Vrywilligers vir Jesus (2)

VRYWILLIGERS VIR JESUS (2)

Luk 9:23 Toe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg,”

EIENSKAPPE VAN VRYWILLIGERS (vervolg)

Vermag Baie Meer

Die wyse oom P.D. le Roux het gevra: “Wat maak die seewater met goed wat hy nie kan beweeg nie, soos bv. ‘n rots?” Sy antwoord: “Die seewater gaan net rondom dit, maar dit vat al die opdrifsels saam wat hy wel kan beweeg. M.a.w. werk met die vrywilligers en los die mense wat hulle nie wil laat beweeg nie.”

Gideon in Rig. 7 begin met 32 000 man waarmee hy die Midianiete die stryd aansê. Maar die Here sê dat die manskappe is te veel en die wat bang was, kon omdraai. Toe draai daar 22 000 om en daar bly nog 10 000 oor. Daarop volg die waterdrink toets. Op die ou end staan Gideon daar met 300 vrywilligers, waarmee hy ‘n hele nasie moet gaan aanval. Die uitslag van die geveg is bekend; Gideon met sy klompie vrywilligers verslaan die oormag en wen die geveg! Na alles was dit die Here wat die oorwinning bewerk het, maar let op; die Here werk met vrywilligers.

Terwyl Dawid as ‘n voortvlugtige vir koning Saul moes wegkruip, het daar al wat mens en obskure karakter by hom kom aansluit. 1 Sam. 22:2 – “Verder het by hom vergader elkeen wat in benoudheid was, en elkeen wat ‘n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was; en hy het owerste oor hulle geword, sodat daar omtrent vier honderd man met hom saam was.” Later praat die Bybel konstant van die 600 man by hom. Maar wat het hulle nie alles vermag nie! Nooit kon Saul met sy hele leer en uitgesoekte bestes vir Dawid en sy manne vastrek nie, terwyl baie van hierdie volgelinge eintlik ‘n klomp boewe was. Ons kan sê: As ‘n klompie swak karakters by mekaar dít kon vermag, hoeveel te meer mense met edele karakters! Maar die voorwaarde is, dit moet mense wees wat vrywillig hulle oorgegee het vir ‘n saak. Mense wat wil!

Ek was lank deel van die Kommando stelsel in ons land. Eers het die dienspligtiges die plaaslike Kommando aangevul soos wat hulle uitgeklaar het na hulle aanvanklike diensplig. Maar, o was dit ‘n stryd, met mense wat nie gewillig was nie! Gereeld moes manne aangekla word wat net nie opdaag vir ‘n kamp of ‘n skietoefening nie. Die Eenheid sal bv. bestaan uit 300 lede, maar dan daag daar 100 op vir ‘n skietoefening. Weinig wou iets doen, want hulle was daar teen hulle sin en gedwonge deur ‘n wet. Toe word die hele stelsel ‘n vrywillige stelsel en bedank omtrent al die dienspligtiges net om los te kom van die weermag se geforseerdheid. Maar kort voor lank het die manne besef: As ons nie iets doen nie, wie gaan iets vir die land doen? En kort voor lank, sluit daar weer ‘n hele klomp lede aan. Maar hierdie keer is hulle vrywillig. Al die dissipline was nog dieselfde. Salueer en eerbewys was nog net dieselfde, maar ewe skielik wíl almal en alles verander en dit word ‘n plesier om daar te wees en met mense te werk en dinge het begin gebeur.

Het jy al aangemeld as vrywilliger vir Jesus? Nog nie? Nou waarvoor wag jy dan?

 

Malmesbury Advertising