Vergeet so maklik

VERGEET SO MAKLIK

Gen. 40:23 – “En die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet.”

‘n Mens voel sommer om jou te vererg vir die voorman van die skinkers wat uit die tronk gelaat is en toe van Josef vergeet het. In die tronk het Josef sy droom uitgelê toe hy baie bekommerd was nadat hy die nag ‘n ontstellende droom gehad het. Soveel so dat sy aangesig droewig was die volgende oggend (Gen. 40:7). Josef het dit raak gesien en na hom uitgereik en hom deur die Heilige Gees bedien en sy droom uitgelê. Sy ontstemde gemoed is gekalmeer deur die gunstige antwoord wat Josef hom gegee het (Gen. 40:13): “Binne drie dae sal Farao jou hoof verhef—jou in jou rang herstel; en jy sal die beker van Farao in sy hand gee net soos vroeër toe jy sy skinker was.”

DRIE GEDAGTES

Josef Was Sensitief

Josef was sensitief genoeg vir ander se nood selfs terwyl hy al vir 11 jaar onskuldig in die tronk was en gesmag het om vrygelaat te word. Maar hy sien ander se nood raak ondanks sy eie ongelukkige omstandighede.

Laat ons ook sensitief wees vir ander se innerlike nood, seer, behoeftes en ongelukkigheid. Al het ons self behoefte aan troos en bemoediging.

Ons Vergeet Ander Se Nood Sodra Dit Met Ons Goed Gaan

Ons vergeet tog so gou ander se nood en stryd wanneer dit met ons goed gaan. Daar is ‘n stuk vleeslike selfsug in die hart van die mens, en dit maak dat mense normaalweg net aan hulle eie behoeftes dink en die nood van ander vergeet. Mense sê maklik:

 • “As ek ooit weer werk kry, sal ek verseker nie ander sommer so leë hand wegstuur wat nie het nie.”
 • “As ek eendag ‘n huis het, sal my deur altyd vir almal en alles oopstaan.”

Maar net snaaks hoe vinnig hulle vergeet, wanneer dit met hulle weer goed gaan en die werk weer daar is en hulle hul eie huis het. Nét die mense wat hulle die dinge hoor sê het, onthou dan, maar hulle het skynbaar vergeet ...

Ons Vergeet Die Here

Ons veroordeel die voorman van die sinkers se ondankbaarheid teenoor Josef nadat hy hom so mooi in die tronk bedien het. Maar doen ons nie maar dieselfde teenoor die Here nie? Ons vergeet dikwels hoedat Jesus vir ons op die kruishout gesterf het en met Sy bloed vir ons sonde betaal het en swig voor versoekinge ...

Vergeet my siel dan nooit die Here, want nooit vergeet die Here my!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe

VERGEET SO MAKLIK

Gen. 40:23 – “En die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet.”

‘n Mens voel sommer om jou te vererg vir die voorman van die skinkers wat uit die tronk gelaat is en toe van Josef vergeet het. In die tronk het Josef sy droom uitgelê toe hy baie bekommerd was nadat hy die nag ‘n ontstellende droom gehad het. Soveel so dat sy aangesig droewig was die volgende oggend (Gen. 40:7). Josef het dit raak gesien en na hom uitgereik en hom deur die Heilige Gees bedien en sy droom uitgelê. Sy ontstemde gemoed is gekalmeer deur die gunstige antwoord wat Josef hom gegee het (Gen. 40:13): “Binne drie dae sal Farao jou hoof verhef—jou in jou rang herstel; en jy sal die beker van Farao in sy hand gee net soos vroeër toe jy sy skinker was.”

DRIE GEDAGTES

Josef Was Sensitief

Josef was sensitief genoeg vir ander se nood selfs terwyl hy al vir 11 jaar onskuldig in die tronk was en gesmag het om vrygelaat te word. Maar hy sien ander se nood raak ondanks sy eie ongelukkige omstandighede.

Laat ons ook sensitief wees vir ander se innerlike nood, seer, behoeftes en ongelukkigheid. Al het ons self behoefte aan troos en bemoediging.

