Vier waarders van stryd

VIER WAARDES VAN STRYD

Almal van ons gaan een of ander stadium van ons lewe deur stryd. Nie een van ons hou van stryd nie en tog het stryd geestelike waarde. Wanneer ek en jy deur stryd gaan, kan die volgende vier waardes ons help om dit beter te verduur.

STRYD HOU ONS NABY GOD

Dit maak dat ‘n mens besef hoe nodig jy die Here het. Dit dryf jou na jou knieë. Wanneer dit so goed gaan met ‘n mens vergeet jy maklik van die Here. Die intensiteit waarmee ‘n mens na God roep tydens ‘n tydperk van stryd is net eenvoudig baie groter as hoe jy bid wanneer dit met jou goed gaan.

STRYD LAAT ONS HEMEL TOE VERLANG

Wie van ons sou hemelwaarts verlang het as dit hier op aarde net altyd goed gegaan het? Nee, dan voel dit sommer soos hemel hier op aarde. Maar as die stryd en die rampspoed jou oorval en dit hou aan. As daar siekte in jou liggaam is wat jou kwel, dan besef mens, daar is ‘n beter plek as hierdie aarde. ‘n Plek wat die Bybel die hemel noem of meer bepaald dit wat Jesus noem in Joh. 14:2 – “die huis van my Vader.” Daar waar Jesus my Redder is. Daar sal stryd, pyn en lyding opgehef wees vir ewig (Open. 21:4)!
Stryd maak dat die hemel vir jou ‘n werklikheid word en nader skuif.

STRYD MAAK ONS STERK

Sonder stryd op hierdie aarde sou ons almal soos nuttelose ruggraatlose jellievisse gewees het.

Ek onthou as klein seuntjie die jellievisse wat op die seestrand by Langebaan gelê het. Vandag sien ‘n mens dit nie meer daar nie. Maar toe was dit sulke groot drillende half deurskynende hompe jel wat daar op die strand gelê het. Ek onthou hoe ek met beide voete op hierdie glibberige “goed” probeer staan het. En al wat dit kon doen, was om onder jou voete te dril.

STRYD MAAK DAT ONS MET ANDER IN STRYD KAN SAAM VOEL

Hoe sou jy ooit met ander kon saam voel as jy nie ook eers self deur ‘n bietjie stryd gegaan het nie? Dis van onskatbare waarde om ander te bedien, wanneer ‘n mens deur stryd gebry is deur die lewe (nie so seer deur preke, Bybelstudie, ander se getuienisse) en gekom het by die plek waarvan Paulus getuig (Fil. 4:12: “Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê; in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig: om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.” Dan sal jy kan doen waarvan hy ook skryf in Rom 12:15 – “Wees bly saam met dié wat bly is en treur saam met dié wat treur.”

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe

Malmesbury Advertising