Vriendskap (1)

VRIENDSKAP (1)

VRAAG

Kan jy vir my vyf mooi eienskappe van goeie vriende noem?

MY ANTWOORD

Vriende Bid Vir Mekaar

As gelowiges is dit seker die mooiste en belangrikste ding wat ons vir mekaar kan doen. Die wêreld se mense sal al die ander mooi eienskappe van egte vriendskap hê, maar hulle sal weinig vir mekaar bid indien ooit. Hulle sal saam kuier en voortdurend kontak hê, maar hulle bid nie vir mekaar nie. Maar as gelowiges, moet ons mekaar dra in gebed. Daar is gelowige vriende wat ek een keer in die jaar sien, maar voortdurend bid ons vir mekaar. Hulle sê altyd: “Ons kan nie mekaar elke dag sien nie, maar ons kan elke dag vir mekaar bid.”

Tydens ons verlof gaan eet ons by ‘n plek in die Strand. Ons het skaars gesit of iemand noem my naam net agter my. Ons het 11 jaar laas regtig kontak gehad. Ons vriendskap kom uit die dae toe ons nog saam by Pinkster Park konferensies gehou het. Van die eerste dinge wat hierdie vriend sê: “Ek bid nog steeds vir jou.”

Maak erns met die woorde van die Skrif vir jou vriende as dit sê (Jak. 5:16): “Bid vir mekaar.”

Vriende Bou Mekaar Op

Ons almal hoor genoeg afbrekende en krenkende dinge elke dag. Dus, moet ons nie ook nog ons vriende oorval met negatiewe dinge en hulle voor stok kry oor een of ander ietsie wat hulle sou verkeerd gedoen het nie. Ons tye saam moet opbouend wees. (Getroudes moet nou kennis neem – getroudes is veronderstel om die beste vriende te wees!) 1 Thess. 5:11 geld ook vir vriende: “Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.” Die Nuwe Vertaling is so mooi: “Praat mekaar moed in en versterk mekaar …”

Wanneer ek positiewe kommentaar oor vriende hoor, is ek vinnig om dit vir hulle oor te vertel. Maar negatiewe kommentaar hou ek vir myself, want ek weet as my vriend dit moet hoor, sal dit hom of haar dae neem om daar oor te kom en sal dit vir hom of haar ‘n paar nagte se wakker lê kos.
Wat verhinder jou om sommer nou ‘n teksboodskap, of stemboodskap te stuur of selfs ‘n telefoonoproepie te maak om ‘n vriend of vriendin te bemoedig en op te bou?

GEBED

Hemelse Vader, maak my die biddende vriend wat opbou met bemoedigende woorde. Amen!


Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe