Van uit die plaasvervangers bank

 VANUIT DIE PLAASVERVANGERS BANK

Die dae toe ek nog rugby gespeel het, was dit 15 man aan ‘n kant en geen speler is tydens die verloop van die spel vervang nie. Jy het voluit gespeel vir die volle duur van die wedstryd. As iemand beseer is, is hy ook nie vervang met ‘n ander speler nie. Dikwels moes ‘n span met 14, selfs 13 man vir die volle duur van die spel, sy man staan teen 15 man waar daar geen besering was nie.

Benewens baie ander reëls wat verander het, het ons vandag ook ‘n plaasvervangers bank. Terwyl die aanvanklike 15 tal op die veld dit uitwoed teen die opponente, sit daar nog 7 man en wag om sekere spelers op die veld te vervang. As die afrigter en sy adjudante wat die spel van die kant noukeurig beskou, voel dis tyd om bv. die stut te vervang met ‘n uitgeruste speler, dan is hy deesdae geregtig om dit te doen.

Tog is dit nie ‘n nuwe ding nie. So vroeg as Exod. 14:14 kry ons dit ook in die Bybel. Toe Israel rug teen die muur was met die Rooi See voor hulle en die aankomende magte van Farao agter hulle om hulle uit te delg, sê die Here: “Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees.” “Plaasvervangers bank toe met julle Israeliete, laat Ek, die Here, vir julle die geveg veg!” Wonderlik as ‘n mens jou plek op die plaasvervangers bank kan gaan inneem en jy as blote toeskouer kan aanskou hoe die Lewende God vír jou die geveg wen!

Al die offerandes van die volk in die Ou Testament het heen gewys na ‘n Plaasvervanger. ‘n Dier is geoffer in die plek van die skuldige weens sy sonde teen God. (Heenwysend na die groot Lam van God wat nog moes kom – Joh. 1:29.)

Kyk na hierdie mooi “plaasvervangers bank” verse:

  • 37:5 – “Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer;”
  • 16:3 – “Laat jou werke aan die HERE oor, dan sal jou planne uitgevoer word.”

Past. George Dillman, het jare gelede getuig van die groot wonderwerke wat God genadiglik deur sy bediening gedoen het: “I was just a spectator, watching what was God doing.”

“Maar groter as alles en heerlik en rein,” was daardie dag toe die Here Jesus as die groot Offerlam van God ons plekke ingeneem het op die kruishout van Golgota. Hy het ons sondelaste en ons siektes op Hom geneem en is in ons plek gestraf (Jes. 53:4-6). Die Bybel sê in Joh. 1:12 dat almal wat Hom aangeneem het, kinders van God kan word; gered kan word en hemel toe gaan!

Die groot vraag wat ek vandag vir jou vra: Het jy Jesus al met dank in geloof aanvaar en Sy plaasvervangings dood jou eie gemaak en Hom omhels as die kosbaarste geskenk van jou hele lewe?

Wat ‘n Vriend het ons in Jesus,

Hy wat in ons plek wil staan ...

Piet Smit

073 447 2902
(K) 022-4872200

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

 

Unsubscribe