Ons Vergeet Ander Se Nood Sodra Dit Met Ons Goed Gaan

Ons vergeet tog so gou ander se nood en stryd wanneer dit met ons goed gaan. Daar is ‘n stuk vleeslike selfsug in die hart van die mens, en dit maak dat mense normaalweg net aan hulle eie behoeftes dink en die nood van ander vergeet. Mense sê maklik:

 • “As ek ooit weer werk kry, sal ek verseker nie ander sommer so leë hand wegstuur wat nie het nie.”
 • “As ek eendag ‘n huis het, sal my deur altyd vir almal en alles oopstaan.”

Maar net snaaks hoe vinnig hulle vergeet, wanneer dit met hulle weer goed gaan en die werk weer daar is en hulle hul eie huis het. Nét die mense wat hulle die dinge hoor sê het, onthou dan, maar hulle het skynbaar vergeet ...

Ons Vergeet Die Here

Ons veroordeel die voorman van die sinkers se ondankbaarheid teenoor Josef nadat hy hom so mooi in die tronk bedien het. Maar doen ons nie maar dieselfde teenoor die Here nie? Ons vergeet dikwels hoedat Jesus vir ons op die kruishout gesterf het en met Sy bloed vir ons sonde betaal het en swig voor versoekinge ...

Vergeet my siel dan nooit die Here, want nooit vergeet die Here my!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe

VERGEET SO MAKLIK

Gen. 40:23 – “En die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet.”

‘n Mens voel sommer om jou te vererg vir die voorman van die skinkers wat uit die tronk gelaat is en toe van Josef vergeet het. In die tronk het Josef sy droom uitgelê toe hy baie bekommerd was nadat hy die nag ‘n ontstellende droom gehad het. Soveel so dat sy aangesig droewig was die volgende oggend (Gen. 40:7). Josef het dit raak gesien en na hom uitgereik en hom deur die Heilige Gees bedien en sy droom uitgelê. Sy ontstemde gemoed is gekalmeer deur die gunstige antwoord wat Josef hom gegee het (Gen. 40:13): “Binne drie dae sal Farao jou hoof verhef—jou in jou rang herstel; en jy sal die beker van Farao in sy hand gee net soos vroeër toe jy sy skinker was.”

DRIE GEDAGTES

Josef Was Sensitief

Josef was sensitief genoeg vir ander se nood selfs terwyl hy al vir 11 jaar onskuldig in die tronk was en gesmag het om vrygelaat te word. Maar hy sien ander se nood raak ondanks sy eie ongelukkige omstandighede.

Laat ons ook sensitief wees vir ander se innerlike nood, seer, behoeftes en ongelukkigheid. Al het ons self behoefte aan troos en bemoediging.

Ons Vergeet Ander Se Nood Sodra Dit Met Ons Goed Gaan

Ons vergeet tog so gou ander se nood en stryd wanneer dit met ons goed gaan. Daar is ‘n stuk vleeslike selfsug in die hart van die mens, en dit maak dat mense normaalweg net aan hulle eie behoeftes dink en die nood van ander vergeet. Mense sê maklik:

 • “As ek ooit weer werk kry, sal ek verseker nie ander sommer so leë hand wegstuur wat nie het nie.”
 • “As ek eendag ‘n huis het, sal my deur altyd vir almal en alles oopstaan.”

Maar net snaaks hoe vinnig hulle vergeet, wanneer dit met hulle weer goed gaan en die werk weer daar is en hulle hul eie huis het. Nét die mense wat hulle die dinge hoor sê het, onthou dan, maar hulle het skynbaar vergeet ...

Ons Vergeet Die Here

Ons veroordeel die voorman van die sinkers se ondankbaarheid teenoor Josef nadat hy hom so mooi in die tronk bedien het. Maar doen ons nie maar dieselfde teenoor die Here nie? Ons vergeet dikwels hoedat Jesus vir ons op die kruishout gesterf het en met Sy bloed vir ons sonde betaal het en swig voor versoekinge ...

Vergeet my siel dan nooit die Here, want nooit vergeet die Here my!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe

VERGEET SO MAKLIK

Gen. 40:23 – “En die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet.”

‘n Mens voel sommer om jou te vererg vir die voorman van die skinkers wat uit die tronk gelaat is en toe van Josef vergeet het. In die tronk het Josef sy droom uitgelê toe hy baie bekommerd was nadat hy die nag ‘n ontstellende droom gehad het. Soveel so dat sy aangesig droewig was die volgende oggend (Gen. 40:7). Josef het dit raak gesien en na hom uitgereik en hom deur die Heilige Gees bedien en sy droom uitgelê. Sy ontstemde gemoed is gekalmeer deur die gunstige antwoord wat Josef hom gegee het (Gen. 40:13): “Binne drie dae sal Farao jou hoof verhef—jou in jou rang herstel; en jy sal die beker van Farao in sy hand gee net soos vroeër toe jy sy skinker was.”

DRIE GEDAGTES

Josef Was Sensitief

Josef was sensitief genoeg vir ander se nood selfs terwyl hy al vir 11 jaar onskuldig in die tronk was en gesmag het om vrygelaat te word. Maar hy sien ander se nood raak ondanks sy eie ongelukkige omstandighede.

Laat ons ook sensitief wees vir ander se innerlike nood, seer, behoeftes en ongelukkigheid. Al het ons self behoefte aan troos en bemoediging.

Ons Vergeet Ander Se Nood Sodra Dit Met Ons Goed Gaan

Ons vergeet tog so gou ander se nood en stryd wanneer dit met ons goed gaan. Daar is ‘n stuk vleeslike selfsug in die hart van die mens, en dit maak dat mense normaalweg net aan hulle eie behoeftes dink en die nood van ander vergeet. Mense sê maklik:

 • “As ek ooit weer werk kry, sal ek verseker nie ander sommer so leë hand wegstuur wat nie het nie.”
 • “As ek eendag ‘n huis het, sal my deur altyd vir almal en alles oopstaan.”

Maar net snaaks hoe vinnig hulle vergeet, wanneer dit met hulle weer goed gaan en die werk weer daar is en hulle hul eie huis het. Nét die mense wat hulle die dinge hoor sê het, onthou dan, maar hulle het skynbaar vergeet ...

Ons Vergeet Die Here

Ons veroordeel die voorman van die sinkers se ondankbaarheid teenoor Josef nadat hy hom so mooi in die tronk bedien het. Maar doen ons nie maar dieselfde teenoor die Here nie? Ons vergeet dikwels hoedat Jesus vir ons op die kruishout gesterf het en met Sy bloed vir ons sonde betaal het en swig voor versoekinge ...

Vergeet my siel dan nooit die Here, want nooit vergeet die Here my!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe

VERGEET SO MAKLIK

Gen. 40:23 – “En die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet.”

‘n Mens voel sommer om jou te vererg vir die voorman van die skinkers wat uit die tronk gelaat is en toe van Josef vergeet het. In die tronk het Josef sy droom uitgelê toe hy baie bekommerd was nadat hy die nag ‘n ontstellende droom gehad het. Soveel so dat sy aangesig droewig was die volgende oggend (Gen. 40:7). Josef het dit raak gesien en na hom uitgereik en hom deur die Heilige Gees bedien en sy droom uitgelê. Sy ontstemde gemoed is gekalmeer deur die gunstige antwoord wat Josef hom gegee het (Gen. 40:13): “Binne drie dae sal Farao jou hoof verhef—jou in jou rang herstel; en jy sal die beker van Farao in sy hand gee net soos vroeër toe jy sy skinker was.”

DRIE GEDAGTES

Josef Was Sensitief

Josef was sensitief genoeg vir ander se nood selfs terwyl hy al vir 11 jaar onskuldig in die tronk was en gesmag het om vrygelaat te word. Maar hy sien ander se nood raak ondanks sy eie ongelukkige omstandighede.

Laat ons ook sensitief wees vir ander se innerlike nood, seer, behoeftes en ongelukkigheid. Al het ons self behoefte aan troos en bemoediging.

Ons Vergeet Ander Se Nood Sodra Dit Met Ons Goed Gaan

Ons vergeet tog so gou ander se nood en stryd wanneer dit met ons goed gaan. Daar is ‘n stuk vleeslike selfsug in die hart van die mens, en dit maak dat mense normaalweg net aan hulle eie behoeftes dink en die nood van ander vergeet. Mense sê maklik:

 • “As ek ooit weer werk kry, sal ek verseker nie ander sommer so leë hand wegstuur wat nie het nie.”
 • “As ek eendag ‘n huis het, sal my deur altyd vir almal en alles oopstaan.”

Maar net snaaks hoe vinnig hulle vergeet, wanneer dit met hulle weer goed gaan en die werk weer daar is en hulle hul eie huis het. Nét die mense wat hulle die dinge hoor sê het, onthou dan, maar hulle het skynbaar vergeet ...

Ons Vergeet Die Here

Ons veroordeel die voorman van die sinkers se ondankbaarheid teenoor Josef nadat hy hom so mooi in die tronk bedien het. Maar doen ons nie maar dieselfde teenoor die Here nie? Ons vergeet dikwels hoedat Jesus vir ons op die kruishout gesterf het en met Sy bloed vir ons sonde betaal het en swig voor versoekinge ...

Vergeet my siel dan nooit die Here, want nooit vergeet die Here my!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe

VERGEET SO MAKLIK

Gen. 40:23 – “En die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet.”

‘n Mens voel sommer om jou te vererg vir die voorman van die skinkers wat uit die tronk gelaat is en toe van Josef vergeet het. In die tronk het Josef sy droom uitgelê toe hy baie bekommerd was nadat hy die nag ‘n ontstellende droom gehad het. Soveel so dat sy aangesig droewig was die volgende oggend (Gen. 40:7). Josef het dit raak gesien en na hom uitgereik en hom deur die Heilige Gees bedien en sy droom uitgelê. Sy ontstemde gemoed is gekalmeer deur die gunstige antwoord wat Josef hom gegee het (Gen. 40:13): “Binne drie dae sal Farao jou hoof verhef—jou in jou rang herstel; en jy sal die beker van Farao in sy hand gee net soos vroeër toe jy sy skinker was.”

DRIE GEDAGTES

Josef Was Sensitief

Josef was sensitief genoeg vir ander se nood selfs terwyl hy al vir 11 jaar onskuldig in die tronk was en gesmag het om vrygelaat te word. Maar hy sien ander se nood raak ondanks sy eie ongelukkige omstandighede.

Laat ons ook sensitief wees vir ander se innerlike nood, seer, behoeftes en ongelukkigheid. Al het ons self behoefte aan troos en bemoediging.

Ons Vergeet Ander Se Nood Sodra Dit Met Ons Goed Gaan

Ons vergeet tog so gou ander se nood en stryd wanneer dit met ons goed gaan. Daar is ‘n stuk vleeslike selfsug in die hart van die mens, en dit maak dat mense normaalweg net aan hulle eie behoeftes dink en die nood van ander vergeet. Mense sê maklik:

 • “As ek ooit weer werk kry, sal ek verseker nie ander sommer so leë hand wegstuur wat nie het nie.”
 • “As ek eendag ‘n huis het, sal my deur altyd vir almal en alles oopstaan.”

Maar net snaaks hoe vinnig hulle vergeet, wanneer dit met hulle weer goed gaan en die werk weer daar is en hulle hul eie huis het. Nét die mense wat hulle die dinge hoor sê het, onthou dan, maar hulle het skynbaar vergeet ...

Ons Vergeet Die Here

Ons veroordeel die voorman van die sinkers se ondankbaarheid teenoor Josef nadat hy hom so mooi in die tronk bedien het. Maar doen ons nie maar dieselfde teenoor die Here nie? Ons vergeet dikwels hoedat Jesus vir ons op die kruishout gesterf het en met Sy bloed vir ons sonde betaal het en swig voor versoekinge ...

Vergeet my siel dan nooit die Here, want nooit vergeet die Here my!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe

VERGEET SO MAKLIK

Gen. 40:23 – “En die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet.”

‘n Mens voel sommer om jou te vererg vir die voorman van die skinkers wat uit die tronk gelaat is en toe van Josef vergeet het. In die tronk het Josef sy droom uitgelê toe hy baie bekommerd was nadat hy die nag ‘n ontstellende droom gehad het. Soveel so dat sy aangesig droewig was die volgende oggend (Gen. 40:7). Josef het dit raak gesien en na hom uitgereik en hom deur die Heilige Gees bedien en sy droom uitgelê. Sy ontstemde gemoed is gekalmeer deur die gunstige antwoord wat Josef hom gegee het (Gen. 40:13): “Binne drie dae sal Farao jou hoof verhef—jou in jou rang herstel; en jy sal die beker van Farao in sy hand gee net soos vroeër toe jy sy skinker was.”

DRIE GEDAGTES

Josef Was Sensitief

Josef was sensitief genoeg vir ander se nood selfs terwyl hy al vir 11 jaar onskuldig in die tronk was en gesmag het om vrygelaat te word. Maar hy sien ander se nood raak ondanks sy eie ongelukkige omstandighede.

Laat ons ook sensitief wees vir ander se innerlike nood, seer, behoeftes en ongelukkigheid. Al het ons self behoefte aan troos en bemoediging.

Ons Vergeet Ander Se Nood Sodra Dit Met Ons Goed Gaan

Ons vergeet tog so gou ander se nood en stryd wanneer dit met ons goed gaan. Daar is ‘n stuk vleeslike selfsug in die hart van die mens, en dit maak dat mense normaalweg net aan hulle eie behoeftes dink en die nood van ander vergeet. Mense sê maklik:

 • “As ek ooit weer werk kry, sal ek verseker nie ander sommer so leë hand wegstuur wat nie het nie.”
 • “As ek eendag ‘n huis het, sal my deur altyd vir almal en alles oopstaan.”

Maar net snaaks hoe vinnig hulle vergeet, wanneer dit met hulle weer goed gaan en die werk weer daar is en hulle hul eie huis het. Nét die mense wat hulle die dinge hoor sê het, onthou dan, maar hulle het skynbaar vergeet ...

Ons Vergeet Die Here

Ons veroordeel die voorman van die sinkers se ondankbaarheid teenoor Josef nadat hy hom so mooi in die tronk bedien het. Maar doen ons nie maar dieselfde teenoor die Here nie? Ons vergeet dikwels hoedat Jesus vir ons op die kruishout gesterf het en met Sy bloed vir ons sonde betaal het en swig voor versoekinge ...

Vergeet my siel dan nooit die Here, want nooit vergeet die Here my!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe

VERGEET SO MAKLIK

Gen. 40:23 – “En die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet.”

‘n Mens voel sommer om jou te vererg vir die voorman van die skinkers wat uit die tronk gelaat is en toe van Josef vergeet het. In die tronk het Josef sy droom uitgelê toe hy baie bekommerd was nadat hy die nag ‘n ontstellende droom gehad het. Soveel so dat sy aangesig droewig was die volgende oggend (Gen. 40:7). Josef het dit raak gesien en na hom uitgereik en hom deur die Heilige Gees bedien en sy droom uitgelê. Sy ontstemde gemoed is gekalmeer deur die gunstige antwoord wat Josef hom gegee het (Gen. 40:13): “Binne drie dae sal Farao jou hoof verhef—jou in jou rang herstel; en jy sal die beker van Farao in sy hand gee net soos vroeër toe jy sy skinker was.”

DRIE GEDAGTES

Josef Was Sensitief

Josef was sensitief genoeg vir ander se nood selfs terwyl hy al vir 11 jaar onskuldig in die tronk was en gesmag het om vrygelaat te word. Maar hy sien ander se nood raak ondanks sy eie ongelukkige omstandighede.

Laat ons ook sensitief wees vir ander se innerlike nood, seer, behoeftes en ongelukkigheid. Al het ons self behoefte aan troos en bemoediging.

Ons Vergeet Ander Se Nood Sodra Dit Met Ons Goed Gaan

Ons vergeet tog so gou ander se nood en stryd wanneer dit met ons goed gaan. Daar is ‘n stuk vleeslike selfsug in die hart van die mens, en dit maak dat mense normaalweg net aan hulle eie behoeftes dink en die nood van ander vergeet. Mense sê maklik:

 • “As ek ooit weer werk kry, sal ek verseker nie ander sommer so leë hand wegstuur wat nie het nie.”
 • “As ek eendag ‘n huis het, sal my deur altyd vir almal en alles oopstaan.”

Maar net snaaks hoe vinnig hulle vergeet, wanneer dit met hulle weer goed gaan en die werk weer daar is en hulle hul eie huis het. Nét die mense wat hulle die dinge hoor sê het, onthou dan, maar hulle het skynbaar vergeet ...

Ons Vergeet Die Here

Ons veroordeel die voorman van die sinkers se ondankbaarheid teenoor Josef nadat hy hom so mooi in die tronk bedien het. Maar doen ons nie maar dieselfde teenoor die Here nie? Ons vergeet dikwels hoedat Jesus vir ons op die kruishout gesterf het en met Sy bloed vir ons sonde betaal het en swig voor versoekinge ...

Vergeet my siel dan nooit die Here, want nooit vergeet die Here my!

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe