Verkwalik nie die Here nie (2)

VERKWALIK NIE DIE HERE NIE (2)

Ja, doen ons as mense nie dikwels presies dieselfde as Naomi nie? (Sien Rigters 1) Sodra dinge skeef loop:

• Die lewe werk nie vir ons uit nie.
• Die huwelik is soos ‘n sinkplaatpad.
• Ons misluk.
• Ons voel beswaard.

Dán vra ons daardie ongemaklike vrae van: Waar was die Here dan? Kon die Here nie gekeer het nie? Hoekom het die Here dit toegelaat? As Hy dan ‘n God van liefde is, waarom is daar soveel lyding?

Moet ons nie liewer onsself ondersoek nie, want die Here is ‘n goeie God wat nie die kwaad ingedagte het nie. Hoeveel keer neem ons besluite sonder die Here soos Naomi in die eerste boodskappie uiteengesit.

Joshua

Elke keer dat hierdie Godsman nie die Here gevra of geraadpleeg het nie, het hy en Israel misluk. Toe hulle Ai, die klein vesting moes gaan inneem, het hulle misluk. Die manskappe het na hulle verkenning, aanbeveel dat hulle met ‘n klein groepie manskappe die vesting Ai sal kaf loop (Jos. 7:2, 3). Ons lees nie dat Josua gebid en vooraf vir die Here gevra het nie. Met die gevolge. Hulle moes vlug en van die manne van Israel sneuwel in die geveg. Die treurmara wat homself afspeel in die afloop ...

• Jos. 7: 7 – “Ag, Here Here, waarom het U hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek
• Jos. 7:7b ... “Het ons tog maar besluit om oorkant die Jordaan te bly!”
• Jos. 7:8 – “Ag Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyand die rug gegee het?”

So kom die Gibeoniete met lis in daardie tyd en vertel ‘n klomp leuens: “O, ons kom van ‘n baie ver land. Kyk net hoe verslete is ons sakke en skoene, want ons moes ‘n groot afstand aflê om hier te kom. Ons padkos het ons vars in ons sakke gesit, en nou is dit al oud en muf. Sluit met ons ‘n verbond van vrede, want ons het gehoor van julle God wat so sterk is.” (My verkorte parafrase van Jos. 9:4-13)

Daar staan Josua, leier van die volk van Israel. Hy moet nou ‘n besluit neem. Alles lyk en klink so eg. Alles voor die berg lyk so goed, maar hy sien nie agter die berg nie ... Ons lees in Jos. 9:14 – “Maar die mond van die Here het hulle nie geraadplaag nie.” Hulle het nie gebid nie!

So sluit hulle die verbond en toe dit later uitkom dat die Gibeoniete woon net agter die eerste bult, toe sit hulle het die gebakte pere ...

GEBED

Here, ek wil U ken in al my weë, dan sal U my paaie gelyk maak. Amen.

Piet Smit
073 447 2902
(K) 022-4872200
Epos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.


Unsubscribe