Uit vrees of uit liefde

UIT VREES OF UIT LIEFDE?

Die meeste mense dien die Here uit blote vrees. Toe hulle nog klein was, is hulle al deur hulle ouers vermaan en afgedreig: “Die Here sal jou straf as jy nié … en die Here sal jou straf ás jy  ….  Jy sal hel toe gaan as jy nié … en jy sal hel toe gaan ás jy …” Ons ouers dit baie goed bedoel, maar dit het ten gevolge gehad dat ons ‘n eensydige begrip van God se karakter gekry het. Dit is beslis so dat die Bybel talle male daarop wys dat God gevrees moet word. Spr. 3:7 sê: “Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die Here, en wyk af van die kwaad;” Maar hierdie vrees moet reg verstaan word. Die Bybelse definisie van hierdie vrees kry ons in Spr. 8:13 – “Die vrees van die HERE is om te haat wat sleg is;” Om die Here te dien uit vrees, laat my dink aan die Weermag dae; wanneer die korporaal in sig was, het ons geskyn maar wanneer hy afwesig was, het ons kort paaie gevat. Maar kom ek wys jou “‘n nog uitnemender weg.” (1 Kor. 12:31)

Daar was eenmaal ‘n Christen vroutjie. Sy was baie lief vir die Here. Maar sy was getroud met ‘n man wat nie die Here gedien het nie. Hy was baie hard op haar en het haar uiters sleg behandel. Hy het vir haar baie take gegee om te doen; byna bo-menslike take. As sy dan daarin gefaal het, het hy haar uitgeskel en tot selfs geslaan. Eendag het hy briesend kwaad by die huis gekom, en ‘n klomp reëls vir haar op ‘n stuk papier neergeskryf van wat hy alles van haar verlang het t.o.v. die huishouding, omdat sy so ‘n hopelose vrou (volgens hom) was.

‘n Klompie jare later is die man oorlede en die vroutjie is toe later weer getroud. Maar dié keer met ‘n man wat die Here baie pragtig gedien het. Sy was vir hom baie lief en so hy vir haar. Hy het haar net die beste behandeling gegee.  Sy het uit haar pad gegaan om hom te behaag. Toe eendag terwyl sy besig was om in die huis skoon te maak, kom sy op die ou lys af wat haar eerste man vir haar gemaak het, met al sy voorskrifte daar op. Toe sy dit weer lees, begin sy te huil, ... want sy snap meteens dat sy presies dieselfde dinge vir haar tweede man doen, sonder dat hy dit ooit gevra het. Die verskil is net; sy het hierdie man liefgehad en dit was asof sy net nie anders kon, as om dit vir hom te doen nie.

Wil jy nie ook verlief raak op die wonderlike Here Jesus, deurdat jy jou hart vir Hom wawyd oopmaak en Hom toelaat om Sy liefde binne in jou hart te sit nie? Die geleerdes noem dit die wedergeboorte. Maar ongeag die term, word net lief vir die Here en jy sal sien, dan word die volgende verse waar in jou lewe:

Eseg. 36:26 – “En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee.”

Eseg. 36:27 – “En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in My insettinge wandel en My verordeninge onderhou en doen.”

GEBED

Here ek bely my sonde, vergewe my deur die bloed van die kruis. Ek neem die Here Jesus aan as my Redder. Kom woon in my deur U Gees. Amen.

Piet Smit

073 447 2902

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

Unsubscribe

UIT VREES OF UIT LIEFDE?

Die meeste mense dien die Here uit blote vrees. Toe hulle nog klein was, is hulle al deur hulle ouers vermaan en afgedreig: “Die Here sal jou straf as jy nié … en die Here sal jou straf ás jy  ….  Jy sal hel toe gaan as jy nié … en jy sal hel toe gaan ás jy …” Ons ouers dit baie goed bedoel, maar dit het ten gevolge gehad dat ons ‘n eensydige begrip van God se karakter gekry het. Dit is beslis so dat die Bybel talle male daarop wys dat God gevrees moet word. Spr. 3:7 sê: “Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die Here, en wyk af van die kwaad;” Maar hierdie vrees moet reg verstaan word. Die Bybelse definisie van hierdie vrees kry ons in Spr. 8:13 – “Die vrees van die HERE is om te haat wat sleg is;” Om die Here te dien uit vrees, laat my dink aan die Weermag dae; wanneer die korporaal in sig was, het ons geskyn maar wanneer hy afwesig was, het ons kort paaie gevat. Maar kom ek wys jou “‘n nog uitnemender weg.” (1 Kor. 12:31)

Daar was eenmaal ‘n Christen vroutjie. Sy was baie lief vir die Here. Maar sy was getroud met ‘n man wat nie die Here gedien het nie. Hy was baie hard op haar en het haar uiters sleg behandel. Hy het vir haar baie take gegee om te doen; byna bo-menslike take. As sy dan daarin gefaal het, het hy haar uitgeskel en tot selfs geslaan. Eendag het hy briesend kwaad by die huis gekom, en ‘n klomp reëls vir haar op ‘n stuk papier neergeskryf van wat hy alles van haar verlang het t.o.v. die huishouding, omdat sy so ‘n hopelose vrou (volgens hom) was.

‘n Klompie jare later is die man oorlede en die vroutjie is toe later weer getroud. Maar dié keer met ‘n man wat die Here baie pragtig gedien het. Sy was vir hom baie lief en so hy vir haar. Hy het haar net die beste behandeling gegee.  Sy het uit haar pad gegaan om hom te behaag. Toe eendag terwyl sy besig was om in die huis skoon te maak, kom sy op die ou lys af wat haar eerste man vir haar gemaak het, met al sy voorskrifte daar op. Toe sy dit weer lees, begin sy te huil, ... want sy snap meteens dat sy presies dieselfde dinge vir haar tweede man doen, sonder dat hy dit ooit gevra het. Die verskil is net; sy het hierdie man liefgehad en dit was asof sy net nie anders kon, as om dit vir hom te doen nie.

Wil jy nie ook verlief raak op die wonderlike Here Jesus, deurdat jy jou hart vir Hom wawyd oopmaak en Hom toelaat om Sy liefde binne in jou hart te sit nie? Die geleerdes noem dit die wedergeboorte. Maar ongeag die term, word net lief vir die Here en jy sal sien, dan word die volgende verse waar in jou lewe:

Eseg. 36:26 – “En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee.”

Eseg. 36:27 – “En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in My insettinge wandel en My verordeninge onderhou en doen.”

GEBED

Here ek bely my sonde, vergewe my deur die bloed van die kruis. Ek neem die Here Jesus aan as my Redder. Kom woon in my deur U Gees. Amen.

Piet Smit

073 447 2902

Epos  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke vraag / respons sal vertroulik hanteer word. As jy voel hierdie boodskappe kan vir ander tot seën
wees, voel vry om dit aan hulle te stuur en moedig hulle aan om persoonlik in
te teken op hierdie gratis bediening. Engelse vertalings is ook beskikbaar.

Unsubscribe