Verkwalik nie die Here nie (3)

VERKWALIK NIE DIE HERE NIE (3)

Ek maak die waarneming dat gelowiges dikwels op die slegte goed fokus:

• Die onverklaarbare
• Die misterieuse
• Die negatiewe
• Die goed waarvoor ons as mens nie antwoorde het nie.
• Die uitsonderings ...

Iets soos: “Ja maar, ... my oom was ‘n diep kind van die Here en hy het so ‘n slegte ding oor gekom.”

Hoekom daarop fokus?! Onthou ons het nooit al die feite nie. Ons sien deur ‘n spieël in ‘n raaisel (1 Kor. 13). Ons weet nie wat was mense se regte verhouding met die Here nie of selfs hulle motiewe nie ... Kom ons los liewer daardie raaiselagtige gevalle en fokus op dit wat die Bybel duidelik, oor en oor sê!

Fokus Op Die Goed Wat Die Bybel Duidelik Oor En Oor Sê

Wat sê die Bybel? Die Bybel is een lang verhaal van ‘n God wat luister na gebede en antwoord! (Lees dit weer asb. en as dit nodig is nog ‘n paar keer.)

• Ps. 34:16 – “Die oë van die HERE is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep.”
• Ps. 34:18 – “Hulle roep, en die HERE hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede.” (Hierdie is my en jou loper vers; met hom sluit ons alle deure oop.)
• Jak. 5:16 – “Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.”
• Mat. 21:22 – “En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.”
• Ps. 81:8 – “In die nood het jy geroep, en Ek het jou uitgered;”

Alles Werk Mede Ten Goede

Hierdie teksvers dink ek is die moete werd om uit jou kop te ken en moet elkeen van ons dikwels kwoteer wanneer dit aanvanklik lyk dinge loop vir ons verkeerd:

• Rom. 8:28 – “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.”

Kyk nou net hoe wonderlik het die verhaal van Naomi en Rut geëindig, waarmee ons begin het. Onthou Naomi het gehawend en as’t ware as ‘n bedelaar teruggekeer vanaf Moab. Maar dan trou Rut, haar skoondogter, met ‘n ryk en vermoënde man nl. met Boas. Dit beteken sy het ‘n dak oor haar hoof en sy is versorg vir haar ou dag. Uit die huwelik tussen Rut en Boas kry ons die geslagslyn waaruit Dawid gebore word en uiteindelik ons Here Jesus Christus!

Al begin ‘n saak hoe verkeerd ... God is instaat en by magte om dit reg te maak!

GEBED

Here, dink ook aan my saak ... Amen.
Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe