1 – “As jy na die oorlog uittrek teen jou vyand en perde en strydwaens sien, ‘n volk meer in getal as jy …” Deut. 20:8 – “Dan moet die opsigters verder die volk toespreek en sê: Wie is die man wat bevrees en week van hart is? Hy kan teruggaan huis toe, …”

EIENSKAPPE VAN VRYWILLIGERS

Word Aangedryf Deur Die Hart

Toe die tabernakel in die tyd van Moses opgerig moes word, lees ons die volgende:

Exod. 35:21 – “En elkeen wie se hart hom opgewek en elkeen wie se gees hom aangedryf het, het gekom: hulle het die offergawe van die HERE gebring”

Exod. 35:22 – “die manne het met die vroue gekom, elkeen wat gewillig van hart was;”

Exod. 35:26 – “En al die vroue wie se hart hulle opgewek het deur kunsvaardigheid, het die bokhaar gespin.”

Paulus verklaar (2 Kor. 5:14): “die liefde van Christus dring my.” Iets in sy innerlike mens het hom gedryf om vir die Here die dinge te doen wat hy gedoen het.

Van Jesus is daar geskryf (Joh. 2:17): “Die ywer vir u huis het my verteer.”

Mag ons hart ons altyd dryf om as vrywilligers vir die Here te werk!

GEBED

O Here, ek kan net nie anders as om U te volg en as ‘n vrywilllger aan te meld vir diens nie. Amen!

Malmesbury Advertising