Vergenoegdheid

VERGENOEGDHEID (1)

Daar is min dinge so wonderlik op hierdie aarde vir enige mens as om te kom by daardie plekkie waarvan Paulus praat in Fil. 4:11 – “Ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is.” Absoluut, wonderlik!

Paulus bevind homself in die tronk van Rome, verwyder van sy intiemste gelowige vriende in die Here. Die gemeentes waarvoor hy so lief geword het, is kilometers van hom verwyder. Hy sit ingeperk (Hand. 28:20) en kan nie sy apostoliese bediening uitoefen soos hy graag sou wou nie. Ontneem van alle aardse gerief of luukshede en tog sê hy dat hy “vergenoeg” is met daardie omstandighede.

Terselfdertyd is daar min dinge so sleg op hierdie aarde as om onvergenoegd te wees. Dis presies waar Agab, koning van die Noordelik Ryk van Israel, homself bevind het. Hy’s die koning van die land, maar hy verknies hom só oor die wingerd van ‘n enkele onderdaan, dat hy op sy bed gaan lê, met sy gesig na die muur gedraai en hy nie wil eet nie (1 Kon. 21: 4).

 

Agab, het alles wat sy hart kan begeer: Koningskap, rykdom, die eer en die mag wat die troon posisie hom bied. Sy eie landerye en wingerde moes seker dié van Nabot, by vere oortref het. Maar tog is daar, daardie één ding wat hy naarstiglik begeer nl. die wingerd van Nabot wat teenaan sy paleis lê (1 Kon. 21: 1). Hy het al vir Nabot aanbiedinge gemaak: ‘n Beter wingerd of die koopprys in silwer (vers 2). Maar Nabot hou eenvoudig vol dat hy nie sy erfdeel mag afstaan nie.

 

Die onvergenoegdheid van daardie één ding wat Agab nie kan bekom nie pynig en grief hom so, dat hy voel hy kan iets oorkom ...

Moontlik bevind jy jou ook vandag in ‘n soortgelyke situasie. Jy is onvergenoegd met jou omstandighede ... Dit mag wees dat jy ook ‘n “één ding” het, wat jy begeer, wat buite jou bereik is. Jy verknies jou daaroor vele kere en dit maak jou hele lewe diep ongelukkig.

Dink daaraan; Paulus is tevrede in ‘n tronk en Agab is onvergenoegd in die paleis. Agab, het alle denkbare aardse dinge en tog is hy diep ongelukkig. Paulus, het omtrent geen aardse besittings nie, en tog is hy gelukkig. Maar wat hy wel het (Agab nie), is die Here Jesus as Sy Redder! Hý is die grootste Faktor in sy hele lewe en bestaan. Dis ál wat vir hom regtig saak maak. Nie wingerde, grond, silwer of erfporsies nie. Hy praat en dink nie in sulke terme nie en hy is baie gelukkig! In sy Filippense brief wat ook vanuit die tronk van Rome geskryf is, praat hy 14 keer van blydskap! Jy sien, aardse rykdom bepaal nie ons blydskap of tevredenheid nie.

My en jou blydskap en vergenoegdheid lê net in één Persoon nl. die Here Jesus Christus. Om Hom te ken (Fil. 3:10)! Daarom, kyk doelbewus weg van die “een begeerlike ding” op aarde en kyk doelbewus na “die heerlikheid van onse Here Jesus Christus” (2 Thess. 2:14)!!!

Hy bied my verlossing, hoe goed is die Heer ...

Hy bied my genesing, hoe goed is die Heer ...

Ja, nooit sal ek vergeet hoe goed is Hy vir my!

GEBED

Here Jesus, verlos my van aardse begeerlikhede wat tog net tydelik is en versadig my met Uself!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe