Verlekker jou nie in 'n ander se val

VERLEKKER JOU NIE IN ‘N ANDER SE VAL

Esek. 26:2 – “Mensekind, omdat Tirus oor Jerusalem geroep het: Ha, ha! die poort van die volke is gebreek, dit is na my toe gedraai; ék sal vol word, dit is verwoes—“

Die Woord van die Here kom tot Esegiël om te profeteer teen die groot stad Tirus dat die verneder en deur vele dinge getref sal word, sodat dit ‘n stad van geringe betekenis sal wees. Esek. 26:4 – “Húlle sal die mure van Tirus verwoes en sy torings afbreek; ja, Ek sal sy puin van hom af wegvee en hom ‘n kaal rots maak.”

Hoe dan so? Hoekom so drasties en dit net omdat hulle “ha, ha” gesê het?

AGTERGROND

Jerusalem is in daardie tyd deur Nebukadneser ingeneem en verwoes. Alhoewel Tirus ver van Jerusalem was, het die Here gesien dat hulle spot en met veragting na Jerusalem kyk. Die inwoners van Tirus was handelaars en was ingestel om rykdom te verwerf. Met die val van Jerusalem het hulle hul daarin verlekker dat húlle nou alle winste wat na Jerusalem sou gaan, sélf sou ontvang. Die handelaars wat in Jerusalem sou aangaan, sou nou noodwendig húlle stad kom besoek. Hulle het gemeen dat die murasies van Jerusalem sou hulle voorspoed beteken.

AFLEIDINGE

• Mens mag nie jou geluk op ‘n ander se ongeluk bou nie (1 Thess. 4:6).
• Dit wat vir ons na nie so ‘n groot verkeerde ding lyk nie nl. om bly te wees dat jou opposisie verwyder is sodat die voordeel na jou kant kan kom, is vir die Here ‘n groot verkeerde ding! Lag dus nie as jou vyande onder gaan of val nie. Verbly jou dus nie as jou opponent se lig verander in duisternis (1 Pet. 3:9).
• God sien en hoor as die vyande van die kinders van Here teen hulle spreek en dit sal hulle nie ten goede gereken word nie. Esek. 35:12 – “En jy sal weet dat Ek, die HERE, al jou lasterlike woorde gehoor het wat jy teen die berge van Israel gespreek het deur te sê: Hulle lê woes, hulle is aan ons gegee tot spys.” (Hier gaan dit oor Edom, maar die beginsel is dieselfde.)
• Wanneer daar teen die kinders van die Here oortree word, is dit so goed soos daar word teen God Self opgetree. Esek. 35:13 – “So het julle dan jul groot gehou teen My met julle mond en julle woorde teen My opgehoop;”

GEBED

Here help my om versigtig te wees oor wat ek dink en praat van ander en selfs my vyande. Amen.



Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe